Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych. III edycja.

wtorek, 16 luty 2021 09:35

Zarząd Województwa Łódzkiego w poniedziałek (15 lutego) przyznał stypendia dla 800 najzdolniejszych uczniów ze szkół zawodowych z regionu łódzkiego. W tej grupie znalazło się 96 osób z niepełnosprawnościami.

Projekt zakłada przyznanie stypendium w wysokości 3 tys. zł. uczniom, którzy uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2019/2020, nie pobierali innego stypendium za wyniki w nauce finansowanego lub współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stypendium daje możliwości dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, pozwala na przełamywanie barier materialnych w rozwoju edukacyjnym, czy podniesienie poziomu samooceny. Uczniowie uzyskane pieniądze mogą przeznaczyć na zakup komputera, drukarki czy inny potrzebny w nauce i doskonaleniu zawodowym sprzęt.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014 – 2020.

Na ogłoszony nabór, który trwał w okresie od 16 grudnia ubiegłego roku do 11 stycznia bieżącego roku, wpłynęło 3 tys. 514 wniosków.

bg.