1,5 mln zł na propagowanie strzelectwa sportowego. Czekamy na wnioski!

środa, 7 lutego 2024

Ruszył nabór wniosków w konkursie „Strzelectwo Sportowe”. W puli mamy 1,5 mln zł. Środki te zostaną rozdysponowane na organizację bezpłatnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej „Strzelectwo Sportowe”. - Chcemy w ten sposób popularyzować tę dyscyplinę i tworzyć warunki dla rozwoju talentów wśród dzieci i młodzieży naszego województwa - mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

„Strzelectwo Sportowe” uruchomiliśmy w 2023 roku i był to pierwszy w Polsce konkurs ze wsparciem dla tego sportu ze strony samorządu województwa. Cieszył się dużym zainteresowaniem środowiska sportowego. W ramach zadania odbywały się systematyczne, bezpłatne, strzeleckie zajęcia sportowe, organizowane na strzelnicach w województwie łódzkim. 20-godzinny program kursu obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne. Część teoretyczna dotyczyła: historii strzelectwa, zasad bezpieczeństwa na strzelnicy, zasad bezpiecznego posługiwania się bronią pneumatyczną i palną oraz nauki pierwszej pomocy. W części praktycznej kursanci poznawali techniki strzelania z broni pneumatycznej i laserowej. Dotacje przyznano wtedy 17 podmiotom, a łączna kwota przeznaczona na realizację zadania wyniosła 1,4 mln zł.

Jednym z beneficjentów pierwszej edycji programu był Klub Sportowy „Społem” z Łodzi.

- Świetna akcja, fajnie, że coś takiego ruszyło w naszym województwie – mówi Tomasz Łukaszewski, trener strzelectwa w KS „Społem”. – Dzięki tej pomocy mogliśmy zorganizować zajęcia, uczestniczyły w nich 4 szkoły, do tego jeszcze ośrodki wychowawcze, w sumie ponad 100 dzieci. Dzięki dotacji mogliśmy również trochę odnowić arsenał broni, którą posiadamy.

W tym roku na wnioski organizacji pozarządowych czekamy do 21 lutego. W puli jest 1,5 mln zł, a maksymalna kwota dotacji to 100 tys. zł.

 

Szczegóły konkursu tutaj:

https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/konkursy/otwarte-konkursy-ofert/item/14544-og%C5%82oszenie-sz%C3%B3stego-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj%C4%99-zadania-publicznego-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-z-zakresu-kultury-fizycznej-w-2024-r-pn-%E2%80%9Estrzelectwo-sportowe%E2%80%9D

 

fot. Piotr Wajman i KS "Społem"