DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

Nowy Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

25.01.2019
Dziś (25 stycznia) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie informacyjne w ramach konkursu dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). To konkurs Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020) na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. W wydarzeniu, oprócz licznie przybyłych przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz organizacji i instytucji zainteresowanych z terenu naszego regionu brał udział wicemarszałek Zbigniew Ziemba oraz członkowie zarządu województwa łódzkiego: Andrzej Górczyński i Robert Baryła.
Spotykamy się po raz pierwszy i myślę, że to dobra okazja, żeby przy okazji omawiania ogłoszonego przez ministerstwo konkursu poznać się i porozmawiać o problemach wsi  – powiedział, otwierając spotkanie Andrzej Górczyński. – Obecny zarząd województwa łódzkiego wychodzi z założenia, że możemy tu, w naszym województwie wypracowywać szereg dobrych pomysłów i programów służących rozwojowi obszarów wiejskich. Chcemy pokazywać dobre przykłady lokalnych gospodarstw, które z sukcesami wprowadzają nowe rozwiązania i dynamicznie się rozwijają. Chcemy w sposób ciekawy i bliższy odbiorcom promować regionalne produkty rolne, np. udostępniając informację o nich w pociągach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – dodał.
Konkurs jest przeprowadzany na terytorium całego kraju. Do urzędów marszałkowskich i wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego można składać wnioski o wybór operacji obejmujących grupę docelową z obszaru jednego, dwóch lub trzech województw, natomiast do Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie składane są wnioski o wybór operacji obejmujących grupę docelową z obszaru co najmniej czterech województw. Wnioski należy składać w dniach od 4 do 18 lutego 2019 r.
Zakres konkursowy obejmuje następujące działania:
„Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;
„Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;
„Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020 oraz ułatwianie tej współpracy”;
„Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;
„Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;
„Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;
„Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;
„Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;
„Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.
Więcej: http://lodzkie.ksow.pl/news/entry/14077-konkurs-nr-32019-dla-partnerow-ksow.html
GS

Polecane

Życzenia Wielkanocne dla mieszkańców [wideo]

19-04-2019

Życzenia Wielkanocne od marszałka #Łódzkie Grzegorza Schreibera oraz od Przewodniczącej...

Czytaj więcej

Delegacja z Chin z wizytą w Łódzkiem

17-04-2019

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego odwiedzili przedstawiciele Polsko-Chińskiej Głównej Izby Gospodarczej...

Czytaj więcej

Wystawa z okazji 100-lecia województwa

16-04-2019

W Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowano wystawę przy wsparciu Oddziału Łódzkiego...

Czytaj więcej

Pomysły na budżet z certyfikatami

15-04-2019

Kilkudziesięciu pomysłodawców, których zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa...

Czytaj więcej

Pamiętajmy o Ogrodach 2019

15-04-2019

Prawdziwa wiosna zawitała wczoraj (14 kwietnia) pod Zamek w Bykach...

Czytaj więcej

Walne Zgromadzenie IRWŁ

15-04-2019

O aktualnej sytuacji w rolnictwie i jego problemach rozmawiano podczas...

Czytaj więcej

Będzie nowoczesny posterunek w Widawie [wideo]

12-04-2019

W Widawie (Powiat Łaski) uroczyście podpisano i wmurowano akt erekcyjny...

Czytaj więcej

79. rocznica Zbrodni Katyńskiej

12-04-2019

Pod pomnikiem upamiętniającym Polaków pomordowanych na wschodzie podczas drugiej wojny...

Czytaj więcej

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego oddawali krew

12-04-2019

To już trzecia zbiórka krwi zorganizowana w Urzędzie Marszałkowskim w...

Czytaj więcej

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl