Menu

Zapraszamy do składania ofert do konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku

Konkurs ogłosiło Ministerstwo Sportu i Turystyki (Departament Sportu i Turystyki) i serdecznie zaprasza do składania ofert!

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.
W linku poniżej dostępny jest wzór oferty oraz szczegóły dotyczące zasad przyznawania dotacji oraz warunków składania ofert.
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/turystyka/2018-rok/2446,Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-turystyki-w-2019.html

Źródło: www.msit.gov.pl

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl