Bezpiecznie przy trzech krzyżach w Dobrzelinie

poniedziałek, 29 stycznia 2024

Na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 583 z drogą powiatową w Dobrzelinie powstało rondo, ruch w tym miejscu wreszcie jest płynny, a piesi – zwłaszcza dzieci, zmierzające do pobliskiej podstawówki – mogą czuć się bezpiecznie. - Ta rozbudowa była po prostu koniecznością, mieszkańcy Dobrzelina wiedzą to najlepiej, a dla nas, dla samorządu województwa łódzkiego bezpieczne drogi to priorytet – podkreśla Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Skrzyżowanie dróg w Dobrzelinie to ważny węzeł komunikacyjny między Płockiem, Żychlinem, Kutnem i Łowiczem. Natężenie ruchu, zwłaszcza towarowego, jest ogromne, w Dobrzelinie zlokalizowane są bowiem cukrownia i zakład produkujący pasze dla zwierząt. Dobrzelin jest miejscowością tranzytową, a poruszanie się po skrzyżowaniu było utrudnione.

- Dochodziło tutaj do różnych zdarzeń drogowych, przede wszystkim kolizji, ale również wypadków – mówi Rafał Jóźwiak, dyrektor Departamentu Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. - Nie bez znaczenia jest również, że ta część gminy Żychlin ma charakter przemysłowy. To oznacza duże natężenie ruchu, zwłaszcza generowane przez samochody ciężarowe, a pomieszanie ruchu osobowego z ciężarowym, powodowało wiele niebezpiecznych sytuacji.

Już w 2019 r. marszałek województwa łódzkiego zlecił wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania. Po konsultacjach z przedstawicielami gminy Żychlin wybrano najbardziej optymalne rozwiązanie - budowę ronda. Zarząd Województwa Łódzkiego zabezpieczył pieniądze na realizację tego zadania, a w lutym 2023 r. ruszyły prace. W grudniu rondo było gotowe. Jego budowa zapewniła odpowiednią płynność ruchu, ale też wymusiła ograniczenie prędkości.

Inwestycja, jak wszystkie realizowane przez samorząd województwa łódzkiego, jest kompleksowa – nie tylko pojawiła się nowa nawierzchnia jezdni, ale także wybudowano chodniki, odwodnienie, zatoki autobusowe, oświetlenie, powstał nowy przepust pod drogą.

- Wiemy, że dla lokalnej społeczności bardzo ważne były trzy krzyże zlokalizowane przy skrzyżowaniu. Oczywiście wzięliśmy to pod uwagę podczas realizacji inwestycji – mówi Grzegorz Schreiber.

Z uwagi na kolizję z rondem konieczna była zmiana ich lokalizacji, ale wygospodarowano przy skrzyżowaniu miejsce, gdzie - w uzgodnieniu z parafią - krzyże zostały przeniesione.

- Do każdej posesji jest zrobiony wjazd, do tego mamy piękny chodnik, potwierdzam, że mieszkańcy są zadowoleni – mówi Teresa Kubicka, sołtys Dobrzelina.

- Jeszcze nigdy inwestycje drogowe w gminie Żychlin nie były prowadzone z takim rozmachem – dodaje z kolei Magdalena Krupińska-Kotulska, wicestarosta kutnowski.

- Rondo powstało w stosunkowo krótkim czasie. Skoro lokalna społeczność czuje się bezpieczniej, to znaczy, że te prawie 12 mln zł, które kosztowała ta inwestycja, to dobrze wydane pieniądze – dodaje marszałek Schreiber, który w poniedziałek, 29 stycznia razem ze Zbigniewem Linkowskim, wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa i lokalnymi samorządowcami oglądali efekty przebudowy skrzyżowania w Dobrzelinie.

- Dzięki tej inwestycji, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, udało się przywrócić bezpieczeństwo, zwłaszcza dla dzieci z lokalnej podstawówki. Jestem bardzo zadowolony, słysząc od mieszkańców, że jest to „inwestycja stulecia” na terenie gminy Żychlin. Tym bardziej, że nie jest to ostatnie zadanie drogowe samorządu województwa w tej gminie – mówi radny Sejmiku.

Rondo w Dobrzelinie to pierwszy etap prac inwestycyjnych na DW 583. Wkrótce samorząd województwa rozpocznie bowiem rozbudowę odcinka od Żychlina (rejon skrzyżowania z ul. Łukasińskiego) do granicy województwa.

 

as

fot. Piotr Wajman 

Media