nabór wniosków Infrastruktura sportowa Plus

Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o naborze wniosków na 2023 r. do programu „Infrastruktura sportowa Plus”,

w ramach którego zostanie przyznana pomoc finansowa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. W ramach przyznanej pomocy finansowej jednostki samorządu terytorialnego będą mogły realizować zadania polegające na budowie, przebudowie, modernizacji oraz doposażeniu w sprzęt sportowy obiektów sportowych i rekreacyjnych z wyłączeniem placów zabaw i siłowni plenerowych.

Jeżeli będzie planowany zakup sprzętu sportowego musi być on sklasyfikowany jako zakup inwestycyjny.

W załączonej Uchwale przedstawiono szczegółowe warunki przystąpienia do programu.

 Szczegółowe informacje pod nr tel. 42 291-98-18