Menu

Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 r.

Uchwałą nr 448/18  z dnia 27 marca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie  turystyki i krajoznawstwa w 2018 r.

Lista ofert, którym przyznano dotacje znajduje się w załączniku nr 1 do uchwały nr 448/18 w pozycjach 1-46 .  Informacje dotyczące dalszej procedury związanej z przekazaniem dotacji oferenci otrzymają poprzez generator wniosków Witkac.pl

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl