Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego dla Marianny Łyczko

wtorek, 14 czerwca 2022

Na terenie gminy Pątnów nie ma instytucji, która działałaby na rzecz rozwoju kultury ludowej, dlatego niezwykle cenna jest działalność lokalnych liderów. Jedną z najciekawszych i najaktywniejszych osób jest Marianna Łyczko, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bieńcu.

Pani Marianna od wielu lat kultywuje tradycje i obrzędy związane z życiem na wsi. Stara się przekazać młodemu pokoleniu zwyczaje związane z kulturą ludową poprzez organizację międzypokoleniowych warsztatów m.in.: z tradycyjnego pieczenia chleba, darcia pierza (pierzajki), kiszenia kapusty, rękodzieła, np. robienia kwiatów z bibuły.

Marianna Łyczko otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego w wysokości 5 tys. zł za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.

Nagrody te przyznawane są przez Samorząd WŁ i mają na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób i podmiotów, w sposób szczególny przyczyniających się do rozwoju kultury i promocji województwa łódzkiego.

W 2021 roku nagrodzono łącznie 20 osób i podmiotów, działających na terenie województwa, w tym roku przyznano je już pięciu podmiotom, najwyższa nagroda osiągnęła wartość 10 tys. zł.

bg

(na zdjęciu Pani Marianna Łyczko z córką) 
zdjęcie: Urząd Gminy w Pątnowie