facebook
Menu

Czym się kierujemy?

„Urząd to organizacja, którą tworzą ludzie  skutecznie działający na rzecz mieszkańców województwa.”

1. MISJA I WIZJA 

Misja i Wizja są wspólnym wzorcem dla wszystkich pracowników Urzędu, spajającym podejmowane działania oraz motywującym do ciągłego rozwoju i doskonalenia. Osiągnięcie wizerunku nowoczesnej instytucji świadczącej usługi wysokiej jakości jest możliwe wyłącznie dzięki zaangażowanym pracownikom i skutecznym liderom.

Opracowane misja i wizja nie są dla nas jedynie deklaracją lecz również wyrazem przekonania, jak ważna jest nasza praca. Określone w Strategii czynniki sukcesu wyznaczają kierunek działań i zmian.


Jakie są nasze podstawowe cele?

 • Urząd jest Instytucją Otwartą, świadomie kształtującą swój wizerunek proklienckiej organizacji, wykorzystującą wiele źródeł i sposobów komunikacji.
 • Urząd jest Instytucją Dostępną i Otwartą, nastawioną na kompleksowe świadczenie usług, w tym drogą elektroniczną.
 • Urząd postrzegany jest jako „Dobry Pracodawca”.
 • Urząd zarządzany jest nowocześnie, innowacyjnie, przyjaźnie dla środowiska.
 • Urząd świadczy usługi wysokiej jakości (sprawnie, skutecznie, obiektywnie, zgodnie z prawem, terminowo).
 • Wartość Urzędu kształtują aktywni, skuteczni liderzy oraz identyfikujący się z nimi, świadomi, kompetentni, wykształceni, zmotywowani i zaangażowani pracownicy.
 • Urząd jest Dobrym Gospodarzem zarządzającym w sposób optymalny posiadanymi zasobami finansowymi i majątkowymi.
 • Urząd działając prewencyjnie, wprowadza mechanizmy zapobiegające wystąpieniu zdarzeń o charakterze korupcyjnym.

Realizacja misji poprzez wykonywanie celów i zadań Urzędu stwarza niepowtarzalną szansę na połączenie pracy na rzecz rozwoju regionu z własnym rozwojem zawodowym.

2. KODEKS ETYKI 

Nasz Kodeks Etyki określa wartości, zasady i standardy zachowania wszystkich pracowników urzędu (bez względu na zajmowane stanowisko), a także współpracujących z nami stażystów i praktykantów. Wykonujemy zadania publiczne, dlatego niezwykle istotne jest, aby każde nasze postępowanie było zgodne z zasadami:

 • praworządności,
 • bezstronności i bezinteresowności,
 • uczciwości i rzetelności,
 • odpowiedzialności,
 • jawności,
 • dbałości o dobre imię urzędu i jego pracowników,
 • uprzejmości i życzliwości w kontaktach urzędu i współpracownikami.
   

Dla naszych klientów zewnętrznych Kodeks Etyki stanowi ważne źródło informacji, jakich zachowań w codziennych kontaktach mogą oczekiwać od każdego z nas. Dokument ten zawiera również wskazówki, jakich działań należy się wystrzegać oraz do kogo można zgłosić swoje wątpliwości dotyczące etycznego zachowania. 


 

Napisz do nas

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.plKontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Tel. 42 663 30 00

Szczegółowych informacji na temat ofert pracy, staży i praktyk udzielają:

Agnieszka Jakuszczonek, Aneta Opelt
Tel. 42 663 33 77