logo

Menu
poniedziałek, 20 styczeń 2014 16:22

Rada już doradza

Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego, wręczył nominacje osobom wybranym do Rady Działalności Pożytku Publicznego. Reprezentanci fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych z regionu spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
W wyborach drugiej kadencji Rady wzięło udział 400 organizacji pozarządowych. Desygnowanych zostało do niej 20 osób - zaangażowanych społeczników, do których współpracownicy mają największe zaufanie. W radzie reprezentantów ma też samorząd województwa łódzkiego i wojewoda. Wszyscy oni będą doradzać marszałkowi w sprawach dotyczących głównych inwestycji publicznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi, rozwoju regionu.
- W poprzedniej kadencji współpracowaliśmy m.in. nad strategią rozwoju regionu. Najważniejszym zadaniem na teraz będzie analiza i doradztwo przy projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - mówił Rafał Piekarski, przewodniczący poprzedniej Rady, obecnie również wybrany w jej skład.
Przypomnijmy, że RPO WŁ, to program określający na co będą wydawane pieniądze, które województwo łódzkie otrzyma z Unii Europejskiej, jako dofinansowanie do inwestycji, na szkolenia itp.
- W porównaniu z Zachodnią Europą zaangażowanie w działalność społeczną naszych mieszkańców jest ciągle małe. Ale widzę, że działalność Rady wpływa na zmianę tego stanu rzeczy - mówił marszałek Witold Stępień.
Marszałek dodał, że na wsparcie działalności organizacji pozarządowych w województwie łódzkim jest przygotowanych w budżecie 8 mln zł plus środki unijne.
W województwie łódzkim jest ok. 6 tysięcy organizacji pozarządowych. Obszary, w których współpraca najintensywniej jest prowadzona to sport, turystyka, zdrowie, pomoc społeczna, kultura i promocja regionu.
Ze strony organizacji pozarządowych do Rady dostali się: Adam Nowak, Józef Kopciuch, Robert Knap, Sławomir Gliński, Józefa Majdańska, Rafał Piekarski, Kamil Sobol, Jolanta Woźnicka, Ewa Wierzbowska, Sławomira Kamińska-Jakimiak, Małgorzata Majer, Agnieszka Niedźwiecka, Barbara Ligęza, Włodzimierz Ziółkowski.
Sejmik Województwa Łódzkiego jako swoich przedstawicieli wskazał Bożenę Ziemniewicz, Annę Rabiegę, Danutę Kałuzińską, a wojewoda łódzka Joannę Wierzbicką. Dodatkowo marszałek województwa zaproponował udział w Radzie radnej Ilonie Rafalskiej oraz Koordynatorowi do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Patrycji Wojtaszczyk.
(al/jg)

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl