Zaproszenie na posiedzenie plenarne - 30 stycznia 2020 r.

poniedziałek, 27 stycznia 2020
Serdecznie zapraszamy na posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego, które odbędzie się w czwartek 30 stycznia br. o godz. 10:00 w Dużej Sali Obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8 (I piętro).

Podczas spotkania dokonana zostanie analiza sytuacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim.

Projekt porządku
1. Otwarcie posiedzenia plenarnego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego z dnia 19 grudnia 2019 r.
4. Sytuacja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim.
5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu i harmonogramu działania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego na rok 2020.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.