Przyrodniczo

W województwie łódzkim przyroda często rozpościera się tuż za rogiem, jak w przypadku położonego w Łodzi Lasu Łagiewnickiego, który stanowi jeden z największych kompleksów leśnych znajdujących w granicach miasta w Europie. Z jednej strony posiada on bogatą infrastrukturę rekreacyjną – ulubione przez mieszkańców miasta stawy w Arturówku, szlaki piesze i rowerowe, a nawet konne (na terenie lasu mieści się Centrum Zarządzania Łódzkim Szlakiem Konnym). Z drugiej – można tu znaleźć takie ostoje przyrody jak rezerwat „Las Łagiewnicki”.

Równie ciekawy jak Łagiewniki, zarówno pod względem przyrodniczym jak historycznym, jest inny obszar leśny w województwie – Lasy Spalskie. Tym, co wyniosło je do miejsca rangi państwowej były pobyty rosyjskich carów, a po zaborach prezydentów II Rzeczpospolitej.

Choć lasy zostały mocno przetrzebione w okresie I wojny światowej, do dziś naturalnego charakteru przydaje im z pewnością płynąca tędy Pilica, najdziksza spośród dużych rzek w Polsce centralnej.

Pod względem przyrodniczym, jedną z najważniejszych wodnych atrakcji regionu jest położony na zachodzie województwa zbiornik Jeziorsko, założony na rzece Warcie. Jego południowa część chroniona jest w formie rezerwatu faunistycznego. W okresie jesiennych przelotów ptaków wodno-błotnych przebywa tu do kilkudziesięciu tysięcy ptaków jednocześnie!

Przyrodę regionu pomagają zachować lokalne parki krajobrazowe:

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich

Poza wspomnianym już Lasem Łagiewnickim, może pochwalić się rezerwatami: „Parowy Janinowskie”, gdzie smukłe buki i rozgałęziające się wąwozy, tworzą scenerię niczym z „Władcy Pierścieni” oraz „Struga Dobieszkowska”, skąd już tylko rzut beretem do średniowiecznego grodziska w Starych Skoszewach.

Spalski Park Krajobrazowy

Niemały entuzjazm każdego dendrologa wzbudzą rosnące w nim pozostałości dawnej Puszczy Pilickiej – dwustuletnie dęby, graby i sosny. Te znajdziemy przede wszystkim w rezerwacie „Spała”, podobnie jak ciekawostkę tutejszej przyrody – powstałe w wyniku rzecznej erozji, sosny „na szczudłach”.

Sulejowski Park Krajobrazowy

Do obszaru Parku zaliczają się takie magiczne miejsca jak rezerwat „Niebieskie Źródła” ze swoją słynną, lazurową wodą czy rezerwat „Las Jabłoniowy”, gdzie pośród typowo leśnego drzewostanu, znajdziemy liczne okazy dzikich drzew owocowych – jabłoni, grusz i głogów. Jeśli zaś nad florę przedkłada się faunę, obowiązkowym punktem wyprawy staje się Leśny Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole.

Przedborski Park Krajobrazowy

Jego największym atutem jest niewątpliwie ukształtowanie terenu. Szlaki wędrówek wiją się w górę i w dół po okolicznych wzgórzach (w tym największym naturalnym wzniesieniu województwa łódzkiego, Fajnej Rybie).

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki

Jego głównymi bohaterkami są oczywiście rzeki, w szczególności ta jedna, Warta, która jest niekwestionowaną królową tego obszaru. Ktokolwiek marzy o spotkaniu żurawi, brodźców bagiennych i innych ptaków związanych z wodą, powinien skierować swe kroki właśnie tutaj.

Załęczański Park Krajobrazowy 

Tu obecność Warty zaznaczyła się w sposób nie tylko przyrodniczy. W jej dolinie znajdziemy bowiem pozostałości prahistorycznych kurhanów, z których najstarsze są datowane na II w. n.e. Park to obszar Wyżyny Wieluńskiej. Warta płynie tędy w głęboko wciętej dolinie, tworząc tzw. Wielki Łuk Warty. Położony na górze Zelce rezerwat geologiczny „Węże” skrywa liczne jaskinie. Koniecznie trzeba też zajrzeć do kamieniołomu w Lisowicach – świetnie widać tu przekrój ze skałami z kolejnych epok geologicznych, można także bez problemu znaleźć różne typy skamieniałości.

Bolimowski Park Krajobrazowy

Jego największą (nie licząc rzeki Rawki) tajemnicą są wielkie (mierzące nawet do kilkudziesięciu hektarów) puszczańskie polany, będące pozostałością działań budników, wyrębujących las w celu pozyskania potażu, dziegciu czy węgla drzewnego. Dziś polany są prawdziwym magazynem różnorodności biologicznej lasu. Znajdziemy tu 1/3 występujących na tym terenie roślin, a także zwierzęta – ptaki terenów podmokłych, płazy i duże ssaki. Zarówno jednak ze względów przyrodniczych, jak i bezpieczeństwa, wstęp na część polan (jak Siwica) możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu wraz z pracownikami Parku.

 

Zdjęcie 1 - Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki

Zdjęcie 2 - Załęczański Park Krajobrazowy

Zdjęcie 3 - Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, autor: L. Samosiej

Zdjęcie 4 - Przedborski Park Krajobrazowy