Zakup zestawu do laparoskopii wraz z histeroskopem

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa

Nazwa zadania:

„Zakup zestawu do laparoskopii wraz z histeroskopem”

 

Przedmiotem zadania jest zakup zestawu do laparoskopii wraz z histeroskopem dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

Zadanie finansowane ze środków Budżetu Państwa przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego, w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Samorządu Województwa Łódzkiego

 

Kwota dotacji z budżetu państwa 300.000 zł.