Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Warunki zatrudnienia

Rodzaj umowy
Nowi pracownicy zatrudniani są na umowy na czas określony (z reguły jest to okres 6 miesięcy). Warunki kolejnej umowy są uzależnione od oceny stopnia wdrożenia się pracownika na stanowisko pracy oraz od specyfiki pracy poszczególnych komórek organizacyjnych.

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie zasadnicze nowozatrudnionego pracownika zależy przede wszystkim od stanowiska oraz indywidualnych ustaleń poczynionych z Urzędem. Każde stanowisko pracy jest odpowiednio zaszeregowane i posiada zdefiniowane widełki płacowe. Ostateczna wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest uzależniona głównie od zakresu dotychczasowego doświadczenia oraz kompetencji, jakie kandydat wnosi do organizacji.

Na system wynagrodzeń obowiązujący w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego składają się m.in.:  
  • stałe wynagrodzenie miesięczne,
  • premie uznaniowe po spełnieniu określonych wymagań,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka),
  • różne dodatki uzależnione od zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.
Staramy się o to, aby poziom naszych wynagrodzeń był konkurencyjny, w porównaniu z podobnymi organizacjami i spełniał wymagania rynku.

Czas pracy
Wszyscy pracownicy po uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym mogą skorzystać z tzw. "ruchomego czasu pracy", tj. rozpoczynać pracę pomiędzy 7.00 a 10.00 i kończyć ją odpowiednio po przepracowaniu 8 godzin. W Urzędzie istnieją także stanowiska, których specyfika wymaga od pracowników zadaniowego czasu pracy. W uzasadnionych przypadkach istnieje również możliwość ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy umożliwiającego pogodzenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl

Napisz do nas
Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Tel. 42 663 30 00


Szczegółowych informacji na temat ofert pracy udzielają:
Agnieszka Jakuszczonek, Aneta Opelt
Tel. 42 663 33 77
Aneta Krysiak
Tel. 42 663 32 28;
 
Szczegółowych informacji na temat staży i praktyk udziela:
Beata Radziłowska
Tel. 42 663 33 67