Menu

Pierwszy otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku.
Szczegóły konkursu znajdują się w poniższym załączniku „Ogłoszenie I konkursu – turystyka i krajoznawstwo 2019 r.”
Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl od dnia 22 grudnia 2018 r. do dnia 21 stycznia 2019 r.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl