Kolejna misja gospodarcza do Chin za nami

poniedziałek, 21 października 2019
Chiny to jeden z najważniejszych rynków światowych w zakresie gospodarki i ekonomii. Województwo Łódzkie podejmuje wiele działań aby umacniać współpracę z tym regionem.

Jednym z takich działań jest projekt ,,Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych”, realizowanyw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II: Innowacyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania: II.2.2: Promocja gospodarcza regionu. W ramach tego projektu przedsiębiorcy z województwa łódzkiego wzięli udział w misji gospodarczej do Chin, połączonej z wizytą na EXPO Horticultural 2019 w Pekinie.
Misja została podzielona na 2 tury. W pierwszej misji w terminie 17-22.09.2019r. wzięło udział 6 firm z branży innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze. Były to: Zakłady Drobiarskie DROB-BOKS, Ichem Sp. z o.o., Wiatrowy Sad, Chrupex s.c., OSM WART-MILK, Moryń.
Kolejny wyjazd reprezentowało także 6 firm z różnych branż, były to: Jagoda JPS Agromachines, SelfMaker, LennyLamb, Skalar s.j, Consay, Olimedica. Program każdej misji zawierał spotkania biznesowe B2B z indywidualnie dobranymi partnerami handlowymi z rynku chińskiego z którymi łódzcy przedsiębiorcy mają szansę nawiązać współpracę handlową i eksportować swoje produkty do Chin. Wizyta na targach EXPO Horticultural 2019 w Pekinie była okazją do zapoznania się z najnowszymi pomysłami i ideami w zakresie kształtowania zieleni oraz rolnictwa ekologicznego. Ciekawym punktem programu była także wizyta w miejscowych sklepach, importujących produkty z Polski.
Wyjazdy na misję gospodarczą zostały zorganizowane przez firmę Amber Global Consulting na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.