Obiekty architektury drewnianej regionu łódzkiego

Z ogromną przyjemnością polecamy Państwu mapę „Obiekty architektury drewnianej regionu łódzkiego”. Jest to kolejna publikacja tematyczna prezentująca walory Łódzkiego, dokumentująca jego historię i ułatwiająca turystom zwiedzanie pasjonujących zabytków, którym nie sprzyja upływ czasu. Najstarsze obiekty architektury drewnianej to przede wszystkim kościoły i kaplice wśród których są szczególnie cenne obiekty np. pochodzący z końca XV w. kościół pw. św. Trójcy w Grębieniu oraz kościół pw. św. Marii Magdaleny w Gidlach z przełomu XV i XVI w. Jest także kilka przykładów obiektów pochodzących z różnych okresów XVI w. m.in. kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Białej Szlacheckiej, kościół pw. Stanisława Biskupa w Boguszycach, kościół pw. św. Małgorzaty w Janisławicach czy kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Łaszewie.
W regionie zachowały się również zabytki techniki związane z krajobrazem wiejskim takie jak: młyny wodne, wiatraki, lamusy, spichlerze czy stodoły. Przemierzając nasze województwo napotkamy wiatraki, które są niestety w złym stanie technicznym. Najlepiej zachowanym wiatrakiem jest koźlak w Kociewie oraz w Solcy Wielkiej. Zachowała się też spora ilość młynów wodnych, a kilka z nich, w dobrym stanie technicznym, znajduje się nad rzeką Grabią: młyn Krzywda w Brzeskach, młyn Kuców we Wdowinie oraz młyny w Woli Marzeńskiej, Zielęcicach, Kozubach czy Baryczy. Warto też zobaczyć młyny nad Wartą w Konopnicy, Kępowiźnie, Kajdasie i Kochlewie. Polecamy poświęcić szczególną uwagę unikalnym zabytkom w skali kraju takim jak: XVIII-wieczny spichlerz w Skomlinie oraz XIX-wieczna olejarnia w Teodozjowie.
Na terenie województwa istnieje wiele drewnianych domów o wartości zabytkowej. Są to budynki w Bolimowie, Ujeździe, Kutnie, Łodzi, Skierniewicach czy Pabianicach. W Zgierzu i Ozorkowie spotkają Państwo pozostałości po dawnych tkackich dziejach miasta. Z kolei w Grotnikach i Tuszynie odnaleźć możemy dawne pensjonaty i pięknie zdobione wille z werandami i balkonami będące własnością bogatych fabrykantów z Łodzi i Pabianic.
Do naszych czasów przetrwało także wiele drewnianych dworów będących obecnie, w większości, własnościami prywatnymi m.in. w: Wodzieradach, Daszynie, Głogowcu, Opocznie, Odrowężu, Kliczkowie Małym i Kraszkowie. Wśród nich perełką jest XVIII-wieczny dwór w Ożarowie stanowiący przykład tradycyjnego dworu szlacheckiego. Dziś mieści się w nim Muzeum Wnętrz Dworskich,
w którym starannie odtworzone wnętrza pokazują nam jak wyglądała typowa siedziba polskiej szlachty.
Z architekturą drewnianą możemy się także zapoznać w skansenach, których głównym celem jest zaprezentowanie kultury ludowej danego regionu. W Zagrodzie Młynarskiej w Uniejowie czy w Centrum Folkloru Polskiego w Nagawkach – poza ekspozycją zabytkowych obiektów budowlanych, możemy skorzystać z noclegu lub warsztatów, podczas których można nauczyć się garncarstwa, tkactwa, podstaw kowalstwa artystycznego bądź poznać tradycję wypieku chleba.
Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do zapoznania się z dziedzictwem architektury drewnianej Łódzkiego.