Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Czym się kierujemy?

„Urząd to organizacja, którą tworzą ludzie  skutecznie działający na rzecz mieszkańców województwa.”

1. MISJA I WIZJA 

Misja i Wizja są wspólnym wzorcem dla wszystkich pracowników Urzędu, spajającym podejmowane działania oraz motywującym do ciągłego rozwoju i doskonalenia. Osiągnięcie wizerunku nowoczesnej instytucji świadczącej usługi wysokiej jakości jest możliwe wyłącznie dzięki zaangażowanym pracownikom i skutecznym liderom.

Opracowane misja i wizja nie są dla nas jedynie deklaracją lecz również wyrazem przekonania, jak ważna jest nasza praca. Określone w Strategii czynniki sukcesu wyznaczają kierunek działań i zmian.


Jakie są nasze podstawowe cele?

 • Urząd jest Instytucją Otwartą, świadomie kształtującą swój wizerunek proklienckiej organizacji, wykorzystującą wiele źródeł i sposobów komunikacji.
 • Urząd jest Instytucją Dostępną i Otwartą, nastawioną na kompleksowe świadczenie usług, w tym drogą elektroniczną.
 • Urząd postrzegany jest jako „Dobry Pracodawca”.
 • Urząd zarządzany jest nowocześnie, innowacyjnie, przyjaźnie dla środowiska.
 • Urząd świadczy usługi wysokiej jakości (sprawnie, skutecznie, obiektywnie, zgodnie z prawem, terminowo).
 • Wartość Urzędu kształtują aktywni, skuteczni liderzy oraz identyfikujący się z nimi, świadomi, kompetentni, wykształceni, zmotywowani i zaangażowani pracownicy.
 • Urząd jest Dobrym Gospodarzem zarządzającym w sposób optymalny posiadanymi zasobami finansowymi i majątkowymi.
 • Urząd działając prewencyjnie, wprowadza mechanizmy zapobiegające wystąpieniu zdarzeń o charakterze korupcyjnym.

Realizacja misji poprzez wykonywanie celów i zadań Urzędu stwarza niepowtarzalną szansę na połączenie pracy na rzecz rozwoju regionu z własnym rozwojem zawodowym.

2. KODEKS ETYKI 

Nasz Kodeks Etyki określa wartości, zasady i standardy zachowania wszystkich pracowników urzędu (bez względu na zajmowane stanowisko), a także współpracujących z nami stażystów i praktykantów. Wykonujemy zadania publiczne, dlatego niezwykle istotne jest, aby każde nasze postępowanie było zgodne z zasadami:

 • praworządności,
 • bezstronności i bezinteresowności,
 • uczciwości i rzetelności,
 • odpowiedzialności,
 • jawności,
 • dbałości o dobre imię urzędu i jego pracowników,
 • uprzejmości i życzliwości w kontaktach urzędu i współpracownikami.
   

Dla naszych klientów zewnętrznych Kodeks Etyki stanowi ważne źródło informacji, jakich zachowań w codziennych kontaktach mogą oczekiwać od każdego z nas. Dokument ten zawiera również wskazówki, jakich działań należy się wystrzegać oraz do kogo można zgłosić swoje wątpliwości dotyczące etycznego zachowania. 


 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl

Napisz do nas
Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Tel. 42 663 30 00


Szczegółowych informacji na temat ofert pracy udzielają:
Agnieszka Jakuszczonek, Aneta Opelt
Tel. 42 663 33 77
Aneta Krysiak
Tel. 42 663 32 28;
 
Szczegółowych informacji na temat staży i praktyk udziela:
Beata Radziłowska
Tel. 42 663 33 67