Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w części 40 - Turystyka w roku 2020

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki w 2020 r. ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju. Oferty należy składać do dnia 24 stycznia 2020 r. w Ministerstwie Rozwoju. Na realizację zadań wyznaczono okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
W otwartym konkursie ofert mogą wziąć udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych działające dłużej niż 2 lata (okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji).
Dofinansowanie mogą Państwo uzyskać na:
1. Renowację i wytyczanie szlaków turystycznych na terenie Polski.
2. Działania na rzecz zwiększania dostępności turystyki dla osób z niepełnosprawnościami i dla osób starszych.
3. Działania na rzecz poprawienia bezpieczeństwa turystów - bezpieczny wypoczynek.
4. Działania na rzecz tworzenia i rozwoju terytorialnych marek turystycznych.
Sposób składania wniosków, ogłoszenie, wzór oferty oraz inne wnioski znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/program-rozwoju-turystyki-do-2020-roku

 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl