facebook
Menu

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosza piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2017 r.

Oferty należy składać wBiurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu  Sportu i Turystyki       al. Piłsudskiego 8, w terminie do 22 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia  5 maja 2017 roku  do godz.16.00 . Jeżeli oferta przesyłana jest pocztą na kopercie należy umieścić dopisek Piąty Otwarty Konkurs Ofert – Sport”.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl