Menu

Warsztaty Turystyczne Województwa Łódzkiego 15-16 listopada 2018 r.

Zapraszamy serdecznie na Warsztaty Turystyczne Województwa, które odbędą się 15-16 listopada 2018 r. w Kutnie (dokładny adres na załączonym zaproszeniu).
Spotkanie ma na celu wskazanie priorytetów działania na kolejne lata w zakresie rozwoju turystyki w regionie łódzkim, zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz nowych trendów panujących w turystyce.
Warsztaty skierowane są do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, organizacji pozarządowych, instytucji i podmiotów prywatnych, zaangażowanych w rozwój turystyki w regionie łódzkim.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl