600 lecie Łasku

poniedziałek, 10 stycznia 2022

Nadzwyczajną sesją Rady Miejskiej zainaugurowano w Łasku obchody sześćsetlecia nadania praw miejskich. Samorząd województwa reprezentowała Iwona Koperska – przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego. W  uroczystości uczestniczyła również radna Jolanta Zięba-Gzik.

 W wystąpieniu na sesji Iwona Koperska zwróciła uwagę, iż Łask i jego mieszkańcy w niełatwych, często tragicznych dziejach miasta wykazywali się tolerancją i poszanowaniem praw współobywateli. Przewodnicząca Sejmiku mówiła również o obecnej roli miasta:

 Współczesny Łask pomimo historycznych zawirowań nie stracił na znaczeniu. To bardzo ważne miejsce dla bezpieczeństwa nie tylko dla naszego kraju. Z jego nazwą związana jest 32 Baza Lotnictwa Taktycznego wchodząca w skład struktur NATO. Jej piloci strzegą nieba Polski i naszych sojuszników.

 Miasto Łask zostało lokowane na prawie magdeburskim. Prawa miejskie otrzymał Jan z Łasku i Krowicy 2 września 1422 r. od króla Władysława Jagiełły w obozie wojennym nad jeziorem Melnem na Mazurach. Do najznakomitszych obywateli należał ród Łaskich z Janem Łaskim prymasem Polski, kanclerzem wielkim koronnym, kodyfikatorem prawa zawartego w tzw. Statucie Łaskiego. Najciekawszym zabytkiem jest kolegiata Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i świętego Michała Archanioła. Znajdują się w nim m.in. barokowe kaplice z XVII i XVIII w., alabastrowa płaskorzeźba Matki Bożej Łaskiej z końca XV w. autorstwa Andrei della Robbia, dar papieża Leona X dla Jana Łaskiego. Współczesny Łask liczy ok 17 tys. mieszkańców, jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej i powiatu łaskiego. Symbolem Łasku stały się róże, których liczne plantacje znajdują się wokół  miasta.  

 

 

 

(wj)