facebook
Menu

Ogłoszenie o brakach i nieprawidłowościach formalnych w ofertach złożonych w drugim konkursie ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2017 r.

Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o brakach i nieprawidłowościach formalnych w ofertach złożonych w drugim konkursie ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2017 r. Poprawki należy składać do dnia 13 marca 2017 r. do godz. 16.00 w sekretariacie Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pok. 606 al. Piłsudskiego 8 w Łodzi. Każda poprawiona strona oferty powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

Lista ofert do poprawy znajduje się w załączeniu.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl