Łódzkie otwarte na pomoc dzieciom i młodzieży

czwartek, 7 września 2023

„Otwórz się na pomoc” to tytuł ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej skierowanej na wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą, depresją czy uzależnieniami. W Łódzkiem projekt realizuje Regionalne Centrum Polityki Społecznej, które w Piotrkowie zorganizowało konferencję dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Jednym z punktów spotkania była prezentacja interaktywnych narzędzi do pracy z uczniami – gier online i filmów. – Do młodzieży musimy mówić językiem młodzieży – mówił podczas wydarzenia Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa.

Konferencja odbyła się w czwartek, 7 września, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie. Wzięło w niej udział ok. 60 nauczycieli, pedagogów, psychologów, a także dyrektorów szkół z powiatu piotrkowskiego. Pracownicy i specjaliści z RCPS przedstawili im cele programu i zaprezentowali narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą m.in. materiały prasowe, ulotki, plakaty, a także interaktywne filmy i gry online, w których widzowie i gracze sami decydują o tym, jak potoczy się akcja.

Projekt „Otwórz się na pomoc” jest podzielony na bloki tematyczne dotyczące: uzależnień od alkoholu, gier i substancji psychoaktywnych, przemocy fizycznej i psychicznej, zarówno domowej, jak i rówieśniczej, a także zdrowia psychicznego m.in. stresu i depresji. Uczestnicy konferencji zapoznali się też z innymi działaniami RCPS m.in. Regionalnym Interwencyjnym Telefonem Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

- „Otwórz się na pomoc” to nie tylko hasło, ale realne działania, które przełożą się na to, by nauczyciele i pedagodzy mogli otrzymać odpowiednie, czyli nowoczesne i współczesne narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą – dodaje wicemarszałek Zbigniew Ziemba.

 

kw

fot. Piotr Wajman