facebook
Menu

Polityka personalna

Nowoczesne trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi wymagają od organizacji strategicznego podejścia do kapitału ludzkiego. Naszym pracownikom oferujemy odpowiedzialną i przejrzystą Politykę personalną stanowiącą rozwinięcie Strategii UMWŁ na lata 2009-2015 oraz określającą naszą nadrzędną ideę:

„ZASOBY LUDZKIE  WSPÓŁTWORZĄ ŁÓDZKIE”

Jesteśmy instytucją przyjazną dla naszych pracowników i wiodącą w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i budowania klimatu organizacji opartej na wiedzy. Na wyniki i sposób postrzegania Urzędu składa się wysiłek naszych pracowników, wnoszone przez nich doświadczenie i nowe pomysły.


Stworzyliśmy wyjątkową kulturę organizacyjną zorientowaną na:

  • pozyskiwanie pracowników o najwyższych kompetencjach,
  • rozwój pracowników, wyposażanie ich w wyjątkową wiedzę i umiejętności umożliwiające realizację na najwyższym poziomie zadań samorządu województwa i służące regionalnej wspólnocie samorządowej,
  • sprawiedliwe wynagradzanie oraz odpowiednie motywowanie,
  • budowanie wizerunku Urzędu jako dobrego pracodawcy.
  •  
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z przyjętą w Urzędzie Polityką personalną

 

Napisz do nas

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.plKontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Tel. 42 663 30 00

Szczegółowych informacji na temat ofert pracy, staży i praktyk udzielają:

Agnieszka Jakuszczonek, Aneta Opelt
Tel. 42 663 33 77