"Kolej zielonych prędkości w Łódzkiem". Marszałek województwa zaprasza na seminarium

czwartek, 22 lipca 2021

Kolej to przyszłość, kolej to rozwój. Jaki jest potencjał kolejnictwa w naszym regionie? Czy transport szynowy może być eko? Na te pytania postarają się odpowiedzieć eksperci podczas bezpłatnego wydarzenia „Kolej zielonych prędkości w Łódzkiem” (w ramach Europejskiego Roku Kolei), na które zaprasza marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Seminarium odbędzie się we wtorek 27 lipca w Łódzkim Domu Kultury (sala 221) przy ul. Traugutta 18.

Kolej to najbardziej niezawodny, zrównoważony i niskoemisyjny środek transportu. To również nowe obszary innowacji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych i start-up’ów. Skala i zakres działalności kolejnictwa daje spore szanse na wzmocnienie zalet prorynkowych i prośrodowiskowych tego sektora, szczególnie w połączeniu z rozwojem dostępności komunikacyjnej w regionie.

Seminarium organizowane przez Województwo Łódzkie we współpracy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną to próba podjęcia dyskusji o potencjale kolejnictwa w naszym regionie w zakresie transformacji energetycznej, redukcji szkodliwych emisji, zastosowań dla metodologii LCA (technika umożliwiająca ocenę wpływu produktu lub usługi na środowisko), czy też identyfikacji nowych kierunków rozwojowych dla transportu szynowego w związku z rozwojem Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

W trakcie prezentacji i dyskusji panelowej zostaną poruszone kwestie dotyczące m.in.:

- społecznej dostępności i scenariuszy rozwoju regionu łódzkiego w erze Zielonego Ładu;

- roli kolei w aktywizacji społecznej obszarów peryferyjnych (dostępność do edukacji, usług publicznych, regionalnego rynku pracy);

- kolejowych innowacji, inwestycji, wykorzystania środków UE jako narzędzi wzrostu konkurencyjności gospodarczej regionów (eksport, mobilność pracowników, zmniejszenie śladu węglowego działalności ekonomicznej);

- infrastruktury kolejowej wspierającej proces transformacji energetycznej (realizowanie projektów przystankowych oraz Rowerowe Łódzkie; integracja biletowa);

- zintegrowanego i dynamicznego planowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień pro-środowiskowych, biorących pod uwagę także potrzeby pasażerów;

- przełomowych technologii przyszłości w dziedzinie kolei.

 

Agenda wydarzenia:

10.00 - 10.10 - wprowadzenie

10.10 - 10.40  - OZE, energetyka wodorowa i magazynowanie energii jako fundamentalne czynniki transformacji energetycznej zielonego transportu szynowego – dyskusja panelowa

- 10.40 – 10.55 - Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu dzięki wieloletnim umowom samorządu ze spółkami kolejowymi – prezentacja przykładu samorządu lokalnego

10.55 - 11.25 - Innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz wyzwania społeczne na przykładzie dobrych praktyk realizowanych w kraju i w Europie w zakresie kolei – dyskusja panelowa

11.25 - 11.45 - W kierunku gospodarki niskoemisyjnej na szczeblu regionalnym

11.45 - 12.00  - sesja pytań i odpowiedzi

12.30 -  15.00 - wizyta studyjna w innowacyjnym Zapleczu Technicznym Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na Widzewie

 

Rejestracja:

https://bit.ly/3x0kKuW

 

Więcej informacji:

https://biznes.lodzkie.pl/nasze-projekty/