Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 693/20 z dnia 14 lipca 2020 r. ogłasza czternasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2020-2021.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Celem zadania publicznego jest wyselekcjonowanie utalentowanych sportowo zawodników w kategoriach wiekowych młodzika, juniora młodszego, juniora i młodzieżowca do szkolenia   i współzawodnictwa sportowego prowadzonego w ramach kadr wojewódzkich oraz zapewnienie optymalnych warunków szkolenia, możliwości udziału zawodnikom we współzawodnictwie sportowym oraz zapewnienie możliwości podnoszenia poziomu sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo.

Najważniejsze informacje o konkursie:

• wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl

• suma środków do rozdysponowania w konkursie – 1 900 000,00 zł

• do kiedy trwa nabór ofert – do 05.08.2020 r. do godziny 23:59:59

• do 07.08.2020 r. do godziny 16:00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl wraz z załącznikami

• kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – 20.09.2020 r.

• od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 01.10.2020 r. i nie może skończyć się później niż 30.09.2021 r.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl