250 mln zł na rozwój geotermii w Polsce

środa, 11 maja 2022

Budżet na finansowanie geotermii w Polsce zostanie zwiększony z 300 na 480 mln zł, a w drugim, aktualnym naborze, z 70 na 250 mln zł. Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska o rozszerzeniu ram finansowych programu poinformowała w środę (11 maja) w Sieradzu, gdzie trwa budowa nowej ciepłowni miejskiej, w której podstawowym paliwem będzie ciepło pozyskiwane z ziemi oraz biomasa.

Program "Udostępnianie wód termalnych w Polsce” jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu, gminy mogą uzyskać pełne i bezzwrotne dofinansowanie na wykonywanie prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia. Obecny nabór wniosków został przedłużony do 30 września br. Wsparcie z programu skierowane jest do gmin.

- Każdy samorząd może liczyć na 100-procentowe dofinansowanie części badawczej, która pozwala ocenić, jaki jest potencjał. Jeśli jest on obiecujący co do ilości, jak i wymiaru oraz efektu finansowego, czyli wpływu na cenę dla odbiorcy, realizowana jest sama inwestycja związana z geotermią – wyjaśniła minister.

Anna Moskwa nieprzypadkowo w Sieradzu ogłosiła zwiększenie rządowego wsparcia dla gmin i ich związków na udostępnienie wód termalnych, bo realizowany przez miasto projekt geotermalny został wzorcowo przygotowany, a województwo łódzkie jest dobrym przykładem pomyślnego inwestowania w zielona energię.

- Nasza spółka Łódzka Kolej Aglomeracyjna jest pierwszą spółką kolejową w kraju, która dziś w 30 procentach, a docelowo w 100 procentach,  zasilana jest z zielonej energii. Mamy również jedne z najbardziej znanych w całym kraju baseny geotermalne w Uniejowie, z których korzystają mieszkańcy całej Polski. Teraz, dzięki rządowemu programowi mieszkańcy Sieradza będą korzystać z geotermii ogrzewając swoje mieszkania, dbać o ekologię i swoje zdrowie – powiedział obecny na konferencji prasowej Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Ciepło produkowane w powstającej na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej zabezpieczy potrzeby bytowe mieszkańców 40-tysiecznego Sieradza przez ok. 9 miesięcy w roku, bez uruchamiania kotłów węglowych. Tym samym zmniejszy emisję gazów cieplarnianych emitowanych ze spalania węgla o ok. 40 tys. ton CO2 rocznie.

- Inwestycję zakończymy w przyszłym roku. Nasza rzeczywistość bardzo ulegnie zmianie. Będziemy mieli blisko 80 procent energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii – powiedział Paweł Osiewała, Prezydent Sieradza.

W latach 1995-2022 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem udzielił wsparcia dla 46 projektów polegających na poszukiwaniu i ocenie zasobności podziemnych złóż gorącej wody. Łączna kwota dotacji przyznanych w tym okresie samorządom na wykonanie badawczych otworów geotermalnych wyniosła 583,5 mln zł. Sieradzki projekt, przedstawiony tutaj jako przykład, należał do 11 badawczych przedsięwzięć dofinansowanych przez NFOŚiGW w latach 2016-2022 z programów geologicznych.  

bg

Zdjęcia: Piotr Wajman

Media