Zaproszenie na posiedzenie plenarne - 19 grudnia 2019 r.

wtorek, 17 grudnia 2019
Serdecznie zapraszamy na posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego, które odbędzie się w czwartek 19 grudnia br. o godz. 10:00 w Sali 100-lecia Niepodległości (nr 116A) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104.

Podczas spotkania członkowie Rady dokonają wyboru Przewodniczącego WRDS WŁ na rok 2020.

Projekt porządku
1.    Otwarcie posiedzenia plenarnego.
2.    Informacja o Zarządzeniu Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie powołania członka Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego z dnia 21 listopada 2019 r.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego WRDS WŁ na rok 2020.
6.    Sprawy różne, wolne wnioski.
7.    Zakończenie posiedzenia.