Dofinansowanie zakupu 8 ambulansów wraz z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa

Nazwa zadania:

„Dofinansowanie zakupu 8 ambulansów wraz z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi”

 

Przedmiotem zadania jest zakup 8 ambulansów wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

Zadanie finansowane ze środków Budżetu Państwa przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego, w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego związanego z zapewnieniem funkcjonowania Sytemu Państwowe Ratownictwo Medyczne zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2026 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 

Kwota dotacji z budżetu państwa 4.800.000 zł.