„Łódzkie ratuje zabytki” i przywraca im dawny blask

piątek, 22 lipca 2022

XVIII wieczna dzwonnica kościoła pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Działoszynie została poświęcona w dniu święta jego patronki. Uroczystość odbyła się 22 lipca, który w Kościele katolickim obchodzony jest jako święto św. Marii Magdaleny i połączona była z wprowadzeniem do kościoła relikwii  patronki działoszyńskiej świątyni. 80 000 złotych na restaurację dzwonnicy pochodziło z konkursu na ratowanie zabytków, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. W uroczystościach uczestniczyła Iwona Koperska – przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Działoszynie wybudowano w 1787 r. Jest to murowana, późnobarokowa świątynia wzniesiona na planie prostokąta. We wnętrzu znajduje się zespół pięciu późnobarokowych ołtarzy z XVIII w. Czworoboczna, trójkondygnacyjna, kryta dachem namiotowym dzwonnica stoi obok kościoła . Fundatorką świątyni była Anna z Głogowskich Męcińska.

Tylko w tym roku na dwie edycje konkursu „Łódzkie ratuje zabytki” Zarząd Województwa przeznaczył kolejne 6 mln zł. Nabór do tegorocznych edycji został zakończony.

Z funduszy mógł skorzystać każdy, kto posiada zabytek wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

W dotychczasowych 17 edycjach konkursu przyznano ponad 720 dotacji na łączną kwotę ponad 42 miliony złotych!

(wj)