Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

V otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2020 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza piąty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2020 r.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl do dnia 5 sierpnia 2020 roku. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl