Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?

poniedziałek, 20 listopada 2023

Na czym polega idea lifelong learning i dlaczego jest tak ważna we współczesnym świecie? Nad tym debatowali dziś członkowie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji. Było to kolejne już spotkanie WZK, którego celem jest wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w regionie.

WZK został powołany przez Zarząd Województwa Łódzkiego w październiku 2022 r. W jego skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, szkół i placówek oświatowych, uczelni wyższych, instytucji rynku pracy i przedsiębiorstw działających na terenie województwa łódzkiego.

- Zadaniem WZK jest wdrożenie Strategii Umiejętności, a w praktyce oznacza to przygotowanie kadr, by mieszkańcy województwa łódzkiego mogli uczyć się przez całe życie – mówił dziś podczas posiedzenia WZK w Hotelu Podklasztorze w Sulejowie Robert Baryła, członek Zarządu Województwa Łódzkiego. – Dlaczego to takie ważne? Bo rynek pracy cały czas się zmienia i tylko w ten sposób możemy sprostać wyzwaniom współczesności, poprzez ciągły rozwój i podnoszenie swoich kompetencji. To ważny projekt dla całego regionu, dla jego mieszkańców.

Jednym z głównych punktów pierwszego dnia posiedzenia Zespołu była prelekcja Marty Koch-Kozioł, psychologa, doradcy zawodowego, politologa o specjalności polityka społeczna, która przybliżyła ideę lifelong learning i wyjaśniła, jak istotne jest to zagadnienie w kontekście przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Przypomnijmy, że funkcjonowanie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego finansowane jest ze środków KPO w ramach projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”. Posiedzenia Zespołu odbywają się raz na kwartał.

 

fot. Tomasz Grala