Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze prace związane z naszym regionem

czwartek, 16 listopada 2023

Ile dzięciołów mieszka w Lesie Łagiewnickim i jak można je skuteczniej chronić? Czy przedwojenne weselne obyczaje łowickie mogą stać się początkiem nowych tradycji dla młodego pokolenia? Jak morfologicznie zmieniła się strefa brzegowa Zbiornika Sulejowskiego? Na te pytania można szukać odpowiedzi w rozprawach i pracach nagrodzonych właśnie przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Wyróżnionych zostało 19 autorów. Wszystkie prace tematycznie związane są z naszym regionem.

W uroczystym wręczeniu nagród wziął udział Robert Baryła, członek zarządu województwa łódzkiego oraz Dariusz Rogut, przewodniczący Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego.   

- Gratuluję i życzę Wam dalszych sukcesów – zwrócił się do laureatów Robert Baryła, członek zarządu województwa łódzkiego. - Przekazuję także wyrazy uznania dla promotorów i recenzentów, którzy przyczynili się do powstania tak wartościowych prac.

Komisja konkursowa brała pod uwagę przede wszystkim wartość naukową prac oraz twórcze i pomysłowe spojrzenie na wybrany problem województwa łódzkiego. Jury oceniało oryginalność tematu, innowacyjność i nowatorstwo. Istotny był aspekt badawczy, który może być wykorzystany w nowych przedsięwzięciach dla rozwoju i promocji regionu.

Nagrodzone zostały rozprawy i prace obronione w ubiegłym roku. Łączna pula nagród wyniosła 100 tys. zł.  Do tegorocznej edycji konkursu zostało zgłoszonych 61 prac, z których komisja konkursowa wytypowała jedną pracę habilitacyjną - jej autor otrzymał 10 tys. zł. Wyróżnionych zostało 6 rozpraw doktorskich, to nagrody po 7 tys. zł. Autorzy sześciu prac dyplomowych magisterskich otrzymali po 5 tys. zł, a twórcy sześciu prac dyplomowych licencjackich oraz inżynierskich – po 3 tys. zł. Najwięcej, bo siedem prac, pochodziło z Uniwersytetu Łódzkiego, pięć - z Politechniki Łódzkiej, dwie - z Akademii Sztuk Pięknych oraz po jednej z  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Akademii Muzycznej w Łodzi, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Województwo Łódzkie od 2000 roku nagradza autorów prac tematycznie związanych z regionem łódzkim. Przez ten czas przyznano 226 nagród o łącznej wartości 1,1 mln złotych. Wnioski o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego mogą składać rektorzy lub prorektorzy publicznych i niepublicznych uczelni, dyrektorzy lub wicedyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych oraz instytutów międzynarodowych oraz sami autorzy rozpraw i prac.

 

AK/ fot. Adam Staśkiewicz