Zapraszamy do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego!

wtorek, 3 sierpnia 2021

Drodzy Turyści, zapraszamy Was na kolejną wycieczkę organizowaną w ramach projektu Turystyczne Niedziele w województwie łódzkim, tym razem do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, która odbędzie się 8 sierpnia 2021 r.

Wycieczka jest bezpłatna.

Zapisy już od 4 sierpnia 2021 r. od godziny 10:00 POD TYM LINKIEM!

Pociąg odjedzie z Łodzi Fabrycznej z peronu III.

Ekologicznymi tematami na trasie będą Rezerwaty: Rawka, Ruda Chlebacz, Kopanicha. Wśród zwiedzanych obiektów i miejsc przewiduje się rzekę Rawkę, będącą najcenniejszym elementem Parku – ostatnią w Polsce środkowej, której brzegi zachowały się w naturalnym i nietkniętym stanie. Ponadto, cenne zbiorowiska roślinności łąkowej, torfowiskowej, bagiennej i szuwarowej. Najwięcej uwagi należy poświęcić Rezerwatowi Rawki, gdyż jest on największy i zarazem najciekawszy powierzchniowo. Obejmuje on koryto rzeki na całej jej długości, tj. ok. 100 km, starorzecza oraz pas brzegu po obydwu stronach. Głównym celem założenia rezerwatu było zachowanie w stanie naturalnym typowo nizinnej rzeki wraz z jej krajobrazem oraz zamieszkującymi ten teren przedstawicielami świata roślin i zwierząt (bluszcz pospolity, kukułka szerokolistna, turzyca obła, 18 gatunków ryb, ptaki – łabędź niemy, bocian czarny, żuraw, czapla siwa, zimorodek, jak również ciekawostka przyrodnicza – bóbr, który bardzo dobrze się tu zadomowił). Szczególne bogactwo przyrodnicze Doliny Rawki było powodem utworzenia tam najmłodszej w Polsce formy ochrony przyrody – obszaru NATURA 2000. Obszar ten o nazwie „Dolina Rawki” chroni szczególnie cenne, w skali kraju i Europy, siedliska chronionych gatunków roślin i zwierząt. Trasa będzie także przebiegała przez Szlak I WŚ.

Poniżej przedstawiamy orientacyjny plan dnia:

8:00 – 8:49 – odjazd ze stacji Łódź Fabryczna i przejazd do stacji Skierniewice Rawka,
8:50 – 17:20 – trasa wycieczki po Bolimowskim Parku Krajobrazowym pod opieką przewodników z Towarzystwa Przyjaciół Łodzi oraz z Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Łódzkiego. W trakcie spaceru – przerwa i konkurs,
17:21 – 18:34 – odjazd ze stacji Skierniewice Rawka do Łodzi.

Wyjazd i powrót – dworzec Łódź Fabryczna. Wycieczka po Bolimowskim Parku Krajobrazowym, do przejścia ok. 13 km. Własny prowiant.

Informacje dodatkowe:

PROSIMY O PRZEMYŚLANY UDZIAŁ, BIORĄC POD UWAGĘ WŁASNE MOŻLIWOŚCI ZDROWOTNE I KONDYCYJNE.
UPRZEJMIE PROSIMY NIE ZABIERAĆ ZWIERZĄT NA WYCIECZKĘ.

Na zdjęciu łąki w dolinie Chojnatki.