Kutnowskie kreuje i integruje

poniedziałek, 28 listopada 2022

Były wykłady, prelekcje, rozmowy i wymiana doświadczeń, a celem integracja środowiska. Prawie 100 osób uczestniczyło dziś w Forum ludzi kultury powiatu kutnowskiego „Kutnowskie kreuje”. Wydarzenie zostało zrealizowane i sfinansowane z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „Łódzkie na plus”. Samorząd województwa reprezentował podczas wydarzenia Robert Baryła, członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

W jednodniowym spotkaniu zorganizowanym w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie (filia Kutnowskiego Domu Kultury) udział wzięły osoby zajmujące się animacją i edukacją w powiecie kutnowskim. Uczestnicy wydarzenia rozmawiali m.in. o tym, jak rozpoznać i wykorzystać dziedzictwo regionu w działaniach kulturalnych czy jak wpisać produkt czy potrawę na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa Łódzkiego. Poznali także ofertę Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego dla sektora kultury. Na koniec wysłuchali koncertu piosenek francuskich w wykonaniu Katarzyny Kołodziejczyk.

Celem Forum było stworzenie możliwości wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować nowymi formami współpracy w dziedzinie edukacji kulturowej, np. wspólnym budowaniem oferty programowej.

- Mnóstwo wspaniałych wykładów i prelekcji ludzi, którzy przybliżają nam kulturę – mówił Robert Baryła. - To jest bogate dziedzictwo, dotyczy każdego z nas, to wiele różnych dziedzin, to również nasz folklor, nasze koła gospodyń wiejskich, które dziś uczestniczą z nami w tym wydarzeniu. Dzisiejsze Forum to okazja, żeby się spotkać i porozmawiać, bo więzi społeczne są bardzo ważne, dla mieszkańców powiatu kutnowskiego, dla nas wszystkich.

Projekt  „Kutnowskie kreuje! Forum ludzi kultury powiatu kutnowskiego” został zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego przez mieszkankę Kutna Bożenę Gajewską, wieloletnią prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. „Kutnowskie kreuje” zostało jednym ze zwycięzców, zadanie zostało więc przekazane do realizacji.

Organizatorem wydarzenia był – razem z autorką projektu - Łódzki Dom Kultury, a honorowy patronat nad wydarzeniem objęli marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber i starosta kutnowski Daniel Kowalik.

 

as