Łódzkie dba o seniorów

poniedziałek, 18 września 2023

„Starzenie się nie jest złem, któremu trzeba się podporządkować, jest powołaniem, na które trzeba umieć odpowiedzieć”. Te słowa świętego Jana Pawła II były mottem dzisiejszej konferencji „Seniorzy w województwie łódzkim”. Wydarzenie zorganizowało Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. W spotkaniu z seniorami i naukowcami wziął udział m.in. Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa łódzkiego. Rozmawiano o potencjale osób starszych i ich roli w życiu społecznym oraz zmianach demograficznych naszego regionu.

- Samorząd Województwa Łódzkiego stwarza wiele możliwości, z których coraz częściej, chętniej i skuteczniej korzystają seniorzy. Wszyscy, którzy ukończyli 60 lat mogą otrzymać Kartę Seniora. Powstała Rada Seniorów Województwa Łódzkiego. Ma funkcję opiniująco-doradczą, działa na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej. Chcemy korzystać z doświadczeń osób starszych – podkreślał Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa łódzkiego.

W spotkaniu wzięło udział prawie 150 osób.

– Staramy się dobrze diagnozować i odpowiadać na potrzeby seniorów. Wysoka frekwencja na dzisiejszej konferencji pokazuje, że to się nam udaje – zaznaczyła Katarzyna Maciołek, dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi i podziękowała pracownikom RCPS za zaangażowanie.

Panele dyskusyjne poprowadzili m.in. prof. Irena Kotowska oraz prof. Piotr Szukalski. Podkreślano, że trzeba dostosować się do zmian struktury wieku w społeczeństwie. To, że żyjemy coraz dłużej to sukces, nie zagrożenie. Seniorzy chcą być aktywni i należy ich w tym wspierać. Trzeba jednak także zapewnić im odpowiednią opiekę. To ważne w czasie, kiedy więzy rodzinne są coraz słabsze.

Co trzeci mieszkaniec województwa łódzkiego to senior. Jednak coraz więcej osób, które ukończyły 60 lat udowadniają, że wiek to tylko liczba. Seniorzy z naszego regionu chcą się rozwijać, uczyć, integrować i bawić. Dbają o zdrową dietę i chętnie wychodzą do teatru czy kina. Dzisiejsza konferencja to jedna z wielu propozycji dla starszych osób przygotowanych przez Województwo Łódzkie. Wiosną rozpoczął się cykl spotkań i szkoleń „Łódzkie Przyjazne Seniorom”. To rozmowy ze specjalistami m.in o bezpieczeństwie i cyberzagrożeniach. Uruchomiony został Wojewódzki Telefon Wsparcia dla Seniorów. Dzwoniąc pod numer 42 20 819 99 można porozmawiać z prawnikiem, psychologiem bądź pracownikiem pomocy społecznej. Łódzkie ma także swoją delegaturę w Obywatelskim Parlamencie Seniorów. To ogólnopolskie przedstawicielstwo osób 60+, którego celem jest integrowanie środowiska, aktywizowanie oraz doradztwo w zakresie polityki senioralnej w Polsce.

AK/ fot. Adam Staśkiewicz