WOJEWÓDZKI SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ PILICĄ Z WIKTOREM WÓJCIKIEM

wtorek, 7 czerwca 2022

WOJEWÓDZKI SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ PILICĄ Z WIKTOREM WÓJCIKIEM
• 11 czerwca 2022 r.
• Spływ odbędzie się na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Inowłódz
• Czas trwania spływu: ok 5 h
Spływ jest kontynuacją cyklu corocznych spływów w naszym regionie. Promować będzie województwo łódzkie i turystykę aktywną na jego szlakach kajakowych. Stanowi także rozpoczęcie sezonu. Wydarzenie jest bezpłatne.
Wiktor Wójcik – jest utytułowanym zawodnikiem biegów OCR oraz finalistą programu Ninja Warrior. Specjalizuje się w treningu crossfit, przygotowaniu motorycznym oraz treningu Ninja&OCR. W swoim portfolio ma uprawnienia instruktorskie crossfitu i weightliftingu. W swojej karierze sportowej miał okazję trenować różne dyscypliny – od łyżwiarstwa szybkiego, przez crossfit i triathlon, aż po finalne zmagania ze sportami przeszkodowymi i zawodami ninja.
Rzeka Pilica jest lewym dopływem Wisły o długości ok 330 km. Wypływa z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej powyżej miasta Pilica. Przyrodniczo i krajoznawczo szlak rzeki jest bardzo atrakcyjny i dostępny dla kajaków przez cały rok. Jej krajobraz jest naturalnym terenem przyrodniczym i wypoczynkowym z licznymi zabytkami i bogatą historią. Kręte koryto rzeki tworzy wiele wysp, półwyspów, rozlewisk, pętli, łuków i zakoli. Wody rzeki posiadają nawet drugą klasę czystości. Pilica przepływa przez trzy parki krajobrazowe: Przedborski, Sulejowski i Spalski. W 1974 roku w wyniku przegrodzenia rzeki Pilicy i wybudowania betonowo-ziemnej zapory w Smardzewicach powstał na terenie woj. łódzkiego piękny Zalew Sulejowski – „morze” w środku Polski.

HARMONOGRAM:
• 8:40 – rozpoczęcie wydarzenia na terenie wypożyczalni kajaków,
ul. św. Idziego 1a, Inowłódz, powitanie uczestników, spotkanie z Wiktorem Wójcikiem
• 9:30 – przejazd autokarem do Tomaszowa Mazowieckiego na miejsce rozpoczęcia spływu
• 10:15 – odprawa techniczna z ratownikiem, rozpoczęcie spływu
• 16:00 – zakończenie spływu – przy pomoście widokowym w Zakościelu.
• 16:00 – 18.00 – ognisko, poczęstunek, wspólne zdjęcia.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA!
LOGOWANIE NA UDZIAŁ W WYDARZENIU ROZPOCZNIE SIĘ 08.06 O GODZ. 12.00 I TRWAĆ BĘDZIE DO 10.06 DO GODZ. 12.00 NA PLATFORMIE www.elodzkie.pl
Jedna osoba może pobrać max. 2 bilety, podając dane (imię, nazwisko) osób, dla których te bilety są przeznaczone. Należy zabrać ze sobą i przekazać na miejscu organizatorom podpisaną deklarację RODO, dostępną podczas logowania.
DOJAZD NA MIEJSCE ZBIÓRKI WE WŁASNYM ZAKRESIE!
PROSIMY O DOPASOWANIE STROJU DO WYDARZENIA ORAZ ZABRANIE WŁASNEGO PROWIANTU NA CZAS SPŁYWU.