Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Rozwój pracowników

Ważnym elementem przyjętej w Urzędzie polityki personalnej jest rozwój naszych pracowników. Ze strony organizacji pracownik może liczyć na współpracę w zespole oraz wymianę wiedzy i doświadczeń między pracownikami. Oczekując od wszystkich pracowników motywacji do ciągłego rozwoju i doskonalenia zawodowego, wspieramy i stymulujemy ten rozwój w oparciu o następujące formy:
 
 Szkolenia
 
Działamy długofalowo projektując plan szkoleń zgodnie z zidentyfikowanymi wcześniej potrzebami szkoleniowymi. Rozwijając potencjał naszych pracowników, skupiamy się przede wszystkim na doskonaleniu ich kompetencji poprzez udział zarówno w dostępnych na rynku szkoleniach otwartych, jak i szkoleniach zamkniętych projektowanych specjalnie na potrzeby Urzędu. Współpracujemy z najlepszymi firmami szkoleniowymi oferującymi  doświadczonych i kompetentnych trenerów.
 
 "Akademia Rozwoju"
 
Promujemy wśród pracowników dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, dlatego od kilku lat realizujemy projekt "Akademia Rozwoju", w który zaangażowaliśmy pracowników chętnych do poprowadzenia szkoleń wewnętrznych z wybranej tematyki. Udział w szkoleniach jest dobrowolny, gdyż zależy nam na tym, aby nasi pracownicy również mieli możliwość decydowania, w jakim kierunku chcą rozwijać swoje kompetencje zawodowe i poszerzać własne zainteresowania.
 
Studia podyplomowe
 
Jako organizacja „ucząca się”  dbamy o nieustanne budowanie kapitału intelektualnego i inwestowanie w najlepszych. Od roku 2010 skierowaliśmy na studia podyplomowe 92 pracowników. Wierzymy, że wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów podyplomowych pozwolą naszym pracownikom stosować najlepsze praktyki, dbać o najwyższą jakość realizacji zleconych zadań, a także wspierać rozwój naszego regionu.
 
System ocen okresowych
 
Narzędziem wspierającym rozwój pracowników jest również system okresowych ocen. W ramach oceny okresowej co dwa lata każdy pracownik odbywa ze swoim przełożonym rozmowę ewaluacyjną, stanowiącą okazję do określenia celów krótko- i długoterminowych oraz omówienia możliwości dalszego rozwoju w organizacji.
 
Budowanie kariery w strukturach Urzędu
 
Rozbudowana struktura organizacyjna Urzędu, różnorodność realizowanych zadań w poszczególnych komórkach stwarzają naszym pracownikom możliwości budowania kariery zawodowej w ramach całej organizacji. Awans poziomy, czyli przejście pracownika do innego departamentu to nie tylko szansa na doskonalenie posiadanych kompetencji i kwalifikacji zawodowych, ale również zdobycie nowych doświadczeń i kształcenie się w zupełnie nowych obszarach. Pracownicy Urzędu mogą także budować karierę w drodze awansu pionowego, zmieniając dotychczasowe stanowisko na wyższe. Stanowiska kierownicze w większości przypadków obsadzane są w drodze awansu pracowników zatrudnionych w Urzędzie.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl

Napisz do nas
Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Tel. 42 663 30 00


Szczegółowych informacji na temat ofert pracy udzielają:
Agnieszka Jakuszczonek, Aneta Opelt
Tel. 42 663 33 77
Aneta Krysiak
Tel. 42 663 32 28;
 
Szczegółowych informacji na temat staży i praktyk udziela:
Beata Radziłowska
Tel. 42 663 33 67