Zakup angiografu wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Angiografii

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa

Nazwa zadania:

„Zakup angiografu wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Angiografii”

 

Przedmiotem zadania jest Zakup angiografu wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Angiografii dla Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Zadanie finansowane ze środków Budżetu Państwa przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego, w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Samorządu Województwa Łódzkiego

 

Kwota dotacji z budżetu państwa 5.000.000 zł.