Najniższe w kraju opłaty za egzaminy na prawo jazdy

wtorek, 23 maja 2023

W województwie łódzkim będą obowiązywały najniższe w Polsce opłaty za egzaminy na prawo jazdy różnych kategorii. Uchwałę w tej sprawie przyjęli radni Sejmiku Województwa Łódzkiego na 57 sesji.


-To Zarządowi Województwa szczególnie zależało, aby zaproponować radnym rozwiązanie, które nie narazi przyszłych kierowców na nadmierne wydatki, a jednocześnie umożliwi funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
– przekazał Rafał Jóźwiak, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Opłata za część teoretyczną egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy wynosić będzie 50 zł. Za część praktyczną zależeć będzie od kategorii. I tak np.za uprawnienia do prowadzenia samochodu osobowego, czyli  kat B wyniesie 180 zł a na motocykl (kat A) - 190 zł.

Uchwała  wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Województwa Łódzkiego.

23.05 23r. radni podjęli łącznie 10 uchwał w tym dotyczące rozstrzygnięcia projektów i konkursów: „Samorząd przyjazny rodzinie 2023” , ”Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”, „Infrastruktura sportowa Plus” , „Łódzkie ratuje zabytki’ jak również zabytkowych obiektów tzw. małej architektury.

Pełna treść wszystkich podjętych uchwał dostępna jest na stronie: https://bip.lodzkie.pl/sejmik-wojewodztwa/uchwaly/uchwaly

 

 

(wj) zdjęcia Tomasz Grala