Budżet dla regionu na 2021 rok

wtorek, 15 grudnia 2020

Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął budżet na 2021 rok. Za projektem opowiedziało się 17 radnych, 12 było przeciwko, 3 wstrzymało się od głosu. To pierwszy budżet województwa przyjęty w formie zdalnej, bo tak - w związku z sytuacją epidemiczną - obradowali we wtorek (15 grudnia) radni.

 

Sesja rozpoczęła się od przyjęcia w poczet radnych Doroty Ryl, która zastąpiła zmarłego przed miesiącem Andrzeja Owczarka. Nowa radna będzie członkiem klubu Koalicji Obywatelskiej. Następnie przez ponad sześć godzin trwała dyskusja nad projektem budżetu. Radni zadawali wiele pytań, na które odpowiadali dyrektorzy urzędu oraz członkowie zarządu województwa.

Budżet na 2021 rok przewiduje dochody w wysokości 1 mld 55 mln zł. Planuje się, że największe wpływy będzie stanowić podatek od przedsiębiorców CIT. W tym roku powinna to być kwota 360 mln zł i taką samą planuje się w przyszłym. Przedstawiający założenia budżetu skarbnik województwa Michał Miazek podkreślił, że jest to o 88 mln więcej niż w roku 2017. Wyższe będą także wpływy z podatku PIT, które wyniosą 111 mln zł.

Wydatki planuje się w wysokości 1 mld 122 mln zł i znów jest to kwota prawie dwa razy wyższa niż w roku 2017. Wydatki inwestycyjne sięgają 30 procent budżetu. Będą możliwe tak duże m.in. dzięki temu, że udało się rozdysponować pieniądze z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Z tej puli województwo łódzkie otrzymało w ostatnim czasie 48 mln zł.

- Ten budżet to budżet dobrej prognozy – mówił marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. – Za nami bardzo trudny rok walki z koronawirusem. Zresztą wciąż się z nim zmagamy i wierzę, że tę walkę wygramy. Myślę, że ten budżet da nam możliwość wyjścia z tej trudnej sytuacji. Pozytywną prognozą są z pewnością wpływy z podatków CIT i PIT.

Marszałek wyraził wdzięczność opozycji za wiarę w rząd, utrzymanie dobrej kondycji gospodarki w kraju i za propozycje zwiększenia wydatków. - W tym budżecie odnajdziemy wiele – kontynuował Grzegorz Schreiber. - Wśród wydatków majątkowych szczególną pozycję zajmują drogi. Są wśród nich bardzo różne inwestycje. Jest kontynuacja wieloletnich, jak droga Ujazd – Kurowice. Są i takie, które zaczniemy i skończymy w przyszłym roku.

Tylko na te „jednoroczne” inwestycje modernizacje zaplanowano blisko 20 mln zł.

- Są też takie inwestycje, które rozpoczniemy w przyszłym roku i będziemy kontynuować przez kolejne lata. To m.in. budowa obwodnice Pragi i Bełchatowa oraz, wiaduktu w Koluszkach – dodał Grzegorz Schreiber.

Marszałek zwrócił uwagę, że Województwo planuje duże inwestycje na kolei, tramwajowe i autobusowe. – Przede wszystkim chcemy wybudować linię kolejową. To coś zupełnie nowego dla samorządu województwa – zaznaczał Grzegorz Schreiber. – W ten sposób chcemy połączyć koleją Wieluń z Łodzią. Planujemy zmodernizować linię Bełchatów – Piotrków. To inwestycje zgłoszone do rządowego programu kolej plus. Realizujemy modernizacje linii tramwajowych do Zgierza, Pabianic i Konstantynowa. Tylko na przyszły rok w ramach RPO przeznaczymy na ten cel 60 mln zł. Wreszcie nowe połączenia autobusowe, żeby mieszkańcy nawet najmniejszych miejscowości mogli trafić do Łodzi czy innych większych miast województwa. To 39 linii funkcjonujących, a na przyszły rok dopisaliśmy kolejne.

 

Największe pieniądze zapisane w budżecie tradycyjnie przeznaczone zostały na drogi i transport - ponad 432 mln zł. Za te pieniądze wyremontowanych zostanie m.in. 27,8 km dróg wojewódzkich.

116 mln zł zostało przeznaczonych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, 95,5 mln zł na ochronę zdrowia, z czego na same inwestycje 23 mln 600 tys. zł. 63 mln zł to kwota, która wesprze pomoc społeczną i pomoc rodzinie.

Wśród największych inwestycji są:

- dokapitalizowanie spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego – 29,5 mln zł;

- dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 18,5 mln zł

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich 11,5 mln zł m.in. przez budowę blisko 16 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz budowę i remont 5,3 km chodników wzdłuż dróg wojewódzkich;

- dokapitalizowanie ŁKA 10 mln zł;

- opracowanie dokumentacji potrzebnych do przejścia II etapu w Programie Kolej+ - 6 mln 400 tys. zł
(przypomnijmy, że są to trzy zgłoszone przez Łódzkie projekty:
- modernizacja i elektryzacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa,
- modernizacja i elektryzacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko Kamienna,
- Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń).

- dotacja na udział własny w projekcie „Tum - perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej” – 3 mln 300 tys. zł;

- rozbudowa Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej i onkologii klinicznej oraz przekształcenie go w Wojewódzkie Centrum Onkologii – 2 mln zł.

Przebudowanych bądź wyremontowanych będzie też 27,8 km dróg wojewódzkich.

Zaplanowano również dotacje na:

- remonty zabytków - 6 mln zł (o milion więcej niż w zeszłym roku);

- granty sołeckie - 3 mln zł;

- spółki wodne - 2 mln zł.

 

Oprócz budżetu Radni przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Łódzkiego przewidującą wydatki na najbliższe 10 lat. Dokument ten – podobnie jak budżet – został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Po przyjęciu budżetu radni wyrazili m.in. zgodę na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych. Na ten cel z budżetu województwa przewidziano 17,5 mln zł. Dzięki temu Zarząd Województwa Łódzkiego będzie mógł kontynuować połączenia autobusowe pomiędzy powiatami, które zostały zainicjowane dla usunięcia białych plam na mapie transportowej regionu.

Sejmik przyjął też regulamin przyznawania nagród i stypendiów sportowych w przyszłym roku za osiągnięte wyniki sportowe.

Wszystkie niebudżetowe uchwały były przyjmowane jednogłośnie.

jg

Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.