Zaproszenie na posiedzenie plenarne - 21 listopada 2019 r.

piątek, 15 listopada 2019
Serdecznie zapraszamy na posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego, które odbędzie się w czwartek 21 listopada br. o godz. 10:00 w Dużej Sali Obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8 (I piętro).

Podczas spotkania dokonana zostanie analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Łodzi i całego województwa łódzkiego.

Projekt porządku
1.    Otwarcie posiedzenia plenarnego.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego
z dnia 24 października 2019 r.
4.    Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w województwie łódzkim.
5.    Sprawy różne, wolne wnioski.
6.    Zakończenie posiedzenia.