wtorek, 1 marca 2016

Włochy: Region Umbria

20 września 2006– w siedzibie Instytutu Europejskiego przebywali przedstawiciele włoskiego konsorcjum Umbria Export – izby gospodarczej zrzeszającej około 200 małych i średnich firm z Regionu Umbria, zainteresowanych współpracą w zakresie pozyskiwania środków unijnych i inwestowaniem w województwie łódzkim. Celem wizyty i spotkania z wicemarszałkiem województwa Krzysztofem Makowskim było skonkretyzowanie zapisów Deklaracji Woli Współpracy, podpisanej 14 lipca w Umbrii przez wicemarszałka Makowskiego oraz prezesa Umbria Export Marco Tofiego.Delegacja z Umbrii wzięła też udział w organizowanej 21 września w Urzędzie Marszałkowskim konferencji „Inwestycje włoskie w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego”.

Lipiec 2006– wizyta delegacji Województwa Łódzkiego pod przewodnictwem Wicemarszałka Krzysztofa Makowskiego we włoskiej Perugii. Głównym punktem pobytu we Włoszech było podpisanie w dn.13 lipca Protokołu uzgodnień ze spotkania z Danielą Frullani – Członkiem Zarządu Prowincji Perugia ds. Polityk Wspólnotowych i Współpracy Międzynarodowej. Dokument ten wskazywał najważniejsze dla obu partnerów dziedziny, w których powinna być pogłębiana nasza dwustronna współpraca. Należą do nich zagadnienia z zakresu gospodarki, handlu, kultury, turystyki, edukacji, polityki społecznej i rynku pracy, ochrony środowiska oraz rozwoju regionalnego. Po zakończeniu uroczystości, w siedzibie konsorcjum Umbria Export zorganizowana została prezentacja ogólnej charakterystyki, potencjału gospodarczego oraz walorów inwestycyjnych Województwa Łódzkiego, w tym Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W trakcie spotkania do lokowania swojego kapitału w regionie łódzkim zachęcali także biznesmeni od lat działający z sukcesami na naszym rynku. W kolejnym dniu wizyty we Włoszech nasza delegacja odbyła spotkanie z Dyrektorem Wydziału Współpracy Międzynarodowej Regionu Umbrii oraz Dyrektorem Umbria Export. W tym samym dniu, na zaproszenie Marco Tofiego – Prezesa Umbria Export, Wicemarszałek Makowski wziął udział w zorganizowanym w siedzibie konsorcjum Zgromadzeniu Generalnym Konfederacji Pracodawców Perugii. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim pogłębiania współpracy pomiędzy naszymi regionami i dalszego zacieśniania wzajemnych więzów gospodarczych. Na zakończenie pobytu podpisano  Deklarację woli współpracy, służącą określeniu możliwości wdrażania konkretnych projektów finansowanych ze środków wspólnotowych, dostępnych w Województwie Łódzkim w ramach nowej Perspektywy Finansowej na lata 2007-2013. Wizyta przedstawicieli naszego regionu spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem lokalnych mediów. Zarówno podczas podpisywania Protokołu uzgodnień, jak i w trakcie prezentacji w siedzibie Umbria Export, obecni byli dziennikarze z prasy i telewizji, którzy szczegółowo relacjonowali wizytę gości z Województwa Łódzkiego.

Luty 2006– dwudniowa wizyta delegacji z Umbrii w Łodzi, której celem było nawiązanie współpracy gospodarczej z przedsiębiorcami z województwa łódzkiego i zapoznanie się z możliwościami i warunkami inwestycji w regionie. 9 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Włosi spotkali się z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Stanisławem Witaszczykiem i wicemarszałkiem Krzysztofem Makowskim. Goście i gospodarze zaprezentowali walory swoich regionów i przyczyny, dla których warto nawiązać współpracę. Włosi mogli także osobiście przekonać się, jak funkcjonują u nas firmy z zagranicy na przykładzie zakładów Merloni Indesit Polska.  Po wizycie w fabryce Włosi spotkali się z pracodawcami z grupy „Lewiatan” - zrzeszenia pracodawców prywatnych z województwa łódzkiego.Na spotkaniu obecni byli przedstawicieli m. in. firmy odzieżowej, Konsorcjum Polskich Biur Podróży, firmy meblarskiej i instalacyjno-remontowej. Przedsiębiorcy omawiali możliwości współpracy, obie strony były zainteresowane rozwojem dalszych kontaktów. Kolejnym punktem wizyty Włochów w Łodzi było spotkanie w siedzibie zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedstawiciele przedsiębiorców z Umbrii dowiedzieli się jakie korzyści przynosi firmie działalność w strefie i jakie warunki musi spełniać potencjalny inwestor, by otworzyć zakład w ŁSSE.

2005– nawiązanie kontaktów, zapoczątkowane wizytami przedstawicielami administracji regionu Umbria wraz z przedsiębiorcami w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.
 
wtorek, 1 marca 2016

Misje, wizyty: Łotwa

25-29 listopada 2015 – udział w międzynarodowych targach „Tech Industry” w Rydze. Impreza promująca wyroby przemysłu maszynowego, obróbki metalu i drewna, automatyzacji, elektroniki i materiałów budowlanych przyciągnęła ponad 250 wystawców z Łotwy, Litwy, Estonii, Finlandii, Szwecji, Polski, Włoch, Niemiec, Rosji, Ukrainy i Białorusi. Województwo Łódzkie uczestniczyło w targach po raz drugi. Tradycyjnie stoisko promocyjne zostało zorganizowane we współpracy z Ambasadą RP w Rydze. Na targach zaprezentowały się regionalne firmy i instytucje wsparcia biznesu: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ICHEM Sp. z o.o., SKB Development  Sp. z o.o. Sp. k. i Polifarb-Łódź Sp. z o.o. Ekspozycję regionu łódzkiego odwiedziła m.in. ambasador Polski na Łotwie Ewa Dębska. Podczas spotkania z nią, Maciej Łaski, dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego omówił dotychczasowe doświadczenia we współpracy z łotewskimi partnerami i plany wydarzeń na 2016 r.
 
29 października 2014 – uczestnictwo Województwa Łódzkiego w targach Tech-Industry (Ryga, Łotwa) i wizyta w Przedstawicielstwie Latgalii w Rydze. Targi zakresem obejmują ekspozycje przemysłu maszynowego, obróbkę metali, automatyzację, elektronikę, elektrotechnikę i nowe technologie. Województwo skorzystało z możliwości zaprezentowania się na stoisku zorganizowanym przez Ambasadę RP w Rydze. Odbyły się również spotkania B2B w siedzibach firm łotewskich, w Ambasadzie RP w Rydze oraz w Latgalii w Rydze. 
 
7 lipca 2014 – spotkania firm z Województwa Łódzkiego z przedstawicielami sieci detalicznych w Rydze (Łotwa). W spotkaniu wzięły udział trzy firmy z Województwa Łódzkiego: „Hektor” z Działoszyna, BiFix – producent herbat, Spółdzielnia Producentów Grzybów Jadalnych z Makowa. Celem wizyty było zainteresowanie władz naszego regionu nowymi kontaktami na terenie Łotwy, pozyskanie produktywnych partnerstw z udziałem gmin, powiatów lub małych miast.
 
16 maja 2014 – Województwo Łódzkie po raz pierwszy uczestniczyło we Wschodniobałtyckim Forum Gospodarczym, które odbyło się w łotewskim Daugavpils. Adresowane do firm i organizacji wsparcia biznesu wydarzenie zostało zorganizowane przez Radę Miasta i Ambasadę RP w Rydze.
Delegacji regionu łódzkiego przewodniczyła Ewa Florczyk, Dyrektor Departamentu ds. Przedsiębiorczości UMWŁ, która w prezentacji poświęconej atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej przybliżyła zebranym możliwości współpracy w dziedzinie handlu i gospodarki. Województwo Łódzkie jest zainteresowane kontynuacją wspólnych działań z partnerami łotewskimi, a także ich rozszerzaniem na inne niż gospodarka dziedziny.
Ważnym elementem forum gospodarczego były zorganizowane dla ponad 100-osobowej grupy przedsiębiorców z Polski spotkania B2B. Delegacji Województwa Łódzkiego towarzyszył przedstawiciel Grupy Producentów Owoców „Elita” z okolic Głowna, który miał okazję nawiązać kontakty z sieciami detalicznymi działającymi na terenie państw bałtyckich i firmami zajmującymi się zakupami towarów dla indywidualnych sklepów i instytucji. Równolegle z delegacją regionu w wydarzeniu w Daugavpils uczestniczyli reprezentanci firm „Interabra” i „Textilimpex”, realizujący oddzielny program przygotowany przez organizatorów.
wtorek, 1 marca 2016

Misje, wizyty: inne

1 grudnia 2015 – wizyta Świętego Mikołaja z Rovaniemi i spotkanie z dziećmi z niepełnosprawnością z Fundacji „Kolorowy Świat” oraz pacjentami szpitala dziecięcego im. Korczaka.

28-29 września 2015 – udział przedstawicieli regionów partnerskich Województwa Łódzkiego w Europejskim Forum Gospodarczym.

14-16 czerwca 2015 – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska wzięła udział w misji gospodarczej do Izraela. Zorganizowało ją Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Pracodawcami RP z okazji 25. rocznicy przywrócenia stosunków gospodarczych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Państwem Izrael.
Celem wyjazdu było pogłębienie współpracy gospodarczej z partnerami z Izraela. Misja poświęcona była głównie tematyce wysokich technologii oraz rozwiązań środowiskowych. Województwo Łódzkie reprezentowały następujące firmy: Grupa Adamed, Euroleki Sp.o.o., FON-SKB Sp.o.o., a także Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego.

9-14 czerwca 2015 – promocja Województwa Łódzkiego podczas prezentacji Polski w czasie Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie. Przez pięć dni przedstawiciele regionu zaprezentowali najważniejsze atuty regionu. W myśl hasła przewodniego tegorocznej Wystawy Światowej EXPO 2015, „Wyżywienie planety, energia dla życia”, Województwo Łódzkie zaprezentowało się jako kraina zdrowej żywności oraz znakomitej kuchni. Odwiedzający Pawilon Polski mogli skosztować Truskawki Buczkowskiej, cydru z Dobronia, soków z Kałęczewa, tradycyjnych przetworów czy dań kuchni molekularnej.
Drugim tematem tygodnia Łódzkiego była moda. W Pawilonie Polskim zaaranżowana została strefa „Fashion Eaters” oraz show room, w którym goście mogli podziwiać ubrania czołowych łódzkich projektantów: Patrycji Plesiak oraz BezAle by Bjorn. Województwo Łódzkie jako region z bogatymi tradycjami w przemyśle odzieżowym, włókienniczym i wzorniczym zaprezentowało również dorobek rodzimych firm, m.in. Tudor, Sesto Senso, Konrad czy Jubistyl. W programie znalazły się również warsztaty folk design prezentujące łódzkie hafty i wycinanki, wydarzenia artystyczne, warsztaty z zakresu myślenia projektowego, a także Retrospektywny spacer po regionie.

28 maja 2015 – cykliczne spotkanie z grupą studentów (Białoruś, Ukraina, Mołdawia i Rosja), organizowane z inicjatywy FERSO. Tematyką była prezentacja Urzędu Marszałkowskiego i działalność promocyjna w mediach społecznościowych.

25-26 maja 2015 – na zaproszenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dwudniową wizytą przebywała w Łodzi delegacja z Serbii: prof. Vesna Marjanovic, Wyższa Szkoła Biznesu w Uzicach oraz Milenko Jovanović, Agencja Ochrony Środowiska w Belgradzie.
Na początek delegacja spotkała z prof. Maciejem Zalewskim w Europejskim Centrum Ekohydrologii PAN. Rozmowy dotyczyły możliwości opracowywania projektów unijnych i szkoleń w zakresie eko-hydrologii. Kolejne spotkanie odbyło się w Społecznej Akademii Nauk. Prof. Marjanowic dokonała tam prezentacji Wyższej Szkoły Biznesu. Strona polska obiecała przygotować ofertę wspólnych studiów licencjackich, magisterskich, przyjmowania studentów serbskich na studia doktoranckie. Współpraca pozwoliłaby na otrzymywanie przez studentów serbskich dwóch dyplomów: serbskiego i unijnego. Kolejne spotkanie odbyło się w WFOŚiGW w Łodzi. Rozmawiano o polskim modelu zarządzania funduszami ochrony środowiska, działalności i roli WFOŚiGW w województwie oraz możliwościach wsparcia finansowego projektów w zakresie ochrony środowiska.

15 maja 2015 – do Łodzi przyjechała Konsul Peru, Aurora Luque de Hjorth. Odwiedziła ona łódzkie uczelnie: Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką, Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną oraz Akademię Sztuk Pięknych. Głównym tematem rozmów była możliwość nawiązania współpracy z uczelniami w Peru. W rezultacie spotkań, pojawiła się m.in. szansa na przyjazd wykładowców z Peru do Łodzi na zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim. Dodatkowo Pani Konsul zapowiedziała, że zaprosi do Łodzi nowego ambasadora na rozmowy dyplomatyczne i gospodarcze.

23-26 lutego 2015 – wizyta delegacji Województwa Łódzkiego w Mińsku; spotkanie B2B delegacji i przedsiębiorców z regionu (producenci jabłek i przetworów) z przedstawicielami branży rolno-spożywczej witebskiej sieci VESTA, Obwodowym Centrum Marketingu oraz Wydziałem Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Mińsku. Odbyły się prezentacje przedsiębiorstw, omówiono wstępnie warunki nt. wsparcia prawnego, prawa i wymiany handlowej.

15-17 lutego 2015 – VII Forum Europa-Ukraina w Łodzi. Tematyka wydarzenia nawiązywała do najnowszych procesów politycznych, gospodarczych i społecznych na Ukrainie oraz ewolucji polityki Unii Europejskiej wobec tego państwa, wdrażania Umowy Stowarzyszeniowej między UE a Ukrainą, bezpieczeństwa energetycznego, reform gospodarczych, procesów restrukturyzacyjnych, rozwoju demokracji i atrakcyjności inwestycyjnej.

12 grudnia 2014 – otwarcie konsulatu honorowego Finlandii w Łodzi.

16 października 2014 – w ramach Study Tours to Poland (STP) odbyło się spotkanie poświęcone problematyce decentralizacji, a także jednej z inicjatyw łódzkiego samorządu – Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Rzecznik Sejmiku Województwa Łódzkiego opowiadał gościom o uprawnieniach i zadaniach samorządu na szczeblu wojewódzkim, a także o ogólnej organizacji pracy regionalnego przedstawicielstwa i urzędu marszałkowskiego. Przedstawiciel ŁKA Sp. z o.o. zaprezentował Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Szczególną uwagę goście zwrócili na możliwość swobodnego korzystania z transportu kolejowego, tramwajowego i autobusowego bez konieczności zakupu oddzielnych biletów, a także udogodnienia w ŁKA – darmowy Internet, bezpłatny przewóz rowerów.
Study Tours to Poland (STP) to program wizyt studyjnych dla studentów z Białorusi, Ukrainy i Mołdawii, który w Województwie Łódzkim koordynuje Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO. Inicjatywa służy bliższemu poznaniu Polski i wymianie doświadczeń w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowaniu państwa prawa, wzmacnianiu społeczności lokalnych i inicjatyw obywatelskich. W projekt od kilku lat zaangażowany jest również Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

13-14 października 2014 – wizyta radców handlowych ambasad i przedstawicieli izb gospodarczych. W tegorocznym programie uczestniczyło około 30 osób. Zorganizowano wizyty w wybranych przedsiębiorstwach na terenie Województwa Łódzkiego, tj. w Ceramice Paradyż, w firmie Euroglass Polska w Ujeździe i w firmie Hatrans w Łodzi, w tym zwiedzanie terminalu cargo na Olechowie. Ambasadorowie, radcy handlowi i przedstawiciele izb gospodarczych mieli okazję do wymiany doświadczeń, zapoznania się z projektami firm polskich oraz nawiązania kontaktów z przedsiębiorstwami z terenu Województwa Łódzkiego. Goście uczestniczyli również w Europejskim Forum Gospodarczym, w panelu dyskusyjnym mieli możliwość zaprezentować swoje instytucje i relacje gospodarcze pomiędzy Polską a wybranymi państwami.

9-11 października 2014 – organizacja w województwie łódzkim trzydniowej konferencji dziennikarzy europejskich zrzeszonych w stowarzyszeniu The European Journalists Association – The Communication Network.

23-24 września 2014 – wizyta przedstawicieli Komisji Rolnictwa Republiki Czeskiej. Gościom towarzyszyli przedstawiciele Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie i pan Krzysztof Skotnicki – Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Łodzi. Goście spotkali się z Arturem Bagieńskim – Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego, odwiedzili gospodarstwa rolne oraz przetwórnię Wiatrowy Sad, zaś w Uniejowie zapoznali się z transformacja gminy w uzdrowisko termalne.

13-14 listopada 2013 – wizyta dziennikarzy z Węgier, Rosji i Chin w Województwie Łódzkim podczas Europejskiego Forum Gospodarczego. Wizyta obejmowała uczestnictwo w EFG (13.11) i wizytację Województwa (14.11), której celem była prezentacja potencjału gospodarczego regionu. Drugiego dnia wizyty dziennikarze odwiedzili następujące miejsca: Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Góra Kamieńsk, Centrum targowe PTAK, teren budowy nowego dworca Łódź Fabryczna, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny. Efektem wizyty były opublikowane artykuły jej uczestników.

21 października 2013 – spotkanie ze studentami z Kazachstanu, zorganizowane z inicjatywy Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej UMWŁ w nawiązaniu do inicjatywy z 2012 r. W zorganizowanej wówczas przez ŁARR S.A. misji samorządowo-gospodarczej uczestniczyli również reprezentanci uczelni wyższych.
Uniwersytet Łódzki nawiązał wiele partnerstw z uczelniami w Azji Środkowej; w samym tylko roku akademickim 2013/2014 zorganizował pobyty dla 30 studentów z ramach programu Mobility Direct. Wizyta w Urzędzie była okazją do spotkania z przedstawicielami władz samorządowych Województwa Łódzkiego, reprezentantami ŁARR S.A. i Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej przy Instytucie Europejskim.

Październik 2013 – udział przedstawicieli UMWŁ w „Open Days” – Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w Brukseli.

2-4 października 2013 – wizyta przedsiębiorców Województwa Łódzkiego w Budapeszcie i w Szegedzie. W wyjeździe uczestniczyły firmy: Przetwórstwo Owoców i Warzyw „DROS”, Zakład Cukierniczy Marek Bladowski, Zakład Produkcyjno-Handlowy "FRUBEX- BIS", Firma Aves, Tłocznia Soków Owocowych "VERO", Wiatrowy Sad z Kałęczewa, BIOFLUID, Przedsiębiorstwo „HEKTOR”, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ozorkowie, Elita Grupa Producentów Owoców Sp. z o.o,. ALMA firma cukiernicza z Sędziejowic. Zaprezentowano ofertę branży rolno-spożywczej oraz przeprowadzono negocjacje handlowe podczas rozmów B2B.

8-11 września 2013 – oficjalna wizyty przedstawicieli Województwa Łódzkiego w okręgu Prahova (Rumunia).

6-8 września 2013 – udział przedstawicieli zagranicznych regionów partnerskich w X. Mikserze Regionalnym; prezentacja rękodzieła i wyrobów sztuki ludowej.

25-28 sierpnia 2013 – wizyta w województwie łódzkim przedstawicieli administracji samorządowej, specjalistów do spraw współpracy zagranicznej, ochrony środowiska oraz turystyki z Francji i Belgii. Wizyta robocza zorganizowana była w ramach projektu „TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA I PROMOCJA NOWYCH DESTYNACJI TURYSTYCZNYCH”. Podstawowymi celami wizyty była odpowiedź na pytanie, czy wprowadzanie zasad turystyki zrównoważonej jest możliwe we wszystkich regionach partnerskich, oraz analiza porównawcza, wymiana doświadczeń i know-how, prezentacja możliwości i osiągnięć województwa w tym zakresie.

6-7 czerwca 2013 – konferencja międzynarodowa „Odnawialne źródła energii impulsem dla rozwoju regionów europejskich”. W ramach Konferencji odbyły się: seminarium Komisji ENVE Komitetu Regionów UE „Całościowe podejście do odnawialnych źródeł energii – gospodarczy bodziec dla rozwoju regionu” w Łodzi (6 czerwca); wizyta studyjna celem zapoznania się z przykładami wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie łódzkim – Politechnika Łódzka, Daszyna, Poddębice (6 czerwca); seminarium „Europejskie systemy wspierania w obszarze Europa 2020 w zakresie ochrony środowiska” w Łodzi (7 czerwca); Wizytacja projektów realizowanych w Łodzi – BioNanoPark, DALKIA Łódź (7 czerwca). W Konferencji udział wzięło ok. 350 osób. Byli wśród nich: członkowie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Komitetu Regionów Unii Europejskiej; polscy członkowie Komitetu Regionów; radni sejmiku województwa łódzkiego; marszałkowie województw; przedstawiciele: Komisji Europejskiej, łódzkich szkół i uczelni, firm i instytucji okołobiznesowych z regionu Łódzkiego, jednostek samorządu terytorialnego, ministerstw, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, innych instytucji związanych z ochroną środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Urzędu i Rady Miasta Łodzi.

2-4 czerwca 2013 – udział w 5. Forum Regionów Polski i Rosji w Niżnym Nowogrodzie. Podczas dyskusji panelowej poświęconej ochronie dziedzictwa historyczno-kulturalnego odbyła się prezentacja regionu łódzkiego pod kątem inicjatyw związanych z ochroną dziedzictwa rosyjskiego w Województwie, a także współczesnością diaspory rosyjskiej. Uczestnicy forum byli szczególnie zainteresowani wkładem Rosjan w tworzenie wielokulturowej Łodzi, a także udziałem w życiu akademickim oraz losem prawosławnych świątyń na terenie regionu.

14-17 maja 2013 – promocja Województwa Łódzkiego w Kopenhadze przygotowana wspólnie z Urzędem Miasta Łodzi oraz Ambasadą RP w Kopenhadze. Ambasada RP udostępniła swoje pomieszczenia na organizację głównej części imprezy oraz zorganizowała seminarium gospodarcze o turystyce dla około 80 osób. Na seminariach tych zaprezentowane zostało nasze województwo, jego gospodarka, atrakcje inwestycyjne i turystyczne. W seminariach i spotkaniach wzięli udział politycy, samorządowcy, dziennikarze, przedsiębiorcy i polonia. Podczas wyjazdu odbyły się spotkania z władzami miasta Kopenhaga i wizyty w wybranych firmach duńskich.

17-18 kwietnia 2013 – Spotkanie Radców Handlowych Ambasad i Przedstawicieli Izb Gospodarczych w Uniejowie. Na zaproszenie Witolda Stępnia oraz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego do naszego regionu przyjechali radcy handlowi ambasad oraz przedstawicie izb gospodarczych. Podczas dwudniowej wizyty goście mieli okazję zapoznać się z potencjałem gospodarczym województwa łódzkiego oraz odwiedzili działające w regionie firmy. Do Łódzkiego przybyli goście z ambasad Austrii, Chin, Chorwacji, Hiszpanii, Japonii, Kazachstanu, Nigerii, Rosji i Węgier oraz przedstawiciele Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. 17 kwietnia uczestnikom wizyty zaprezentowane zostały tereny inwestycyjne m.in. w Strykowie, Konstantynowie i Aleksandrowie Łódzkim, obejrzeli też budowę dworca Łódź Fabryczna. W czwartek podczas konferencji na zamku w Uniejowie goście mieli okazję poznać potencjał gospodarczy oraz strategię województwa łódzkiego. Przekonali się też o możliwościach inwestycyjnych w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. O tym jak prowadzi się biznes w naszym regionie opowiedzieli przedstawiciele firm Infosys BPO Poland Sp. z o.o. oraz Haering Polska Sp. z o.o. Po południu goście odwiedzili JTI Poland.

16 kwietnia 2013 – Polskę odwiedziła 6-osobową delegacja dziennikarzy belgijskich i francuskich w ramach PRESS-TOUR zorganizowanej przez Ambasadę RP w Brukseli wspólnie z m.in. Województwem Łódzkim. Tematem przewodnim spotkania była rewitalizacja architektury poprzemysłowej i rozwiązania w dziedzinie logistyki transportu.
Wizyta dziennikarzy była okazją do zaprezentowania potencjału gospodarczo-inwestycyjnego Łodzi i regionu. Podczas wydarzenia goście odbyli szereg spotkań, m.in. w Urzędzie Marszałkowskim, ŁSSE S.A., Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym oraz w Uniejowie. Zwiedzili Manufakturę, Księży Młyn oraz plac budowy Nowego Centrum Łodzi. W delegacji udział wzięli dziennikarze ekonomiczni z regionu Nord Pas-de-Calais oraz ekipa VRT (telewizja publiczna regionu Flandria i Bruksela docierająca do społeczności flamandzkojęzycznej w Belgii).

13-17 marca 2013 – misja gospodarcza województwa łódzkiego do Indii. W wydarzeniu pod przewodnictwem Doroty Ryl, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego i Przemysława Andrzejaka, Prezesa Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego uczestniczyły firmy z branży spożywczej z łódzkiego – EXCELLENCE S.A, VIMAX, ESTATE Sp. z o.o. oraz Jutrzenka Colian Sp. z o.o. z Opatówka, a także przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W trakcie dwuetapowej misji gospodarczej Pani Marszałek odbyła cykl spotkań z przedstawicielami władzy lokalnej, w tym z Ministerstwem Przetwórstwa Żywności. Omawiano m.in. perspektywy przyszłej współpracy między województwem łódzkim a regionem Delhi skoncentrowanej wokół wymiany wiedzy i doświadczeń oraz technologii w zakresie przetwórstwa, przechowywania i transportu żywności. Przedsiębiorcy wzięli udział w targach Nutra Summit w Bombaju, największych targach branży nutraceutyków i suplementów diety oraz w międzynarodowych targach spożywczych AHAAR w Delhi. 16 marca członkowie delegacji zostali przyjęci w kampusie firmy HCL Technologies. Jest ona potentatem w branży BPO zatrudniającym ponad 90.000 pracowników na całym świecie i posiadającym swoje biura w 21 krajach. W Polsce firma posiada siedzibę w Krakowie, gdzie zatrudnia około tysiąca osób. Ze względu na dynamikę rozwoju, HCL Technologies poszukuje obecnie kolejnej lokalizacji biznesowej w Polsce.

2 lutego 2013 – dwóch ministrów: edukacji oraz energii i przemysłu, a także parlamentarzyści i rektorzy szkół wyższych z Azerbejdżanu gościli w województwie łódzkim na zaproszenie europosła Jacka Saryusz-Wolskiego. W trakcie wizyty spotkali się z marszałkiem województwa łódzkiego Witoldem Stępniem. 14-osobowa delegacja Azerów rozpoczęła swoją wizytę od spotkania w Konstantynowie Łódzkim. Tutaj mer miasta Szamachi, Asif Mammadov, podpisał z burmistrzem Henrykiem Brzyszczem porozumienie o współpracy między miastami. Obaj panowie zaprezentowali potencjał swoich miast, kierunki rozwoju i możliwości inwestycyjne. Z Konstantynowa goście, wśród których był minister edukacji Misir Mardanov, pojechali na Uniwersytet Łódzki. Tutaj podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetami w Baku i Łódzkim. Kolejnym przystankiem była Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, po której oprowadził gości prezes Tomasz Sadzyński. Następnie wszyscy udali się do Instytutu Europejskiego. Tutaj również podpisana została umowa o współpracy. Porozumienie zakłada pomoc Instytutu Europejskiego w dostosowaniu prawa azerskiego do prawa unijnego i wyszkoleniu azerskich urzędników.

19-20 listopada 2012 – Europejskie Forum Młodych Rolników, w którym uczestniczyły regiony: Południowe Morawy, Csongrad, Bawaria.

Listopad 2012 – Europejskie Forum Gospodarcze oraz Międzynarodowy Kongres Bioekonomii. Łódzkie odwiedziły hiszpańskie firmy z Andaluzji i Katalonii zainteresowane eksportem swoich produktów i usług do Polski: Buderi – firma doradcza z siedzibą w Granadzie, DOYC (branża: infrastruktura, budownictwo), BPS Group (inżynieria środowiska w infrastrukturze, architektura i restaurowanie krajobrazu oraz budynków poprzemysłowych), Emilio Carreño (przemysł włókienniczy, produkcja odzieży medycznej, roboczej i ochronnej) oraz Cetemmsa – centrum technologiczne specjalizujące się w badaniach i produkcji wysoko wyspecjalizowanych włókien i tkanin.
6 listopada przedsiębiorcy wraz z radcą ds. ekonomicznych i handlowych ambasady Hiszpanii w Polsce odwiedzili Urząd Marszałkowski, gdzie zapoznali się z gospodarką naszego regionu. Wszystkie wymienione powyżej firmy uczestniczyły następnie w EFG (część z nich miała swoje stoiska wystawiennicze), natomiast w Kongresie uczestniczyły BPS Group oraz Buderi.
Podczas pobytu w Łodzi firmy odbyły szereg spotkań B2B, m.in. z przedstawicielami Technoparku i BioNanoParku, Instytutu Włókiennictwa, Instytutu Moratex, Politechniki Łódzkiej (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów), Kopalni Bełchatów i łódzkiego Szpitala im. Kopernika.

7-9 września 2012 – IX Jarmark Wojewódzki, udział delegacji z regionów: Wołyń, Tatarstan, Charków, Orebro, Witebsk, Płd. Morawy, Csongrad, Badenia-Wirtembergia.

10-12 czerwca 2012 – w Uniejowie miało miejsce wyjazdowe posiedzenie komisji ENVE (Environment, Climate Change & Energy) Komitetu Regionów. W trakcie wizyty w województwie łódzkim członkowie komisji zapoznali się z działalnością uniejowskiej Geotermii, wykorzystaniem zasobów wody i energii geotermalnej w województwie łódzkim, problemach energetycznych regionu w aspekcie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Goście zwiedzili kompleks boisk piłkarskich, Zagrodę Młynarską, Kasztel Rycerski „Na Gorących Źródłach”, Dom Pracy Twórczej, Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie, a także obejrzeli infrastrukturę wokół zbiornika Jeziorsko.
Wizyta studyjna w Uniejowie pozwoliła gościom zapoznać się z technicznymi i ekonomicznymi aspektami budowy Term w Uniejowie, które wpłynęły na rozwój całego miasta. Innym ważnym tematem było wykorzystywanie energii odnawialnej przy zastosowaniu nowych technologii i ich znaczeniu dla całego regionu.

19-25 maja 2012 – misja gospodarcza przedsiębiorców z Województwa Łódzkiego do Kazachstanu. W inicjatywie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego uczestniczyło kilkanaście firm, reprezentujących m.in. branżę maszynową, motoryzacyjną, budowlaną, tekstylną i spożywczą. Podczas szeregu spotkań w Ałmaty i Astanie przedsiębiorcy mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wsparcia biznesu i w rozmowach B2B z potencjalnymi partnerami.
Łódzkie uczelnie wyższe – Uniwersytet Łódzki i Medyczny – realizowały w tym czasie osobny program, którego celem było nie tylko zaprezentowanie potencjału naukowo-edukacyjnego regionu, ale też nawiązanie współpracy z uczelniami kazachskimi. Poza ośrodkami akademickimi w Ałmaty i Astanie, przedstawiciele łódzkich szkół wyższych uczestniczyli w spotkaniach w Karagandzie. Rolę przewodniczącego misji pełnił Marszałek Witold Stępień, który wraz z przedsiębiorcami i przedstawicielami szkół wyższych uczestniczył w spotkaniach merytorycznych. Marszałek spotkał się również z zastępcą przewodniczącego władz Ałmaty –Sarikiem Sejdumanowem, a także Muratem Omarowem, wiceprezesem DAMU – instytucji wsparcia dla biznesu będącej kazachskim odpowiednikiem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
23 maja Marszałek Witold Stępień uczestniczył w V Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Astanie – największym wydarzeniu tego typu w Azji Centralnej. W forum uczestniczyli m.in. b. prezydent RP Aleksander Kwaśniewski i Recep Erdogan – Premier Turcji. Nieocenionego wsparcia w realizacji misji gospodarczej udzieliły polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Ałmaty – konsul generalny Wiesław Osuchowski i ambasador RP Jacek Kluczkowski.

13-16 maja 2012 – rewizyta Związku Województw RP w Chorwacji (Split). W wyjeździe uczestniczyli Członkowie Zarządu Województwa Dariusz Klimczak i Marcin Bugajski. Delegacja Republiki Chorwacji gościła w Polsce w 2011 r., w następstwie czego Chorwacki Związek Żupanii zaprosił polskich Marszałków na rewizytę.
Chorwaccy żupani i przedstawiciele oddziałów Agencji Rozwoju Regionalnego zainteresowani byli wymianą doświadczeń z polskimi Marszałkami w następujących obszarach:
-Sposób, w jaki w Polsce działa się na rzecz równomiernego rozwoju regionalnego
-Sposób, w jaki mogą być składane projekty do konkursów związanych z wykorzystaniem środków z funduszy strukturalnych
-Sposób, w jaki zapewniane są brakujące środki, jeżeli województwa nie dysponują wystarczającymi środkami własnymi na udział w finansowaniu projektu
-Rola regionalnych Agencji Rozwoju Regionalnego i Agencji centralnej.
W ramach wizyty odbyła się również konferencja ‘Rozwój regionalny i fundusze unijne – doświadczenia Rzeczypospolitej Polskiej’, pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Funduszy Unijnych Republiki Chorwacji przy udziale Elżbiety Bieńkowskiej, Minister Rozwoju Regionalnego RP, Bogdana Borusewicza, Marszałka Senatu RP, przedstawicieli Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Branka Grčicia, Wicepremiera i Ministra Rozwoju Regionalnego i Funduszy Unijnych Republiki Chorwacji, chorwackich posłów, przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Chorwacji oraz przedstawicieli regionalnych Agencji Rozwoju Regionalnego.

27-30 marca 2012 – wyjazd delegacji Województwa Łódzkiego do hiszpańskiego regionu Nawarra. Równolegle ze spotkaniem Grupy Sterującej projektu Euris w Pampelunie, odbyły się rozmowy z władzami administracyjnymi Wspólnoty Autonomicznej Nawarry. Miały one na celu zapoznanie się z charakterem regionu oraz identyfikację potencjalnych pól współpracy.
W Pałacu Nawarry łódzką delegację podjęła Prezydent Yolanda Barcina Angulo. Podczas wizyty w Pampelunie delegacja województwa zapoznała się z działaniami Fundacji Moderna, odpowiedzialnej za budowę oraz implementację niezwykle efektywnego Modelu Rozwoju Ekonomicznego Nawarry. Na bazie wypracowanych dobrych praktyk Moderna świadczy również usługi w zakresie consultingu dla regionów europejskich zainteresowanych budową nowej strategii rozwoju. Swoje cele i osiągnięcia przedstawiła także Sodena, instytucja działająca z ramienia Rządu Nawarry, zajmująca się rozwojem przedsiębiorczości w regionie.
Delegacja Województwa Łódzkiego zwiedziła Krajowe Centrum Energii Odnawialnych CENER, gdzie prowadzi się badania nad rozwojem i budową systemów produkujących zieloną energię. CENER koncentruje się głównie na energii uzyskiwanej z biomasy, energii wiatrowej oraz słonecznej. W Pampelunie znajduje się również Centrum Stosowanych Badań Medycznych CIMA, gdzie przedstawiono informacje na temat prowadzonych tam badań z zakresu onkologii, genetyki, hepatologii, neurologii oraz układu sercowo-naczyniowego. Ostatniego dnia pobytu delegacja województwa zwiedziła Navarra Factori, inkubator działań kreatywnych wspierający studentów, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane rozwojem ich umiejętności twórczych.

25-27 lutego 2012 – XVII Międzynarodowe Targi – Regiony Turystyczne Na Styku Kultur. W targach wzięli udział przedstawiciele regionów partnerskich Województwa Łódzkiego: Regionu Południowe Morawy (Czechy), Obwodu Czerniowieckiego, Wołyńskiego i Odeskiego (Ukraina), Departamentu Nord (Francja) oraz Regionu West Midlands (Wielka Brytania).

17 lutego 2012 – województwo łódzkie odwiedził członek Szwajcarskiej Rady Federalnej i Minister ds. Gospodarczych Johann Schneider-Ammann. Rozpoczął od wizyty w Ujeździe, gdzie w towarzystwie marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia oraz prezesa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tomasza Sadzyńskiego zwiedził hutę szkła Euroglas. Wraz z delegacją ze Szwajcarii do Łódzkiego przyjechali szefowie kilkunastu firm, którzy podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi nawiązywali kontakty z łódzkimi przedsiębiorcami. Byli to prezesi spółek przemysłowych i usługowych, m.in. z branży metalurgicznej, farmaceutycznej czy finansów i bankowości. Gościliśmy również przedstawicieli Szwajcarskiej Izby Gospodarczej ds. Europy Centralnej oraz Economiesuisse – największej organizacji reprezentującej szwajcarską gospodarkę. Ze strony polskiej z biznesmenami ze Szwajcarii spotkali się m.in. przedstawiciele firm: ABB, Colex, Pressglass, MC Kontrakty Budowlane, Indesit, Ericpol Telecom, Mabion, PKP PLK i PKO BP.

18-21 stycznia 2012 – misja gospodarcza do Tatarstanu. Połączona delegacja Województwa Łódzkiego, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miejskiego w Zgierzu spotkała się m.in. z Prezydentem Rustamem Minnichanowem, Faridem Muchamietszynem – przewodniczącym regionalnego zgromadzenia ustawodawczego, Ministrem Przemysłu i Handlu, Rawilem Zaripowem. Wicemarszałek Artur Bagieński zaprosił tatarskich gości do udziału w Jarmarku Wojewódzkim i Europejskim Forum Gospodarczym.

25-27 listopada 2011 – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Dariusz Klimczak wziął udział w uroczystościach związanych z podpisaniem umowy o miastach bliźniaczych pomiędzy francuskim Saint-Alban, włoskim Salgareda oraz Brzezinami. W mieście Saint-Alban w regionie Midi-Pyrénnées Dariusz Klimczak odbył spotkania z merami zainteresowanych miast, a także z Gerardem Onesta, wiceprzewodniczącym regionu Midi-Pyrenee oraz byłym Wiceprezydentem Parlamentu Europejskiego. Przedmiotem rozmów były możliwości nawiązania współpracy międzyregionalnej w takich dziedzinach jak turystyka i e-zdrowie. Podczas spotkania z Wiceprezydentem aglomeracji miasta Tuluza Claudem Raynal – mowa była o sposobie funkcjonowania aglomeracji miejskich w kontekście związanych z tym problemów francuskich i polskich. Dariusz Klimczak brał także udział w obradach okrągłego stołu podczas sympozjum na temat przyszłości Unii Europejskiej, zorganizowanym przez miasto i gminę Saint-Alban.

9-10 listopada 2011 – IV Europejskie Forum Gospodarcze, w którym udział wzięły następujące delegacje z zagranicznych regionów partnerskich WŁ: Charków – delegacja pod przewodnictwem Wicemera Miasta Charkowa – Igora Terechowa; Obwód Wołyński – delegacja pod przewodnictwem Wicegubernatora Obwodu Wołyńskiego – Witalija Karpiuka; Region West Midlands – przedstawiciele Izby Handlowej Herefordshire i Worcestershire (wystąpienia w ramach panelu Polish-American Management Center); Region Południowe Morawy – przedstawiciel regionu.

20 października 2011 – w Forum Funduszy Europejskich udział wzięli: przedstawiciele Izby Handlowej Herefordshire i Worcestershire (prezentacja nt. doświadczenia brytyjskiego w zakresie wykorzystania funduszy europejskich oraz prezydencji w Radzie Unii Europejskiej); Natalia Blázquez Larraz, Dyrektor Zarządzającej Fundacji Transpirenaica (Saragossa, Aragonia) – wystąpienie na temat planowanych połączeń kolei szybkich prędkości łączących Aragonię z Francją (kolej transpirenejska).

18 października 2011 – spotkanie z przedstawicielami regionu Nawarra, podczas której wyrażono wolę poszerzenia dotychczasowej współpracy. Rozmowy odbyły się w ramach zorganizowanego przez Departament Polityki Regionalnej UMWŁ spotkania Grupy Sterującej projektu Euris (INTERREG IV C). Partnerem wiodącym projektu Euris jest region Nawarra.

Wrzesień 2011 – VIII Jarmark Wojewódzki, udział regionów partnerskich (władze i artyści ludowi).

19-23 czerwca 2011 – przedstawiciele Województwa Łódzkiego wzięli udział w organizowanej przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną misji gospodarczej do Izraela. Celem było zachęcenie inwestorów izraelskich do ulokowania kapitału w regionie łódzkim, ze szczególnym naciskiem na branże farmaceutyczną i biotechnologiczną. Odbyły się spotkania w Tel-Awiwie, Hajfie i Jerozolimie, nawiązano również współpracę z parkami technologicznymi oraz centrami transferu technologii z Izraela. W misji gospodarczej wzięli też udział przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej.

31.05-2.06.2011 – Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień uczestniczył III Forum Regionów Polska-Rosja w Moskwie. W polskiej delegacji byli również senatorowie, przedstawiciele ministerstwa gospodarki, ministerstwa rozwoju regionalnego oraz samorządów pozostałych województw.
Celem Forum było przedstawienie problematyki rozwoju regionalnego, a także zarysowanie ofert współpracy pomiędzy regionami. Spotkanie umożliwiło zapoznanie się z osiągnięciami regionów Rosji w dziedzinie wysokich technologii oraz innowacji na przykładzie konkretnych obiektów branży naukowo-produkcyjnej. Dlatego posiedzenie plenarne Forum odbyło się w Moskwie, ale robocze spotkania – w podmoskiewskich ośrodka naukowo-badawczych. Reprezentanci samorządu województwa łódzkiego rozmawiali z przedstawicielami wiodącego w Rosji ośrodka bio- i nanotechnologii – Pruszczino. Witold Stępień starał się zainteresować dyrektorów instytutów naukowo-badawczych i dyrektorów firm biotechnologicznych m.in. możliwościami współpracy i wymiany doświadczeń. Robiąc pierwszy krok, marszałek przekazał listy intencyjne dotyczące współpracy naukowo-badawczej, wymiany studentów i doktorantów ze strony Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk. Na posiedzeniach plenarnych Witold Stępień informował m.in. o działaniach Zarządu Województwa Łódzkiego dotyczących rozwoju bio- i nanotechnologii, jako istotnej gałęzi przemysłu w regionie. Wspomniał m.in. o podpisanym niedawno liście intencyjnym z czterema polskimi województwami, będącym początkiem klastra regionalnego, a którego następstwem ma być stworzenie konsorcjum bioregionów Środkowej i Wschodniej Europy.
Marszałek podczas wizyty w Rosji spotkał się również z ambasadorem RP w Moskwie Wojciechem Zajączkowskim, Konsulem Generalnym Michałem Greczyło i pracownikami odpowiedzialnymi za promocję gospodarczą regionu łódzkiego w Rosji.

18 maja 2011 – w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyło się spotkanie ze studentami ze Wschodu. Na zaproszenie Fundacji Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO do Łodzi przyjechało 11 studentów z Rosji, Ukrainy i Mołdawii. Celem ich pobytu w Polsce jest m.in. zapoznanie się ze strukturami i pracą administracji, od Rad Osiedla i samorządy po Sejm, Senat i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. O pracy Urzędu Marszałkowskiego opowiadali studentom przedstawiciele Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej. Goście interesowała m.in. kwestia współdziałania samorządu wojewódzkiego i samorządów lokalnych, autonomia miast i wsi, współpraca z innymi krajami i regionami oraz kontakty uczelni. Zapoznali się też z projektem międzynarodowego szlaku turystycznego „Wschodnioeuropejskiego Frontu I Wojny Światowej”. Studentów zaskoczyła skala podejmowanych działań i efekty współpracy z historykami rosyjskimi. Ze wzruszeniem przeglądali listę nazwisk 600 żołnierzy czterech pułków syberyjskich, poległych pod Łodzią w 1914 r. Listy pochodzą z Rosyjskiego Państwowego Archiwum Wojskowego w Moskwie, a dotarli do nich historycy rosyjscy, którzy włączyli się do łódzkiego projektu.

7 maja 2011 – Dzień Otwarty Unii Europejskiej, Bruksela. „Open Doors Day” jak co roku cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno gości, jak i wystawców, wśród których, ze względu na przypadającą w tym roku polską Prezydencję w Radzie UE, szczególnie licznie reprezentowane były polskie województwa. Pośród obecnych regionów nie zabrakło Województwa Łódzkiego. Wspólnie z przedstawicielami Urzędu Miasta Łodzi przygotowano dwa sąsiadujące ze sobą stoiska promujące kulturę, walory przyrodnicze i potencjał turystyczny regionu oraz łódzkie tradycje w zakresie przemysłów kreatywnych.

16-18 marca 2011 – w miejscowości Bled (Słowenia) odbyła się konferencja ‘Jaka przyszłość dla polityki spójności’. W konferencji wziął udział Członek Zarządu Województwa Marcin Bugajski; konferencja, organizowana przez Komisję Europejską, Stowarzyszenie Studiów Regionalnych (RSA) oraz Biuro ds. Samorządu Lokalnego i Polityki Regionalnej Słowenii, była okazją do dyskusji nad niedawno opublikowanym 5. Raportem Spójności.

13-16 marca 2011 – w Londynie odbyły się Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów IFE. Stanowią one jedną z większych imprez wystawienniczych sektora artykułów spożywczych w Europie. Na targach prezentują się producenci żywności, napojów i szeroko pojętych wyrobów gastronomicznych z całego świata.
W ramach stoiska polskiego zaprezentowało się województwo łódzkie, które uczestniczyło w targach na zaproszenie Ministerstwa Rolnictwa i było jedynym polskim regionem. W składzie delegacji byli m.in. Artur Bagieński i Dorota Ryl, wicemarszałkowie województwa łódzkiego, oraz Marek Mazur, przewodniczący sejmiku województwa łódzkiego. Wraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi produkty swoich firm promowały firmy z regionu łódzkiego: Przedsiębiorstwo „HEKTOR” Sp. z o.o., Browar KOREB, Zakłady Mięsne ZBYSZKO oraz „Cukiernictwo” Spółka Braci Miś. Ponadto, na stoisku Ministerstwa Rolnictwa prezentowała się firma Bracia Urbanek, również pochodząca z naszego województwa.
Delegacja Łódzkiego podczas targów spotkała się z wystawcami, a także przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowej Izby Gospodarczej. Ponadto wraz z wystawcami uczestniczyła w spotkaniu w Ambasadzie RP w Londynie, gdzie odbyła się prezentacja nt. regulacji w branży spożywczej, po której firmy miały możliwość odbycia nieformalnych rozmów biznesowych.
Podczas targów wystawcy z województwa łódzkiego odbyli szereg spotkań z lokalnymi firmami zainteresowanymi dystrybucją lub sprzedażą ich wyrobów na terenie Anglii, a także przedstawicielami angielskich mediów polonijnych.

25-27 lutego 2011 – Targi Turystyczne ’Na styku Kultur’, udział regionów partnerskich.

22-27 lutego 2011 – targi przemysłu rolno-spożywczego PRODEXPO, Kijów. Województwo Łódzkie obecne było tam po raz pierwszy. Nasz region zaprezentował się na polskim stoisku narodowym wraz z trzema województwami: lubelskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko- pomorskim, a także działającym przy Ambasadzie RP Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji. Kijowska impreza wystawiennicza odbywa się co roku i jest jednym z największych wydarzeń tego typu na Ukrainie. W czasie targów odbyło się również seminarium, poświęcone możliwościom inwestowania przez polskie firmy na terenie Ukrainy, zmianom w prawie dotyczącym zagranicznych inwestycji i formalnościom celnym. Seminarium było także okazją do prezentacji wystawców, w tym Województwa Łódzkiego. Polskie stoisko odwiedził m.in. Wiceminister Gospodarki Rafał Baniak, który przebywał w tych dniach w ukraińskiej stolicy na Międzynarodowym Forum Gospodarczym. Przedstawicielom władz samorządowych towarzyszyli przedsiębiorcy z regionu – reprezentanci rodzinnego browaru „Koreb” z Łasku i firmy „Hektor” z Działoszyna, produkującej ekologicznie czyste przetwory owocowo-warzywne.

Listopad 2010 – udział przedstawicieli Federacji Przemysłu Odzieżowego Regionu Aragonia w III Europejskim Forum Gospodarczym – Łódzkie 2010. Hiszpańscy przedsiębiorcy mieli okazję zapoznać się i nawiązać współpracę z łódzkimi biznesmenami z branży odzieżowej oraz odbyli spotkania m.in. z Prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Federacji Kupieckich i rektorami uczelni wyższych w Łodzi. Oprócz Hiszpanów w III EFG wzięli udział przedstawiciele regionu West Midlands z Wielkiej Brytanii, regionu Csongrad z Węgier oraz Obwodu Winnickiego z Ukrainy.

12 października 2010 – spotkanie z Przedstawicielem Rządu Flandrii Warszawie. Przedmiotem rozmów była prezentacja roli Flandrii na polu gospodarki międzynarodowej oraz ustalenie priorytetowych osi współpracy, interesujących stronę polską i flamandzką, które mogłyby zostać zawarte w Programie Współpracy do Umowy pomiędzy Rządem Flandrii a Rządem Polski.
Po prezentacji pana Haverbeke, zawierającej szczegółowy opis sytuacji geopolitycznej, gospodarczej oraz kulturalnej Flandrii, uczestnicy strony polskiej dyskutowali na temat możliwości realizacji wspólnych projektów. Wśród tematów priorytetowych znalazły się między innymi: infrastruktura, ze szczególnym uwzględnieniem problemu bezpieczeństwa drogowego; logistyka transportu publicznego; agroturystyka i rolnictwo ekologiczne; OZN; rozwój ekonomiczny regionu, inkubatory przedsiębiorczości.

6-8 października 2010 – Targi ‘Ukraina 2010’ w Kijowie. Województwo Łódzkie zaprezentowało swoje atrakcje na największych targach turystycznych Ukrainy. Na stoisku przygotowanym przez oddział Polskiej Organizacji Turystycznej promowało się kilka regionów Polski oraz organizacje zrzeszające wyspecjalizowane miejscowości turystyczne. Ekspozycja Łódzkiego zgromadziła tłumy. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się projekt turystyczny związany z I wojną światową i bitwą z 1914 r., jaka miała miejsce na terenie obecnego województwa. Odwiedzający stoisko chętnie rozmawiali o historii i gratulowali oryginalnego pomysłu. Zapewniali, że chętnie przyjadą zobaczyć, gdzie walczyli i gdzie są pochowani ich pradziadkowie. „Bitewnym” projektem turystycznym zainteresował się też Jacek Kluczkowski, Ambasador RP na Ukrainie. Efektem targów było nawiązanie kontaktów z ponad pięćdziesięcioma agencjami i biurami turystycznymi zainteresowanymi współpracą z analogicznymi firmami w Łódzkiem. Wśród potencjalnych partnerów znaleźli się nie tylko przedsiębiorcy z Ukrainy, lecz także z Węgier, Czech, a nawet z Palestyny. Łódzka delegacja przeprowadziła też rozmowy z organizatorami targów na temat rozszerzenia współpracy w 2011 r. w ramach partnerstwa miast i regionów.

7-10 października 2010 – III Europejskie Forum Młodych Rolników. Województwo Łódzkie gościło z tej okazji przedstawicieli Landu Styria reprezentujących rolników, jak również przedstawicieli austriackiego oddziału Magazynu Top Agrar. Ponadto gościliśmy pana Antona Kreitmeira z Bawarskiego Ministerstwa Rolnictwa. Podczas Forum zaproszeni goście wzięli udział w warsztatach oraz w Europejskiej Radzie Młodych Rolników. Uczestnicy mieli okazję poszerzyć wiedzę w zakresie rolnictwa, wymienić informacje i doświadczenia z przedstawicielami polskimi jak również z innych zagranicznych regionów partnerskich Województwa Łódzkiego. Delegacja z Bawarii i Austrii miała także okazję zobaczyć nowoczesny zakład przetwórstwa owoców, wykorzystujący najnowsza technologię w tej dziedzinie.
Oprócz Austriaków w III EFMR udział wzięli przedstawiciele regionów: Csongrad, Winnica, Południowe Morawy, Odessa.

3-5 września 2010 – w VI edycji Jarmarku Wojewódzkiego wzięli udział goście z zagranicznych regionów partnerskich: Winnica, Departament Nord, Csongrad, Charków i Kaliningrad; oprócz delegacji oficjalnych oraz osób do obsługi stoisk promocyjnych do Łodzi przyjechały zespoły folklorystyczne z Białorusi, Węgier i Austrii.

7-8 czerwca 2010 – Forum Polska-Francja w Poznaniu. Forum Samorządów Polski i Francji, zorganizowane zostało przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senat Republiki Francuskiej. Delegacja Województwa Łódzkiego zaproszona została do udziału w obradach ze względu na intensywnie rozwijającą się współpracę z departamentem Nord w regionie Nord-Pas-de-Calais.
W sesji plenarnej, podsumowującej historię, stan aktualny oraz perspektywy współpracy samorządowców z Polski i Francji, uczestniczył członek Zarządu Województwa – Dariusz Klimczak. Drugiego dnia obrad delegacja Województwa wzięła udział w dyskusjach toczących się przy okrągłych stołach. Na temat „Nowe technologie przyjazne dla środowiska” wypowiadał się Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – Janusz Baranowski. Natomiast Anna Mroczek – Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej – przedstawiła wkład Województwa Łódzkiego w realizację europejskiego projektu „Starzeć się godnie w Europie – różnorodne wizje samorządów lokalnych”, koordynowanego przez partnerski region Województwa Łódzkiego – departament Nord.

16-17 maja 2010 – wizyta delegacji Republiki Tatarstan. Delegacji towarzyszyli rosyjscy senatorowie, przedstawiciele Rady Federacji i wicegubernator obwodu iwanowskiego, którego stolica Iwanowo jest miastem partnerskim Łodzi. Gości interesowały zasady finansowania inwestycji, oświaty i służby zdrowia, zadania województwa, powiatów i gmin. Delegacja odwiedziła m.in. łódzki Technopark oraz firmy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Rawie Mazowieckiej.

9-14 maja 2010 – II Pielgrzymka Łódzkich Harcerzy i Urzędników do miejsc pamięci położonych poza wschodnimi granicami Polski, w której uczestniczyli m.in. Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Artur Bagieński i Radni Sejmiku Województwa. W ramach pielgrzymki przedstawiciele województwa udali się m.in. na Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu, gdzie została odprawiona uroczysta msza święta. Kolejnym punktem pielgrzymki była wizyta w Smoleńsku, gdzie jej uczestnicy spotkali się z władzami obwodu Smoleńskiego i młodzieżą rosyjską. Tam także odbyły się uroczystości w miejscu tragicznej śmierci członków delegacji państwowej z 10 kwietnia br. Następnymi etapami wyprawy było miasto Twer (d. Kalinin) oraz Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje. Delegacja odwiedziła miejsce kaźni pomordowanych Polaków oraz siedzibę NKWD (obecnie znajduje się tam Wyższa Szkoła Medyczna). W drodze powrotnej pielgrzymka odwiedziła cmentarzysko Kuropaty zlokalizowane w lesie w pobliżu Mińska – stolicy Białorusi.

19-21 marca 2010 – Łódź i województwo odwiedziło 42 ambasadorów z małżonkami oraz osobami towarzyszącymi. Przyjechały delegacje m.in. z takich krajów jak: Brazylia, Chiny, Chorwacja, Egipt, Maroko, Meksyk, Panama, Sri Lanka i Wenezuela. Jednym z gospodarzy wizyty był Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego.

26-28 lutego 2010 – delegacje z Węgier, Czech, Obwodu Czerniowieckiego i Obwodu Wołyńskiego gościły w Łodzi podczas targów turystycznych ‘Na Styku Kultur’.

4-8 lutego 2010 – Targi Turystyczne ‘Salon des Vacances’, Bruksela. Na narodowym stoisku, przygotowanym przez Polski Ośrodek Informacji Turystycznej, zaprezentowało się dziesięć województw i ich stolic, w tym Województwo Łódzkie i Miasto Łódź. W trakcie imprezy przedstawiciele Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej UMWŁ oraz Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli prezentowali zwiedzającym ofertę turystyczną, walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Dużym zainteresowaniem zwiedzających, których łączną ilość szacuje się na około 100 tys. osób, cieszyły się foldery, mapy i informatory na temat bazy hotelowej w województwie oraz nasze gadżety i słodycze.

10 grudnia 2009 – przedstawiciele województwa łódzkiego uczestniczyli w uroczystym otwarciu Konsulatu Honorowego Republiki Czeskiej w Częstochowie, obejmującego swoim zasięgiem województwo śląskie i łódzkie. Do funkcji konsula honorowego został przez ministra spraw zagranicznych Republiki Czeskiej mianowany pan Jarosław Krykwiński, długoletni przedstawiciel spółki Veletrhy Brno w Polsce. Nowy konsul zapowiedział szereg działań promujących gospodarkę i kulturę czeską w regionie łódzkim i śląskim.

9 listopada 2009 – Elżbieta Hibner, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, spotkała się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z Wiktorem Gajsioniakiem, Ambasadorem Białorusi w Warszawie. Rozmowa dotyczyła głównie spraw gospodarczych. Pana Ambasadora interesowała głównie możliwość inwestowania w naszym regionie przedsiębiorców zza wschodniej granicy, ale też możliwość współpracy z łódzkimi firmami, które byłyby zainteresowane robieniem interesów np. w regionie partnerskim Województwa Łódzkiego – Obwodzie Witebskim.

5-6 listopada 2009 – II Europejskie Forum Gospodarcze-Łódzkie z udziałem przedstawicieli regionów partnerskich.

20 października 2009 – Dni Austrii w Łodzi. To impreza cykliczna odbywającą się w Łodzi już od 12 lat, podczas której gromadzą się zarówno łódzcy jak i austriaccy przedsiębiorcy angażujący się we współpracę polsko-austriacką w dziedzinie kultury i edukacji.

6-8 października 2009 – udział delegacji Województwa Łódzkiego w Międzynarodowym Salonie Turystycznym w Kijowie. Na stoisku Polskiej Organizacji Turystycznej promowały się również województwa: Małopolskie, Dolnośląskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie oraz Urząd Miasta Łodzi. Dzięki kontaktom, nawiązanym na targach, ruch turystyczny między naszymi krajami powinien się zwiększyć, zwłaszcza w kontekście EURO 2012.

18-19 września 2009 – Forum Regionów Polska-Rosja. Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wraz z Przewodniczącym Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej Sergiejem Mironowem podjęli inicjatywę zorganizowania pod wspólnym patronatem Forum Regionów Polski i Rosji. Celem Forum było wzajemne przedstawienie problematyki rozwoju regionalnego, zadań władz regionalnych i lokalnych, a także zarysowanie ofert współpracy poszczególnych regionów i nawiązanie bezpośrednich kontaktów. Województwo Łódzkie reprezentował Włodzimierz Fisiak – Marszałek Województwa Łódzkiego.

18-19 czerwca 2009 – wizyta Philippe’a Suinena, Administratora Generalnego ‘Wallonie-Bruxelles International’. Dwudniowa wizyta odbyła się w ramach polsko-walońskiego projektu „Regionalne plany rozwoju innowacyjności i ich finansowanie” z Programu Wykonawczego na lata 2008-2010 podpisanego przez rządy obu krajów. Podstawowym zagadnieniem było zacieśnienie współpracy pomiędzy polskimi partnerami a Walońskimi Centrami Doskonałości. Strony zobowiązały się do współpracy i wymiany doświadczeń w czterech podstawowych sektorach: transport i logistyka, inżynieria mechaniczna, przemysł rolniczy i agroturystyczny oraz zagadnienia ekologiczne, nauki biomedyczne.

22-23 kwietnia 2009 – w Komitecie Regionów odbyło się posiedzenie Rady Programowej Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, któremu przewodniczyli Marszałek Województwa Pomorskiego i Prezes Zarządu ZWRP Jan Kozłowski. Głównym celem posiedzenia była dyskusja nad aktualnymi zagadnieniami o charakterze europejskim o szczególnym znaczeniu dla polskich województw. Omówione zostały m.in. kwestie związane z Partnerstwem Wschodnim, Zieloną Księgą w sprawie Spójności Terytorialnej oraz stanem przygotowań do polskiego przewodnictwa w Radzie UE.

3-7 kwietnia 2009 – Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP im. Aleksandra Kamińskiego zorganizowała pod patronatem Wojewody Łódzkiego – Pani Jolanty Chełmińskiej wyjazd do miejsc pochówku pomordowanych oficerów polskich.

27.02-1.03.2009 – XV edycja Międzynarodowych Targów Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur”. Celem wystawy była promocja walorów turystycznych miast, regionów i państw, ich historii, kultury i obyczajów. Województwo Łódzkie gościło przedstawicieli turystyki, współpracy zagranicznej oraz władz samorządowych z Obwodu Czerniowieckiego (Ukraina), Kaliningradzkiego (Rosja), regionu Południowych Moraw (Czechy), regionu Csongrad (Węgry) oraz regionu West Midlands (Wielka Brytania).

5-8 lutego 2009 – targi turystyczne Holiday World, Praga. Po raz trzeci atrakcje turystyczne regionu łódzkiego zaprezentowane zostały na tej najważniejszej imprezie turystycznej w Republice Czeskiej. Wśród 49 prezentowanych krajów z całego świata Łódzkie wraz ze swoją stolicą zaprezentowało ofertę turystyczną w ramach narodowego stoiska przygotowanego przez Polską Organizację Turystyczną.

27-29 listopada 2008 – Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2008 w Ossie. W Forum wzięli udział przedstawiciele następujących regionów partnerskich: West Midlands (Wielka Brytania), Obwód Witebski (Białoruś), Obwód Odeski (Ukraina), Styria (Austria), a także Aragonia (Hiszpania). Podczas Forum byli panelistami w wyznaczonych panelach dyskusyjnych.

10-13 listopada 2008 – Targi Turystyczne „World Travel Market” w Londynie. WTM to jedna z największych i najważniejszych światowych imprez turystycznych, na której zaprezentowano najnowsze trendy w turystyce. Wśród wystawców znalazły się biura podróży, centrale turystyczne, linie lotnicze, kraje, regiony i miasta. Stoisko promocyjne Polski przedstawiło bogatą ofertę turystyczną kraju. Poza Województwem Łódzkim prezentowały się Warszawa i Mazowsze, Kraków i Małopolska, Gdańsk, Poznań, Toruń, Zakopane, Województwo Śląskie, Orbis Travel oraz Hotel Ossa.

9-12 października 2008 – II Europejskie Forum Młodych Rolników w Ossie. Spośród zaproszonych delegacji z regionów partnerskich II EFMR uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej oraz rolnicy z: Austrii, Czech, Niemiec (Bawaria), Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Ukrainy (Obwód Odeski). Brali oni udział w wykładach i wyjazdach studyjnych.

7-9 października 2008 – „Travel Market UKRAINE” – Targi Turystyczne w Kijowie. Podczas targów został oficjalnie otwarty Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Kijowie. Poruszano tematykę turystyki aktywnej - promowania szlaków konnych i kajakowych oraz współpracy turystycznej pomiędzy Polską a Ukrainą związanej z EURO 2012.

17 września 2008 – kompleks terapeutyczno-rekreacyjny w Uniejowie oraz budowa hotelu w Manufakturze były głównymi tematami spotkania Elżbiety Hibner, Członka Zarządu Województwa Łódzkiego z Gerhardem Hammerem, reprezentującym austriacki koncern budowlany PORR. W rozmowach uczestniczyli także Józef Kaczmarek, Burmistrz Uniejowa, Maja Reszka, Dyrektor Departamentu RPO oraz Maciej Kokotek, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

5-7 września 2008 – w V edycji Jarmarku Wojewódzkiego udział wzięły delegacje z regionów partnerskich: Csongrad (Węgry), Orebro (Szwecja), Styria (Austria), Nord (Francja) i West Midlands (Wielka Brytania). Członkowie delegacji uczestniczyli w zorganizowanych dla nich spotkaniach, a także prezentowali swoją regionalną kulturę i folklor na jarmarkowych stoiskach.

7-9 czerwca 2008 – targi rolno-spożywcze w Wingene w Belgii. Województwo Łódzkie reprezentowały firmy Koreb, Krzętle i Roleks. W ramach imprezy prezentowane były najnowsze osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa, maszyn rolniczych czy hodowli zwierząt.

7 czerwca 2008 – ‘Open Doors Day’ w Brukseli. Impreza „Drzwi Otwarte Instytucji Europejskich”, która odbyła się po raz kolejny w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli była poświęcona tematyce „Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego”. Oprócz tradycyjnych ekspozycji targowych zwiedzający mogli podziwiać rękodzieła artystyczne, występy zespołów ludowych i spróbować lokalnych przysmaków.

23-28 maja 2008 – ‘Study tour’ dziennikarzy belgijskich w Województwie Łódzkim. Celem wizyty była promocja powstającego szlaku konnego im. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Goście obejrzeli ośrodki znajdujące się na trasie, w wielu miejscach jeździli konno, zapoznali się z projektem budowy szlaku.

13-17 marca 2008 – Targi Turystyczne ‘Le Monde à Paris’ w Paryżu. Prezentacja Województwa na targach turystycznych w Paryżu przygotowana została we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi i Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego.

5-8 maja 2007 – targi spożywcze „Tutto Food” w Mediolanie. Województwo Łódzkie było jedynym regionem reprezentującym Polskę. Swoje wyroby prezentowało kilkunastu łódzkich producentów, głównie z branży rolno-spożywczej, w szczególności trudniących się przetwórstwem owocowo-warzywnym. Dużym zainteresowaniem cieszyły się produkty mięsne firm z naszego województwa. Na stoisku można było skosztować potraw regionalnych, chlebów wypiekanych tradycyjną metodą, chrzanu regionalnego, sera czy kwaszonych ogórków. Uwagę i zainteresowanie zwiedzających przyciągały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Zielkowic ubrane w łowickie stroje regionalne. Na stoisku polskim obok naszego województwa prezentowali się: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, Konsulat RP w Mediolanie, Międzynarodowe Targi Poznańskie.

5 maja 2007 – Drzwi Otwarte Instytucji Europejskich w Brukseli. Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej UMWŁ wspólnie z Regionalnym Biurem Województwa Łódzkiego w Brukseli przygotował promocję Województwa Łódzkiego w Brukseli w siedzibie Komitetu Regionów. W ramach imprezy kilkadziesiąt regionów i miast europejskich przygotowało stoiska promocyjne, na których prezentowano dziedzictwo kulturalne, historię oraz walory turystyczne i przyrodnicze. Osobne stoisko promocyjne było zorganizowane także w pobliżu Parlamentu Europejskiego w ramach tzw. „European Village”. Na nim zaprezentowali się artyści ludowi z Łódzkiego Domu Kultury.

2-4 marca 2007 – Targi Turystyczne "Na styku kultur" w Łodzi, udział przedstawicieli regionów partnerskich.

22-25 lutego 2007 – targi turystyczne BIT w Mediolanie. Obecne były media lokalne i krajowe. Na stoisku promocyjnym naszego regionu została zaprezentowana bogata oferta turystyczna.

29 stycznia 2007, Bruksela – koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej oraz rozmowy o polityce regionalnej. Koncert w całości poświęcony został Arturowi Rubinsteinowi, którego 120. rocznicę urodzin obchodzono w 2007 roku. Brukselska publiczność obejrzała również krótki film o życiu i twórczości artysty. Koncert, który patronatem objął ambasador Polski w Belgii, zorganizowały wspólnie władze samorządowe miasta Łodzi i województwa.
W związku z imprezą promującą Polskę w Brukseli w dniach 29-30 stycznia br. gościli także przedstawiciele Województwa Łódzkiego. Delegacja, na czele z Marszałkiem Włodzimierzem Fisiakiem, w której skład wszedł także Wicemarszałek Stanisław Witaszczyk oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa – Krzysztof Kwiatkowski, Wojciech Walczak i Michał Kaczmarek, poza udziałem w koncercie uczestniczyła także w szeregu innych wizyt roboczych w instytucjach unijnych oraz polskich placówkach dyplomatycznych. Najważniejszą z nich było niewątpliwie spotkanie Marszałka Fisiaka z Danutą Hübner – polską Komisarz ds. Polityki Regionalnej. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim oceny Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007-2013.

Sierpień 2006 – III Jarmark Wojewódzki, udział przedstawicieli regionów partnerskich.

6-11 grudnia 2005 – w Sztokholmie i Örebro przebywała delegacja Województwa Łódzkiego. Delegacji przewodniczył Stanisław Olas, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Głównym tematem wizyty była problematyka społeczna.

Sierpień 2005 – delegacja Województwa Łódzkiego uczestniczyła w Obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy.

7-10 kwietnia 2005 – obchody roku Polskiego na Ukrainie i Konkurs Wiedzy o Polsce i Województwie Łódzkim. Ideą przyświecającą organizatorom konkursu było propagowanie i upowszechnianie wiedzy o naszym kraju i regionie wśród dzieci i młodzieży ukraińskiej. Konkurs odbył się w 4 kategoriach wiekowych. Uczestnicy brali udział w konkursach muzycznym i recytatorskim. Najmłodsi prezentowali swoje prace plastyczne, których tematami były: charakterystyczne miejsce w Polsce, Województwo Łódzkie i miasta polskie. Młodzież szkolna rozwiązywała test wiedzy o Polsce i Województwie Łódzkim, natomiast studenci prezentowali prace pisemne na tematy dotyczące wydarzeń z życia społecznego, gospodarczego, politycznego w Polsce oraz opowiadania literackie. W konkursie wzięło udział ponad 70 osób. Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów w każdej z kategorii

11-13 października 2005 – w Łodzi odbyły się obchody Dni Austrii połączone z Forum Gospodarczym; w uroczystym otwarciu obchodów uczestniczył J.E. Alfred Lengle – Ambasador Austrii w Polsce.

17–21 listopada 2005 – Pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego odbywały się w Łodzi „Dni Niemiec” organizowane przez Konsulat Honorowy RFN w Łodzi, w ramach których miały miejsce liczne wydarzenia kulturalne.

2-4 września 2005 – Jarmark Wojewódzki w Łodzi, udział przedstawicieli regionów partnerskich.

8-11 czerwca 2005 – Forum Młodych Rolników w Łodzi, udział przedstawicieli regionów partnerskich.

29.11-10.12.2004 – udział przedstawicieli województwa w misji gospodarczej do USA.

24-28 listopada 2004 – pomoc przy organizacji wizyty w Województwie Łódzkim tatarstańskiej delegacji, na czele z Pierwszym Zastępcą Ministra Handlu i współpracy Gospodarczej z Zagranicą Republiki Tatarstanu W.H. Michajłowym, przygotowanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki.

3-8 listopada 2004 – misja gospodarcza do Irlandii, organizowana przez ŁIPH, wizyta władz województwa w Irlandii, prezentacja gospodarcza i nawiązanie kontaktów samorządowych i gospodarczych pomiędzy województwem a hrabstwem Limerick.

27 października 2004 – seminarium dla firm z województwa nt. eksportu odzieży na rynki Niemiec i Rosji z udziałem Konsula RP w Kolonii przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

19 października 2004 – wizyta Ambasadora Estonii w Polsce J.E. Aivo Orava oraz Radcy Handlowego Ambasady Estońskiej w Polsce p Tiiny Tarkus – prezentacja regionu łódzkiego, jako potencjalnego partnera do współpracy w sferze społecznej i gospodarczej; zadeklarowanie wsparcia podmiotom zainteresowanym współpracą z instytucjami i fimrami z województwa łódzkiego oraz inwestycjami na tym terenie.

14-17 września 2004 – udział pana Krzysztofa Gałązki, dyrektora Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, w III Konferencji Jakości w Rotterdamie (Holandia), organizowanej przez Urząd Służby Cywilnej.

3-4 września 2004 – wizyta regionów partnerskich z Węgier i Szwecji podczas obchodów 85-lecia Województwa Łódzkiego; przygotowanie i obsługa konferencji regionalnej, zorganizowanie wizyty i stoisk regionów partnerskich podczas festynu na ul. Piotrkowskiej. Występy zespołów ludowych z regionów partnerskich. Mieszkańcy Łodzi mogli poznać kulturę, walory turystyczne i tradycyjne potrawy regionalne naszych partnerów.

19-21 lipca 2004 – Rok Polski na Ukrainie – prezentacja województwa łódzkiego (wizyta w regionie partnerskim pani Anny Pilarskiej – Wicemarszałek).

24-25 czerwca 2004 – udział w konferencji Szczyt Polsko-Ukraiński – Jałta pani Anny Pilarskiej – Wicemarszałek. Rozmowy dotyczyły warunków współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej pomiędzy Polską a Ukrainą.

15-20 czerwca 2004 – promocja województwa w Brukseli, otwarcie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.

13-14 maja 2004 – organizacja wizyty radców handlowych ambasad państw UE w województwie łódzkim.

30.04-02.05.2004 – udział przedstawicieli Województwa Łódzkiego w prezentacji województwa podczas festynu z okazji obchodów wejścia Polski do Unii Europejskiej w Brukseli.

11 marca 2004 – Dzień Handlu Kanady; prezentacja województwa łódzkiego podczas konferencji w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UŁ.

4 marca 2004 – wizyta delegacji z Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gomlu, zaprezentowanie przedsiębiorcom białoruskim i przedstawicielom Izby Przemysłowo-Handlowej gospodarki województwa łódzkiego, jego potencjału inwestycyjnego oraz możliwości współpracy gospodarczej.

27 listopada 2003 – udział w posiedzeniu Zgromadzenia Regionów Europy (AER). Mając świadomość oddziaływania inicjatyw AER na regiony europejskie przedstawiciele Województwa uczestniczyli w posiedzeniu Zgromadzenia Regionów Europy w Poznaniu. Podczas posiedzenia poszczególne komisje AER: do spraw instytucjonalnych, Zdrowia i spraw społecznych, kultury, edukacji i kształcenia młodzieży składały roczne raporty ze swojej działalności.

15 października 2003 – Ambasador Austrii w Polsce Georg Weiss odwiedził nasze województwo i spotkał się z Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego – Stanisławem Witaszczykiem.
środa, 16 września 2015

Włochy: Region Umbria

20 września 2006– w siedzibie Instytutu Europejskiego przebywali przedstawiciele włoskiego konsorcjum Umbria Export – izby gospodarczej zrzeszającej około 200 małych i średnich firm z Regionu Umbria, zainteresowanych współpracą w zakresie pozyskiwania środków unijnych i inwestowaniem w województwie łódzkim. Celem wizyty i spotkania z wicemarszałkiem województwa Krzysztofem Makowskim było skonkretyzowanie zapisów Deklaracji Woli Współpracy, podpisanej 14 lipca w Umbrii przez wicemarszałka Makowskiego oraz prezesa Umbria Export Marco Tofiego.Delegacja z Umbrii wzięła też udział w organizowanej 21 września w Urzędzie Marszałkowskim konferencji „Inwestycje włoskie w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego”.

Lipiec 2006– wizyta delegacji Województwa Łódzkiego pod przewodnictwem Wicemarszałka Krzysztofa Makowskiego we włoskiej Perugii. Głównym punktem pobytu we Włoszech było podpisanie w dn.13 lipca Protokołu uzgodnień ze spotkania z Danielą Frullani – Członkiem Zarządu Prowincji Perugia ds. Polityk Wspólnotowych i Współpracy Międzynarodowej. Dokument ten wskazywał najważniejsze dla obu partnerów dziedziny, w których powinna być pogłębiana nasza dwustronna współpraca. Należą do nich zagadnienia z zakresu gospodarki, handlu, kultury, turystyki, edukacji, polityki społecznej i rynku pracy, ochrony środowiska oraz rozwoju regionalnego. Po zakończeniu uroczystości, w siedzibie konsorcjum Umbria Export zorganizowana została prezentacja ogólnej charakterystyki, potencjału gospodarczego oraz walorów inwestycyjnych Województwa Łódzkiego, w tym Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W trakcie spotkania do lokowania swojego kapitału w regionie łódzkim zachęcali także biznesmeni od lat działający z sukcesami na naszym rynku. W kolejnym dniu wizyty we Włoszech nasza delegacja odbyła spotkanie z Dyrektorem Wydziału Współpracy Międzynarodowej Regionu Umbrii oraz Dyrektorem Umbria Export. W tym samym dniu, na zaproszenie Marco Tofiego – Prezesa Umbria Export, Wicemarszałek Makowski wziął udział w zorganizowanym w siedzibie konsorcjum Zgromadzeniu Generalnym Konfederacji Pracodawców Perugii. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim pogłębiania współpracy pomiędzy naszymi regionami i dalszego zacieśniania wzajemnych więzów gospodarczych. Na zakończenie pobytu podpisano  Deklarację woli współpracy, służącą określeniu możliwości wdrażania konkretnych projektów finansowanych ze środków wspólnotowych, dostępnych w Województwie Łódzkim w ramach nowej Perspektywy Finansowej na lata 2007-2013. Wizyta przedstawicieli naszego regionu spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem lokalnych mediów. Zarówno podczas podpisywania Protokołu uzgodnień, jak i w trakcie prezentacji w siedzibie Umbria Export, obecni byli dziennikarze z prasy i telewizji, którzy szczegółowo relacjonowali wizytę gości z Województwa Łódzkiego.

Luty 2006– dwudniowa wizyta delegacji z Umbrii w Łodzi, której celem było nawiązanie współpracy gospodarczej z przedsiębiorcami z województwa łódzkiego i zapoznanie się z możliwościami i warunkami inwestycji w regionie. 9 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Włosi spotkali się z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Stanisławem Witaszczykiem i wicemarszałkiem Krzysztofem Makowskim. Goście i gospodarze zaprezentowali walory swoich regionów i przyczyny, dla których warto nawiązać współpracę. Włosi mogli także osobiście przekonać się, jak funkcjonują u nas firmy z zagranicy na przykładzie zakładów Merloni Indesit Polska.  Po wizycie w fabryce Włosi spotkali się z pracodawcami z grupy „Lewiatan” - zrzeszenia pracodawców prywatnych z województwa łódzkiego.Na spotkaniu obecni byli przedstawicieli m. in. firmy odzieżowej, Konsorcjum Polskich Biur Podróży, firmy meblarskiej i instalacyjno-remontowej. Przedsiębiorcy omawiali możliwości współpracy, obie strony były zainteresowane rozwojem dalszych kontaktów. Kolejnym punktem wizyty Włochów w Łodzi było spotkanie w siedzibie zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedstawiciele przedsiębiorców z Umbrii dowiedzieli się jakie korzyści przynosi firmie działalność w strefie i jakie warunki musi spełniać potencjalny inwestor, by otworzyć zakład w ŁSSE. 

2005– nawiązanie kontaktów, zapoczątkowane wizytami przedstawicielami administracji regionu Umbria wraz z przedsiębiorcami w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.
 
środa, 16 września 2015

Wielka Brytania: Region West Midlands

19-21 lutego 2013 – wizyta studyjna w Londynie, Birmingham i Liverpoolu.Organizowanaprzez Ambasadę Brytyjską wizyta studyjna poświęcona była inwestycjom w infrastrukturę kolejową i rewitalizacji miast. Udział w niej wzięły przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego – Małgorzata Zakrzewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej oraz Teresa Woźniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury, a także: Wiceprezydent Łodzi Radosław Stępień, Dyrektor Nowego Centrum Łodzi Błażej Moder, Dyrektor ZDiT Grzegorz Nita oraz Dominik Staroń z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Część londyńska wizyty poświęcona była inwestycjom kolejowym, zaś ta odbywająca się w Liverpoolu oraz Birmingham (największe miasto regionu West Midlands) – rewitalizacji centrów miast.
 
24-26 lutego 2012 – udział przedstawicieli Izby Handlowej Herefordshire i Worcestershire w targach turystycznych „Na Styku Kultur” na stoisku regionu West Midlands.
 
9-10 listopada 2011– udział przedstawicieli Izby Handlowej Herefordshire i Worcestershire w Europejskim Forum Gospodarczym (wystąpienia w ramach panelu Polish-American Management Center).
 
20 października 2011– udział przedstawicieli Izby Handlowej Herefordshire i Worcestershire w Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego (prezentacja nt. doświadczenia brytyjskiego w zakresie wykorzystania funduszy europejskich oraz prezydencji w Radzie Unii Europejskiej). Anglicy odwiedzili także Urząd Marszałkowski w Łodzi, gdzie spotkali się z Marszałkiem Witoldem Stępniem.
 
6-7 grudnia 2010 –udział w III Europejskim Forum Gospodarczym przedstawicieli Izby Handlowej Herefordshire & Worcestershire z regionu partnerskiego West Midlands (Mike Ashton – CEO Izby oraz Eric Brown – Dyrektor ds. Handlu Międzynarodowego).
 
Wrzesień – grudzień 2010– staż pracownika Wydziału Współpracy Zagranicznej w Izbie Handlowej Herefordshire i Worcestershire.
 
5-6 listopada 2009 –w kolejnej edycji Europejskiego Forum Gospodarczego udział wzięła czteroosobowa delegacja z West Midlands w składzie: Eric Brown – Dyrektor ds. Handlu Międzynarodowego, Izba Handlowa Herefordshire & Worcestershire, odpowiedzialny m.in. za rozwój lokalnego  sektora spożywczego na rynkach międzynarodowych, Graham Ashmore – Kierownik ds. Polityki Europejskiej i Klastrowej oddziału UK Trade and Investment w West Midlands oraz Jonathan May i James Allen z Heart of England Fine Foods (HEFF), organizacji wspierającej regionalnych producentów żywności. Uczestniczyli oni w salonie ekonomicznym dla sektora spożywczego, gdzie p. May przedstawił prezentację na temat HEFF i roli regionalnych grup spożywczych. Delegacja z Wielkiej Brytanii, na zaproszenie przedstawicieli Łódzko-Mazowieckiego Klastra Owocowo-Warzywnego, odwiedziła także Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW w Żelaznej k/Skierniewic oraz siedziby Grupy Producenckiej „Aura” i firmy Bracia Urbanek.
 
10-12 września 2009 –Marszałekwojewództwa łódzkiego Włodzimierz Fisiak przebywał w regionie partnerskim West Midlands na zaproszenie Davida Smitha, przewodniczącego tamtejszego Zgromadzenia Regionalnego. Celem wizyty było zaprezentowanie rezultatów trwającej współpracy pomiędzy oboma regionami. Marszałek Fisiak wziął m.in. udział w spotkaniach z przedstawicielami lokalnego sektora biznesowego oraz Uniwersytetu w Coventry. Jednym z punktów programu była również wizyta w Narodowym Arboretum, gdzie znajduje się Pomnik Polskich Sił Zbrojnych, upamiętniający polskich żołnierzy walczących u boku Aliantów podczas II wojny światowej.
 
28 kwietnia 2009 –na Uniwersytecie Łódzkim odbyła się konferencja naukowa pt. ,,Region łódzki - wyzwania, sukcesy i szanse”. Jako jeden z panelistów wystąpił przedstawiciel regionu partnerskiego West Midlands - Eric Brown. Uczestniczył on w dyskusji poświęconej pozycji międzynarodowej województwa łódzkiego, wraz z p. Elżbietą Hibner – Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego, Kazimierzem Sobotką – Dyrektorem Instytutu Europejskiego w Łodzi oraz prof. Zofią Wysokińską – Prorektorem Uniwersytetu Łódzkiego ds. Współpracy z Zagranicą. Był on jedynym zagranicznym gościem podczas konferencji.
 
25-27 lutego 2009–podczas swojego pobytu w Łodzi przedstawiciele regionu West Midlands: Eric Brown – dyrektor ds. handlu międzynarodowego oraz Alastair McTavish – koordynator klastra turystycznego w West Midlands  uczestniczyli w spotkaniach w Instytucie Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym w Łodzi, spotkaniu informacyjnym w ramach Projektu Pilotażowego Central Europe Link, zapoczątkowanego w listopadzie 2008 r. oraz z przedstawicielami regionalnych organizacji i mediów zajmujących się tematyką turystyczną. Przedstawiciele regionu partnerskiego rozmawiali także z Barbarą Woźniak, p.o. Dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej na temat zakresu i sposobu zawarcia przyszłej umowy o partnerstwie pomiędzy Województwem Łódzkim i West Midlands.
 
27-29 listopada 2008 – na Europejskim Forum Gospodarczym gościli w charakterze panelistów przedstawiciele regionu West Midlands: David Burton – przewodniczący Konfederacji Izb Handlowych West Midlands oraz Eric Brown – Dyrektor ds. Handlu Międzynarodowego Izby Handlowej Herefordshire i Worcestershire. David Burton uczestniczył w seminarium „Polska – Wschód: otwarcie Unii Europejskiej na rynki wschodnie”, zaś Eric Brown brał udział w panelu dyskusyjnym na temat internacjonalizacji przedsiębiorstw. Gościem honorowym Forum był Eric Pickles, brytyjski parlamentarzysta, Sekretarz ds. Społeczności i Samorządu Lokalnego w gabinecie cieni Davida Camerona.
 
9-12 października 2008 –w Ossie k. Rawy Mazowieckiej odbywało się II Europejskie Forum Młodych Rolników, w którym udział wziął przedstawiciel regionu West Midlands, Warren Landles. Wraz z innymi rolnikami z Województwa Łódzkiego i zagranicy uczestniczył w wykładach specjalistów z zakresu rolnictwa oraz warsztatach dotyczących roślin energetycznych. Odwiedził również wraz z grupą innych uczestników Forum gospodarstwo zajmujące się uprawą takich roślin oraz obiekty infrastruktury wykorzystujące energię odnawialną.
 
4-9 września 2008 – wizyta czteroosobowej delegacji z West Midlands. Podczas swojego pobytu w Łodzi przedstawiciele brytyjskiego regionu z Davidem Smithem, Przewodniczącym Zgromadzenia Regionalnego West Midlands na czele wzięli m.in. udział w V Jarmarku Wojewódzkim oraz seminarium „Przedsiębiorczy Samorząd”, organizowanym przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego. Spotkali się również z Członkami Zarządu Województwa Łódzkiego: Marszałkiem Włodzimierzem Fisiakiem i panią Elżbietą Hibner. Podczas licznych spotkań oficjalnych (m.in. w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej, Konsulacie Brytyjskim oraz Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej) delegacja z Wielkiej Brytanii dyskutowała także o kontaktach handlowych pomiędzy West Midlands a Województwem Łódzkim, współpracy pomiędzy łódzkimi uczelniami i Uniwersytetem w Coventry, współpracy gospodarczej oraz pomiędzy strażakami z obydwu regionów.
 
6-8 kwietnia 2008– wizyta przedstawicieli Województwa Łódzkiego w West Midlands. Celem wizyty był udział Marszałka Województwa Łódzkiego Włodzimierza Fisiaka w oficjalnych spotkaniach z przedstawicielami administracji regionu West Midlands, jak również uczestnictwo w targach branży rolno-spożywczej FOOD & DRINK EXPO, odbywających się w tym terminie w centrum wystawienniczym NEC w Birmingham. Podczas targów Marszalek Włodzimierz Fisiak oraz towarzysząca mu delegacja odwiedzili stoiska Ambasady Polskiej, Brytyjsko- Polskiej Izby Handlowej, Międzynarodowego Centrum Agro-Technologii oraz firm polskich i brytyjskich prezentujących swoje produkty i usługi na targach. Delegacja Województwa Łódzkiego odwiedziła również OAKLAND International Ltd, centrum magazynowo- logistyczne branży rolno- spożywczej oraz Advantage West Midlands – Agencję Rozwoju Regionalnego West Midlands. 
 
11-13 marca 2008– wizyta przedstawicieli brytyjskich izb handlowych w Województwie Łódzkim. Do Łodzi przybyła delegacja, w składzie: David Burton – Przewodniczący Konfederacji Brytyjskich Izb Handlowych, Mike Ashton – Dyrektor Generalny Izby Handlowej Herefordshire i Worcestershire oraz Eric Brown – Dyrektor ds. Handlu Zagranicznego Izby Handlowej Herefordshire i Worcestershire. Goście z Wielkiej Brytanii wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Marszałkowskim, na którym uczestnicy poruszali tematy związane z rozwojem łódzkiego Parku Technologicznego, programów europejskich oraz programów finansowania wsparcia oraz rozwoju biznesu, funduszy strukturalnych w świetle regeneracji Łodzi oraz rozwoju obszarów wiejskich. Przedstawiciele brytyjskich izb handlowych spotkali się również z członkiem zarządu oraz dyrektorem Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej, pełnomocnikiem Rektora Politechniki Łódzkiej ds. Współpracy Zagranicznej, Małgorzatą Brzezińską – Honorowym Konsulem Wielkiej Brytanii w Łodzi, przedstawicielami „Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii” oraz „Centrum Transferu Technologii” Uniwersytetu Łódzkiego oraz Błażejem Moderem – wiceprezesem Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 
 
23-24 kwietnia 2007– uczestnictwo w IV Dorocznej Konferencji i Wystawie Brytyjsko- Polskiej Izby Handlowej w Warszawie. Na konferencji zaprezentowały się firmy polskie i brytyjskie zrzeszone lub współpracujące z Polsko-Brytyjską Izbą Handlową oraz samorządy Regionalne Centrum Obsługi Inwestora przedstawiło prezentację na temat: „Atrakcyjność inwestycyjna Regionu Łódzkiego”.
 
Marzec 2007 – wizyta w regionie West Midlands. Omówiono dotychczasową współpracę międzyregionalną. Zaproponowano możliwość wymiany cennych doświadczeń w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych oraz przy tworzeniu i zarządzaniu parkami naukowo-technologicznymi.
 
Luty 2007 – wizyta przedstawiciela z parku naukowo-technologicznego w Coventry, koncentrująca się na tematach dotyczących możliwość skorzystania z doświadczeń brytyjskich przy tworzeniu oraz zarządzaniu parkiem naukowo-technologicznym. Spotkania w Konsulacie Brytyjskim, na Politechnice Łódzkiej oraz w Łódzkiej Specjalnej  Strefie Ekonomicznej dotyczyły głównie omówienia możliwości nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy zainteresowanymi współpracą podmiotami polskimi i brytyjskimi zarówno z branży naukowo technicznej, gospodarczej. Województwo jest również zainteresowane znalezieniem partnera brytyjskiego przy wdrażaniu jednego z pierwszych w Polsce projektu e-zdrowia.
 
Sierpień 2006 – udział przedstawicieli regionu West Midlands w Jarmarku Wojewódzkim.
 
Lipiec 2006 – delegacja naszego regionu uczestniczyła w misji naukowo-samorządowej do West Midlands dotyczącej tworzenia i zarządzania parkami technologicznymi. Celem wizyty były spotkania w regionie partnerskim oraz Ambasadzie RP w Londynie dotyczące współpracy pomiędzy nauką  i biznesem oraz zapoznanie się z doświadczeniami brytyjskimi w zakresie parków technologicznych. W spotkaniach uczestniczył także Krzysztof Jóźwik, Prorektor PŁ. W efekcie przeprowadzonych spotkań istnieje możliwość skorzystania z doświadczeń angielskich oraz pozyskania funduszy europejskich na realizację przyszłych wspólnych projektów, których celem byłoby np. przygotowanie planu rozwoju naszego parku naukowo – technologicznego. Dokonano także oceny korzyści inwestowania  w parku naukowo – technologicznym w Malvern Hills.
 
24-25 kwietnia 2006 – udział Województwa Łódzkiego w III Dorocznej Konferencji i Wystawie Brytyjsko Polskiej Izby Handlowej.
 
9 lutego 2006 podpisanie w Łodzi listu intencyjnego pomiędzy Województwem Łódzkim a regionem West Midlands. List intencyjny dotyczy w szczególności współpracy pomiędzy instytucjami gospodarczymi, wspierania wymiany handlowej i innych form współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami oraz ochrony środowiska.
 
Czerwiec 2005 – promocja gospodarcza naszego regionu zorganizowana w Birmingham i Londynie. W Birmingham Marszałek Województwa Łódzkiego spotkał się m.in. z Davidem Smithem, Przewodniczącym Zgromadzenia Regionalnego West Midlands, Trudi Elliot, Przewodniczącą Rady Wykonawczej, Simonem Hudgsonem, Dyrektorem Zgromadzenia Regionalnego oraz zarządem izb gospodarczych. Delegacja zapoznała się także z działalnością Parku Technologicznego Uniwersytetu w Coventry. Podczas spotkań omówiono główne dziedziny współpracy, a także wyrażono wolę podpisania listu intencyjnego o współpracy. W Londynie promocja Województwa Łódzkiego zatytułowana „Województwo Łódzkie – Nowe Możliwości Handlowe i Inwestycyjne w Sercu Nowej Europy” odbyła się w Ambasadzie RP. W prezentacji Łódzkiego w szczególności zaakcentowano atuty inwestycyjne naszego regionu i przedstawiono potencjalne formy kooperacji gospodarczej. Interesujące dla uczestników spotkania były case study odnoszące się do doświadczeń przedsiębiorstw, które podjęły decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w naszym regionie lub nawiązania współpracy z polskimi partnerami.
 
Maj 2005 – rozpoczęcie współpracy z regionem West Midlands w dziedzinie edukacji, przez objęcie honorowym patronatem Marszałka Województwa i współorganizację z Uniwersytetem Łódzkim konferencji „Wielokulturowość na początku XXI wieku: doświadczenia polsko-brytyjskie”, w której uczestniczyli także naukowcy z Uniwersytetu w Birmingham.
 
Kwiecień 2005 – w Urzędzie Marszałkowskim zostało zorganizowane spotkanie z organizacjami gospodarczymi z naszego województwa poświęcone współpracy z Wielką Brytanią, w którym uczestniczył także Martin Oxley, Dyrektor Zarządzający Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej. Spotkanie było poświęcone formom współpracy gospodarczej z Wielką Brytanią ze szczególnym wskazaniem regionu West Midlands jako partnera zainteresowanego kooperacją z naszym województwem.
 
21-22 marca 2005 –w Hotelu Sheraton w Warszawie Województwo Łódzkie i region West Midlands uczestniczyły w II Dorocznej Konferencji i Wystawie Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej „Poznaj nabywcę, poznaj dostawcę”. Urząd Marszałkowski na wspólnym stoisku z przedsiębiorcami z naszego regionu przedstawiał możliwości inwestycyjne w Województwie Łódzkim, Łodzi i Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Województwo zostało także zaprezentowane podczas części konferencyjnej poświeconej regionom i miastom.
 
Luty 2005 – pierwsza oficjalna wizyta partnerów z West Midlands w naszym regionie, w której uczestniczyli przedstawiciele organizacji gospodarczych pod przewodnictwem Davida Burtona, Przewodniczącego Konfederacji Izb Gospodarczych Regionu West Midlands oraz specjaliści odpowiedzialni za pozyskiwanie funduszy strukturalnych. Delegacja uczestniczyła w spotkaniach ze Stanisławem Witaszczykiem, Marszałkiem Województwa Łódzkiego oraz przedstawicielami organizacji gospodarczych, przedsiębiorcami, Prezesem ŁSSE i Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Partnerzy z West Midlands byli szczególnie zainteresowani  nawiązaniem współpracy pomiędzy organizacjami gospodarczymi, przedsiębiorcami (m.in. organizacja misji gospodarczych i spotkań przedsiębiorców zainteresowanych współpracą) oraz realizacją wspólnych projektów finansowanych z funduszy unijnych.
 
Listopad 2004 – wizyta oficjalnej delegacji Województwa Łódzkiego w Birmingham oraz grupy przedsiębiorców i przedstawicieli łódzkich uczelni. Podczas spotkań omówiono główne tematy współpracy międzyregionalnej, którymi stały się: gospodarka, ochrona środowiska oraz nauka.
środa, 16 września 2015

Wielka Brytania: Region North West

15-16 kwietnia 2002  – udział przedstawicieli Województwa Łódzkiego i regionu North West w III Konferencji Miast Partnerskich Polski i Wielkiej Brytanii – „Współpraca Polski i Wielkiej Brytanii w obliczu integracji z Unią Europejską” w Sopocie – omówienie możliwości intensyfikacji współpracy.
 
28 listopada 2001 – wizyta Pana Howarda Lattin-Davenporta, I Sekretarza ds. Handlowych Ambasady Brytyjskiej – spotkanie z Panem Marszałkiem Mieczysławem Teodorczykiem.
 
6-8 listopada 2001 – udział przedstawicieli województwa łódzkiego w odbywającej się w Brukseli czwartej Europejskiej Konferencji Regionu Północno-Zachodniej Anglii; kontynuacja rozmów mających na celu zacieśnienie współpracy między regionami oraz sprecyzowania zakresu tematycznego planowanych wspólnych przedsięwzięć.
 
22-23 listopada 2001 – wizyta przedstawicieli regionu North West w Łodzi – wstępne omówienie ewentualnych dziedzin przyszłej współpracy. 
środa, 16 września 2015

Serbia: Prowincja Autonomiczna Wojwodina

2006– delegacja serbska uczestniczyła w I Międzynarodowych Zawodach Ratownictwa Medycznego.

Wrzesień 2005– udział delegacji z Serbii w Jarmarku Województwa Łódzkiego. Marszałek Województwa Łódzkiego osobiście przyjął przedstawicieli Wojwodiny, w tym Gorana Pajtić, Prezydenta Regionu Wojwodina.

8-11 czerwca 2005– wizyta w Łodzi przedstawicieli Wojwodiny podczas Europejskiego Forum Młodych Rolników. Marszałek Stanisław Witaszczyk spotkał się z delegacją na indywidualnym spotkaniu, podczas którego uzgodniono priorytety współpracy, którymi ma stać się intensyfikacja współpracy gospodarczej w szczególności w dziedzinie przetwórstwa rolno-spożywczego i nasiennictwa.

Listopad 2003– wyjazd delegacji z naszego regionu do Nowego Sadu, gdzie podpisano umowę o współpracy między Województwem Łódzkim a Autonomiczną Prowincją Wojwodiny. W celu umożliwienia nawiązania kontaktów gospodarczych delegacji oficjalnej towarzyszyli przedstawiciele instytucji gospodarczych oraz firm z województwa łódzkiego. W ramach podpisanej 12 listopada umowy strony wsparły współpracę pomiędzy instytucjami gospodarczymi, przekazując izbom gospodarczym naszego województwa informacje o kierunkach współpracy handlowej interesujących dla partnerów serbskich takich jak nasiennictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, eksport maszyn.

3-6 marca 2003– wizyta w Województwie Łódzkim delegacji Rady Wykonawczej Okręgu Autonomicznego Wojwodina pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego Mile Mandicia. Podczas pobytu goście spotkali się między innymi z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Łodzi, przedstawicielami Uniwersytetu Łódzkiego oraz przedsiębiorcami z naszego regionu. 4 marca w Urzędzie Marszałkowskim podczas spotkania z Marszałkiem Mieczysławem Teodorczykiem podpisany został projekt Umowy o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim a Okręgiem Autonomicznym Wojwodina. W uroczystości uczestniczył również Pan Zoran Novaković - Ambasador Serbii i Czarnogóry w RP oraz Pani Margita Lalić-Terzić,  Radca Handlowy Ambasady.

14 marca 2002– spotkanie z Ambasadorem Jugosławii, podczas którego poruszono możliwości nawiązania współpracy z Autonomiczną Prowincją Vojvodina. Zaprezentowano na nim oferty firm produkujących meble i maszyny rolnicze z terenu naszego województwa. Do Izb Gospodarczych Województwa przekazane zostało zaproszenie do udziału w imprezie targowej organizowanej w dn. 16-20 kwietnia w Nowym Sadzie.

Lipiec 2001– podczas pobytu delegacji Jugosławii w Łodzi w Urzędzie Marszałkowskim umożliwiono przedsiębiorstwom z województwa łódzkiego złożenie ofert handlowych. Oferty swoje złożyło ok. 60 firm. Strona jugosłowiańska przedłożyła nam propozycję współpracy z regionem Srem, którą następnie zainteresowano Starostwo Powiatowe w Łowiczu. 
środa, 16 września 2015

Rumunia: Okręg Arad

Czerwiec 2007– wizyta przedstawicieli regionu Arad w Łodzi. W skład zagranicznej delegacji weszli: Przewodniczący Regionu Josif Matula, Radny Rady Regionu Mircea Purcaru oraz Dyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej Regionu Arad Mihaela Stanescu. Na spotkaniu z Marszałkiem Województwa poruszono  m.in. temat właściwego podziału środków unijnych oraz kwestie podziału kompetencji między władzę centralną a samorządową. Podczas rozmów zagraniczni goście zwrócili również uwagę na te dziedziny, które z ich punktu widzenia mogą szczególnie zyskać na bliższej współpracy z województwem łódzkim. Stolica regionu – miasto Arad jest ważnym ośrodkiem kulturalnym i komunikacyjnym. Posiada liczne muzea, filharmonię oraz dobrze rozwijające się lotnisko. Współpraca właśnie w tych dziedzinach szczególnie interesowała gości z Rumunii. Delegacja z Aradu podczas swojej wizyty odwiedziła również łódzkie lotnisko im. Wł. Reymonta, Izbę Przemysłowo Handlową oraz Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

19-21 kwietnia 2006– delegacja Województwa Łódzkiego, której  przewodniczył Marszałek Stanisław Witaszczyk przebywała z oficjalną wizytą w Rumunii i na Węgrzech. W misji udział wzięli Tadeusz Kaczor – Konsul Honorowy Republiki Węgierskiej w Łodzi oraz Ewa Petlińska – Chałaj – Prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Węgierskiej. Pierwszego dnia tej wizyty przedstawiciele naszego województwa przebywali na zaproszenie władz lokalnych w mieście Arad w Rumunii, gdzie spotkali się z przedstawicielami władz miasta i regionu. Głównym tematem spotkania było omówienie możliwości rozpoczęcia współpracy pomiędzy regionami, zapoznanie się z warunkami gospodarczymi, kulturalnymi panującym w obydwu regionach, a także podzielenie się doświadczeniami Polski po wejściu do Unii Europejskiej. Podczas wizyty w lokalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej przedstawicielom Łódzkiego zaprezentowano strukturę organizacyjną Izby oraz jej funkcje w obsłudze zagranicznych inwestorów. Delegacja zwiedziła polską firmę „PORTA”, działającą w strefie od 3 lat, międzynarodowe lotnisko pasażerskie w Aradzie oraz terminal cargo, którego budowa była współfinansowana ze środków PHARE.

2005– nawiązanie kontaktów pomiędzy regionami,  udział Dyrektora Centrum Kultury z regionu Arad w Jarmarku Wojewódzkim.