DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE BDO

wtorek, 27 październik 2020 20:59

Andrzej Słowik- legendarny przywódca łódzkiej Solidarności został Honorowym Obywatelem Województwa Łódzkiego. Odbyła się XXI sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego Obradowano zdalnie.

To były pierwsze obrady online w historii łódzkiego sejmiku. Decyzję o takiej formule przeprowadzenia sesji podjęto w związku z pandemią COVID 19. Po drobnych trudnościach na początku, obrady i głosowania przebiegły  bardzo sprawnie.

Decyzję o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego Andrzejowi Słowikowi radni podjęli jednomyślnie. Wniosek o nadanie tytułu złożyli radni z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Andrzej Słowik był uczestnikiem i jednym z przywódców strajku w łódzkim MPK w sierpniu 1980 roku. Następnie przewodniczący NSZZ „Solidarności" Ziemi Łódzkiej i członkiem władz krajowych związku. W stanie wojennym aresztowany i skazany na 6 lat więzienia. Po zmianach ustrojowych i ponownym zarejestrowaniu „Solidarności” do 1992 roku przewodniczył Zarządowi Regionu Ziemi Łódzkiej. Wątpliwości nie mieli radni również wobec osób zgłoszonych do Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego. Wśród nagrodzonych  są Jerzy Kropiwnicki – członek Rady Polityki Pieniężnej, Waldemar Krenc – przewodniczący NSZZ Solidarność Ziemi Łódzkiej a także Grzegorz Palka - tragicznie zmarły prezydent Łodzi. Wyróżnienia nadano także innym zasłużonym działaczom NSZZ Solidarność Ziemi Łódzkiej:

 • Zygmuntowi Bogdanowi Augustyniakowi
 • Ewa Jadwidze Błaszczyk
 • Czesławowi Bujale
 • Jerzemu Ceranowskiemu
 • Bronisławowi Czarnuchowi
 • Henrykowi Formickiemu
 • Krzysztofowi Frątczakowi
 • Wojciechowi Gędkowi
 • Markowi Kowalikowi
 • Józefowi Majewskiemu
 • Henrykowi Marczakowi
 • Bogdanowi Andrzejowi Osińskiemu
 • Krzysztofowi Rakowi
 • Mieczysławowi Seneczynowi
 • Adamowi Siuda
 • Krzysztofowi Marcinowi Sokołowskiemu
 • Aleksandrowi Staniakowi
 • Bogdanowi Stasiakowi
 • Tadeuszowi Mieczysławowi Stefanowskiemu
 • Eugeniuszowi Szczepańskiemu

Radni jednogłośnie zdecydowali o wyróżnieniu dwudziestu twórców, zespołów, stowarzyszeń i innych organizacji działających na rzecz krzewienia kultury w naszym województwie Nagrodą Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury. Otrzymali ją:

 • Anna Bogucka
 • Elżbieta Anna Okrasa
 • Zuzanna Maria Sieczkowska
 • Grupa Śpiewacza „Raduczanie”
 • Piotr Gajda
 • Małgorzata Błaszczyk
 • Stowarzyszenie „Krośnianki”
 • Jerzy Rozpędek
 • Zespół Śpiewaczy „Naramianki”
 • Bialska Orkiestra Dęta OSP
 • Zespół Ludowy Piliczanie
 • Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelowie
 • Sylwia Świdurska
 • Stowarzyszenie „Marszowo Koncertowa Orkiestra Milejów”
 • Monika Sawicka-Kacprzak
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Twardej
 • Sebastian Kularski
 • Agnieszka Kowalska-Owczarek
 • Maria Depcik
 • Hanna Jastrzębska-Gzella

Na XXI sesji radni przyjęli także uchwały

 • w sprawie zasad udzielania, sposobu rozliczenia i kontroli dotacji podmiotowej z budżetu województwa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Leczniczego w Łodzi;
 • zmieniającą Statut samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika
  w Piotrkowie Trybunalskim;
 • w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2020 – 2023”;
 • w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok;
 • zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego .

Przyjęto również informację o „Planie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2020 – 2021 na sieci dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi”, oraz:

 • o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za rok szkolny 2019/2020.
 • informację Marszałka Województwa Łódzkiego o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego
  w okresie między sesjami oraz informację o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego
  w okresie między sesjami. Radni wyrazili niezadowolenie z powodu nieobecności przedstawiciela Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, oraz co do sposobu przedstawienia jedynie pisemnej oceny stanu sanitarnego województwa łódzkiego w 2019 roku.

Wszystkie przyjęte uchwały i projekty uchwał dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w zakładce Sejmik (https://bip.lodzkie.pl/sejmik-wojewodztwa) .

Zapisy filmowe posiedzeń Sejmiku Województwa Łódzkiego dostępne są na:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1hmQBv550sP3MKkUYpCG01-OrYynH7tb

oraz:  https://www.lodzkie.pl/sejmik/transmisja-obrad-sesji

 

 

(wj)

Polecane

Drugi dzień Europejskiego Forum Gospodarczego - nagrody dla firm

Drugi dzień Europejskiego Forum Gospodarczego - nagrody dla…

03-12-2020

Gala Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „BIZNES NA PLUS”, podczas której...

Czytaj więcej
Premier przedstawił w Łodzi informacje o szczepionkach na Covid-19

Premier przedstawił w Łodzi informacje o szczepionkach na…

02-12-2020

Informacje na temat szczepionek Prezes Rady Ministrów  zaprezentował na konferencji...

Czytaj więcej
Europejskie Forum Gospodarcze zainaugurowane

Europejskie Forum Gospodarcze zainaugurowane

02-12-2020

Rozpoczęło się XIII Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2020 organizowane...

Czytaj więcej
Pilica w Sulejowie zostanie pogłębiona

Pilica w Sulejowie zostanie pogłębiona

01-12-2020

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przekaże blisko 40 mln zł...

Czytaj więcej
Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS

Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS

01-12-2020

Województwo łódzkie, podobnie jak w latach poprzednich, włączyło się w...

Czytaj więcej
Nowy dyrektor Teatru im. Jaracza w Łodzi

Nowy dyrektor Teatru im. Jaracza w Łodzi

30-11-2020

Zarząd Województwa Łódzkiego na dzisiejszym posiedzeniu (30 listopada) powołał nowego...

Czytaj więcej
Zapraszamy na Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2020

Zapraszamy na Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2020

30-11-2020

Europejskie Forum Gospodarcze to organizowane przez Województwo Łódzkie cykliczne wydarzenie...

Czytaj więcej
Nowa droga w gminie Siemkowice

Nowa droga w gminie Siemkowice

27-11-2020

O prawie kilometrowy odcinek, nowej drogi wzbogaciła się gmina Siemkowice...

Czytaj więcej
O działaniach w czasie pandemii na Konwencie Marszałków

O działaniach w czasie pandemii na Konwencie Marszałków

26-11-2020

Wymiana doświadczeń związanych z działaniami na rzecz walki z epidemią...

Czytaj więcej

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl