DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

Nowy Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

25.01.2019
Dziś (25 stycznia) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie informacyjne w ramach konkursu dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). To konkurs Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020) na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. W wydarzeniu, oprócz licznie przybyłych przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz organizacji i instytucji zainteresowanych z terenu naszego regionu brał udział wicemarszałek Zbigniew Ziemba oraz członkowie zarządu województwa łódzkiego: Andrzej Górczyński i Robert Baryła.
Spotykamy się po raz pierwszy i myślę, że to dobra okazja, żeby przy okazji omawiania ogłoszonego przez ministerstwo konkursu poznać się i porozmawiać o problemach wsi  – powiedział, otwierając spotkanie Andrzej Górczyński. – Obecny zarząd województwa łódzkiego wychodzi z założenia, że możemy tu, w naszym województwie wypracowywać szereg dobrych pomysłów i programów służących rozwojowi obszarów wiejskich. Chcemy pokazywać dobre przykłady lokalnych gospodarstw, które z sukcesami wprowadzają nowe rozwiązania i dynamicznie się rozwijają. Chcemy w sposób ciekawy i bliższy odbiorcom promować regionalne produkty rolne, np. udostępniając informację o nich w pociągach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – dodał.
Konkurs jest przeprowadzany na terytorium całego kraju. Do urzędów marszałkowskich i wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego można składać wnioski o wybór operacji obejmujących grupę docelową z obszaru jednego, dwóch lub trzech województw, natomiast do Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie składane są wnioski o wybór operacji obejmujących grupę docelową z obszaru co najmniej czterech województw. Wnioski należy składać w dniach od 4 do 18 lutego 2019 r.
Zakres konkursowy obejmuje następujące działania:
„Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;
„Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;
„Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020 oraz ułatwianie tej współpracy”;
„Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;
„Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;
„Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;
„Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;
„Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;
„Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.
Więcej: http://lodzkie.ksow.pl/news/entry/14077-konkurs-nr-32019-dla-partnerow-ksow.html
GS

Polecane

Uczniowie z wizytą w Urzędzie Marszałkowskim

22-02-2019

W piątek 22 lutego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego odwiedzili uczniowie...

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy na targach budowlanych

22-02-2019

W Brukseli odbywają się Targi Budownictwa, Renowacji i Wyposażenia Wnętrz...

Czytaj więcej

Bony na szkolenia do wzięcia

21-02-2019

W czwartek 21 lutego w Centrum Kreatywności Fabryka przy siedzibie...

Czytaj więcej

Spotkanie ze spółkami wodnymi

21-02-2019

W czwartek 21 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło...

Czytaj więcej

Zawodowcy w Łódzkiem [wideo]

18-02-2019

W poniedziałek 18 lutego marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber przedstawił...

Czytaj więcej

50-lecie chóru Filharmonii Łódzkiej

18-02-2019

Jubileuszowym koncertem zainaugurowany został w niedzielę 17 lutego rok obchodów...

Czytaj więcej

Większa szansa na szczęście [wideo]

15-02-2019

Zgodnie z zapowiedzią marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber podpisał porozumienie...

Czytaj więcej

Nowa karetka dla powiatu opoczyńskiego

15-02-2019

Wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba uczestniczył w czwartek 14 lutego...

Czytaj więcej

VI posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego

14-02-2019

Dzisiaj (14 lutego) odbyło się VI posiedzenie Społecznej Rady Seniorów...

Czytaj więcej

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl