Wsparcie dla inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową

czwartek, 11 marca 2021

Rozstrzygnięcie trzeciego naboru na pomoc finansową dla gmin, związków międzygminnych oraz spółek, w których udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego w ramach zadania „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął trzeci już nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii”. Środki na ten cel pochodzą  z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tę ważną informację przedstawił podczas dzisiejszego (11 marca) briefingu prasowego Andrzej Górczyński, członek zarządu województwa łódzkiego

- Wsparcie dla inwestycji związanych z jakością wody oraz z budową sieci kanalizacyjnych to jeden z naszych priorytetów – mówił Andrzej Górczyński.

W ramach naboru złożono 91 wniosków na kwotę pomocy przekraczającą 98 mln zł. Obowiązujący obecnie limit środków pozwoli na przyznanie pomocy 37 wnioskodawcom, jednakże Zarząd Województwa Łódzkiego po raz kolejny podjął starania o zwiększenie środków finansowych na poddziałanie obejmujące gospodarkę wodno-ściekową. Dzięki tym działaniom, już wkrótce Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyzna Samorządowi Województwa Łódzkiego kolejne środki, które umożliwią udzielenie wsparcia finansowego wszystkim uczestnikom trzeciego naboru wniosków, którzy otrzymają pozytywną ocenę weryfikacji merytorycznej.

Wnioski o wsparcie składają gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego. Na zadania można otrzymać pomoc wysokości nawet 2 mln zł, a przyznane środki można wykorzystać na budowę, przebudowę albo wyposażenie instalacji służących do zaopatrywania w wodę, urządzeń do odprowadzania ścieków (np. oczyszczalni, w tym przydomowych), systemów kanalizacyjnych oraz instalacji do osadów ściekowych.

Doświadczenia obecnego okresu programowania pokazują, że nabory wniosków dotyczące gospodarki wodno-ściekowej cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.

Z pewnością, dzięki przyznanym dotychczas przez Zarząd Województwa Łódzkiego środkom, sytuacja w wielu gminach naszego województwa uległa znacznej poprawie. Pomimo bardzo dużych środków finansowych skierowanych na ten obszar, wciąż występują w tym zakresie liczne potrzeby zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego. Potrzebom tym sprostać należy w przyszłej perspektywie finansowej 2021-2027.

MAP/fot. Adam Staśkiewicz

baner
baner