Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach z nowoczesnym zapleczem badawczym

wtorek, 6 lutego 2024

Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach wzbogacił się o Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych, czyli kompleksową  bazę badawczą, która stawia placówkę na równi z najlepszymi tego typu ośrodkami w Europie. Najnowocześniejsze w kraju zaplecze laboratoryjne powstało dzięki wsparciu samorządu Łódzkiego, a w otwarciu uczestniczył marszałek Grzegorz Schreiber.

 

- Jest czym się cieszyć, nie tylko w skali Skierniewic czy województwa, ale i kraju, bo otwierając to centrum robimy epokowy krok do przodu. Województwo łódzkie potrzebowało takiego „dozbrojenia” i unowocześnienia – mówił podczas wydarzenia marszałek Grzegorz Schreiber przypominając, że nowy obiekt powstał w czasie zaledwie roku. – To kolejne spełnione marzenie, kolejna spełniona inwestycja i miejsce, z którego możemy być dumni. 

Nowy kompleks laboratoriów, naszpikowanych aparaturą badawczą najnowszej generacji, stawia skierniewicki Instytut w równym rzędzie z jednostkami badawczymi w Europie Zachodniej. To tu interdyscyplinarne zespoły naukowe będą prowadziły badania nad przyczynami suszy hydrologicznej, zanieczyszczenia i erozji gleb, zwalczania chorób roślin oraz nad hodowlą nowych odmian kwiatów, owoców i warzyw. Dwupiętrowy budynek główny o powierzchni 2,6 tys. metrów kw., mieści laboratoria m.in. kultur in vitro, ekofizjologii, analiz fizycznych i chemicznych czy mikrobiologii. Nowe zaplecze uzupełnia ofertę Instytutu, w którym, w ciągu ostatnich kilku lat powstały także Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych, Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych czy bank nasion. Wszystkie te projekty zostały zrealizowane dzięki wydatnemu wsparciu samorządu województwa. Najnowsze centrum, z Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ, otrzymało dofinansowanie w wysokości niemal 34 mln zł.

-   Zawsze trzeba mówić o marzeniach, a pieniądze – żeby te marzenia realizować – znajdą się. I instytut w Skierniewicach jest tego przykładem. Już popłynęły tu miliony, a popłyną kolejne – mówiła Ewa Wendrowska, radna sejmiku województwa, która także wzięła udział w otwarciu CIZTO. Towarzyszyli jej radni Beata Ozga-Flejszer i Janusz Ciesielski, który pracownikom Instytutu życzył kolejnych sukcesów.

- Jestem mieszkanką Skierniewic, a z wykształcenia rolnikiem i w imieniu mieszkańców dziękuję za to wieloletnie wsparcie – dodała Beata Ozga-Flejszer.

Po części oficjalnej, goście zwiedzali obiekt i podziwiali jego nowoczesną infrastrukturę badawczą. Dla pracowników Instytutu nowe laboratoria to szansa na udział w innowacyjnych projektach badawczych oraz współpracę z przemysłem.

- Widzę, jak w ciągu ostatnich 5 lat, odkąd jestem marszałkiem, instytut się rozwinął, to niewyobrażalny postęp, ale to nie koniec – podkreślił marszałek Schreiber zdradzając kolejne, wspólne plany samorządu województwa i instytutu, czyli utworzenie w Skierniewicach Centrum Rozwoju Nauk Ogrodniczych i Edukacji Ekologicznej. Na 5 hektarach terenu powstaną Ogrody Nauki, największy ośrodek edukacyjno-warsztatowy w naszej części Europy. – W niedalekiej przyszłości będziemy się cieszyli Skierniewicami nie tylko, jako bazą naukową, ale także edukacyjną. To bardzo ważne i skorzystamy z tego wszyscy: naukowcy, hodowcy, mieszkańcy regionu.

 

fot. Piotr Wajman

Media