5 milionów na zabytki w Łódzkiem [GALERIA ZDJĘĆ]

piątek, 3 lipca 2020

Wierni z Mileszek wciąż mają nadzieję na odbudowanie swojego kościoła, który spłonął pięć lat temu. Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber przekazał w piątek (3 lipca) proboszczowi parafii symboliczny czek na dofinansowanie prac konserwatorskich przy pozostałościach świątyni. W tym roku na renowację zabytków w całym regionie zarząd województwa łódzkiego przeznaczył pięć milionów złotych.

Kościół św. Doroty i św. Jana Chrzciciela przy ul. Pomorskiej 445/447 to jeden z najstarszych zachowanych zabytków Łodzi. 31 sierpnia 2015 r. niemal doszczętnie spłonął. Przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Mimo to księża prowadzący parafię i mieszkańcy Mileszek zdecydowali o podjęciu próby odbudowania świątyni. Zawiązał się komitet, który ma na celu kultywowanie pamięci po zabytku oraz gromadzenie funduszy na jej odbudowę. Na jego czele stanął biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej ks. Marek Marczak.

Inicjatywę wspiera samorząd województwa łódzkiego. Dlatego na terenie parafii zorganizowana została dziś konferencja prasowa, na której marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber poinformował o podziale pieniędzy z budżetu województwa na zabytki w regionie.

- Bardzo się cieszę, że mogę tu dziś rozpocząć realizację naszego programu ratowania zabytków w województwie łódzkim – powiedział marszałek. - W tym roku samorząd województwa łódzkiego na ratowanie zabytków przeznaczył pięć milionów złotych. Wiem, że to jest kropla w morzu potrzeb, ale myślę, że każdy grosz i każda złotówka jest impulsem do dalszego działania i dalszego zbierania pieniędzy potrzebnych na odbudowę i renowację zabytków. Tych obiektów jest bardzo dużo. To są kościoły, pałace, dworki, parowozownie, muzea. To są wszystko obiekty, które w naszym województwie mają wartość historyczną, a my chcemy tę wartość zachować i utrwalać – podkreślił Grzegorz Schreiber.

Pieniądze zostały rozdysponowane pomiędzy 65 zabytków w województwie. Parafia w Mileszkach z puli 5 mln zł otrzymała 75 tys. zł.

- Oczekuję z tęsknotą, że wreszcie ten obiekt zostanie odbudowany, bo będzie to dokładna rekonstrukcja tego kościoła, który spłonął. Jednocześnie jesteśmy na tyle małą wspólnotą, że nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić, dlatego każde wsparcie i ze strony województwa, ale też ze strony ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego, jest dla nas bardzo dużą pomocą – powiedział proboszcz parafii ks. Roman Kurzdym.

Na konferencji prasowej licznie zgromadzili się także mieszkańcy Mileszek.

- Mileszowianie mają wielkie i gorące serca, a także chętne ręce do pracy. Jest nas jednak za mało, abyśmy podołali temu zadaniu sami. Dziękujemy za każdą pomoc – mówiła Pani Małgorzata Tartanus jedna z mieszkanek.

Z terenu Łodzi wsparcie otrzymały też: sanktuarium w Łagiewnikach i Muzeum Herbsta. Przedstawiciele wszystkich trzech obiektów otrzymali od marszałka symboliczne czeki z kwotami dofinansowania. Dzięki wsparciu w osiemnastowiecznym klasztorze Franciszkanów w Łagiewnikach będzie można przystąpić do drugiego etapu prac remontowych przy elewacji zachodniej. W pałacu przy ul. Przędzalnianej 72 w Łodzi zrealizowane zostaną prace konserwatorskie i restauratorskie w Sali Balowej i Jadalni. W piątek z kolejnymi czekami marszałek Schreiber pojechał też do Brzezin, Domaniewa, Poddębic i Pęczniewa.

Z kolei w weekend umowy na dofinansowanie trafiły do pozostałych beneficjentów. Marszałek przekazał czeki na remonty zabytków w powiatach: pabianickim, bechatowskim, pajęczańskim, łęczyckim, skierniewickim, zduńskowolskim i sieradzkim. W spotkaniach z beneficjentami uczestniczyli także przewodnicząca Sejmiku Iwona Koperska oraz pozostali członkowie zarządu województwa. Wicemarszałek Zbigniew Ziemba odwiedził zabytki na terenie powiatów piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, bełchatowskiego i opoczyńskiego, a wicemarszałek Piotr Adamczyk na terenie powiatu poddębickiego. Z kolei członkowie zarządu województwa: Robert Baryła był w powiecie kutnowskim, a Andrzej Górczyński w wieluńskim, wieruszowskim, sieradzkim i zduńskowolskim.

Lista rozdzielonych dotąd dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach dostępna jest na stronie:

https://www.lodzkie.pl/images/za%C5%82._nr_1_do_uchwa%C5%82a_SW%C5%81_2020.pdf

bg, dk, jg/zdjęcia: Sebastian Sołtyszewski, Adam Staśkiewicz