facebook
Menu

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2017 – 2018

1. Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego www.bip.lodzkie.pl, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl, tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego oraz elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl,                   tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2017 roku do godz. 16.00.
 
2.Do dnia 5 stycznia 2017 roku do godziny 16.00 należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub sekretariacie Departamentu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy Al. Piłsudskiego 8 w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl.  O terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl