Menu

Trzeci konkurs w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2018 r.
Oferty należy składać do dnia 10 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (w sekretariacie Departamentu Sportu i Turystyki pok. 606 lub w biurze podawczym).

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl