Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa

Nazwa zadania:

„Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów”

 

Przedmiotem zadania zgodnie z art. 15i ust. 1 i 2 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty jest sfinansowanie na terenie województwa łódzkiego w 2023 roku staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Zadanie finansowane ze środków Budżetu Państwa przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego, w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

 

Całkowita, początkowa wartość zadania/wartość zadania: 50.116.000,00 zł / 56.926.500,00 zł